Микола Корчагін (Mukola Korchagin)
Микола Корчагін (Mukola Korchagin)
Військовий інститут танкових військ Національного технічного університету "ХПІ"
Підтверджена електронна адреса в kpi.kharkov.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Вплив військово-професійної діяльності на фізичну підготовленість, розвиток, фізичний та функціональний стан військовослужбовців-операторів
ОМ Ольховий, МВ Корчагін, ВМ Красота
Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і …, 2010
162010
Analysis of Cadets’ Endurance Development at Higher Military Educational Institutions during the Kettlebell Lifting Training
INMK Kostiantyn Prontenko , Grygoriy Griban , Alla Aloshyna , Ihor ...
Sport Mont, 3-8, 2019
92019
Фізична підготовка в Повітряних Силах Збройних Сил України: навчальний посібник
ОМ Ольховий, ПВ Панченко, ОГ Піддубний, ВМ Білуха, МВ Корчагін, ...
Х.: ХУПС, 2006.–260 с, 2006
72006
THE INFLUENCE OF MILITARY-PROFESSIONAL ACTIVITY ON PHYSICAL PREPAREDNESS, DEVELOPMENT, BODILY AND FUNCTIONAL CONDITIONS OF SERVICEMEN-OPERATORS.
OM Ol'hoviy, MV Korchagin, VM Krasota
Pedagogika, psihologia ta mediko-biologicni problemi fizicnogo vihovanna i …, 2010
42010
Motivation of Forming Students’ Healthcare Culture on Principles of Interdisciplinary Integration
V Klymovych, A Oderov, S Romanchuk, O Lesko, М Korchagin
Sport Mont, 2019
32019
Розвиток фізичних якостей спортсменів, які спеціалізуються в бойо-вому двоборстві у підготовчому мезоциклі
ООМ Корчагін М.В., Мартиненко О.М., Откидач В.С.
Український журнал медицини, біології і спорту 4 (1), 302-306, 2019
32019
Комплекс показників професійної працездатності військовослужбовців-операторів
М Корчагін, О Ольховий
Слобожанський науково-спортивний вісник, 73-77, 2017
32017
Physical training of students of the second year studying of higher educational establishments
ОМ Ольховой, НВ Корчагин, ВН Красота
Physical education of students, 68-70, 2011
32011
The Influence of the System of Physical Education of Higher Educational School on the Level of Psychophysiological Qualities of Young People
SRAO Volodymyr Klymovych, Мykola Korchagin, Oleh Olkhovyі
Sport Mont, 93-97, 2019
22019
Optimization of the Content of the Physical Training Program of Cadets-Gunners
AO V. Klymovych, M. Korchagin, O. Olkhovoyi, S. Romanchuk
International Journal of Recent Scientific Research 10 (Issue 07(A)), 33340 …, 2019
22019
Залежність успішності професійної діяльності військовослужбовців-операторів від рівня психофізіологічних якостей
ОО М Корчагін, С Курбакова
Спортивний вісник придніпров'я, 65-68, 2017
22017
СПЕЦІАЛЬНА ФІЗИЧНА ПІДГОТОВКА ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ-ОПЕРАТОРІВ ПОВІТРЯНИХ СИЛ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ
МВ Корчагін
Слобожанський науково-спортивний вісник: наук.-теорет. журн.–Харків: ХДАФК …, 2010
22010
ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ЗМІСТОВНЕ НАПОВНЕННЯ СИСТЕМ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ У ЗБРОЙНИХ СИЛАХ ДЕРЖАВ-ЧЛЕНІВ НАТО ТА УКРАЇНИ
АМ Одеров, ВБ Климович, РВ Підлетейчук, ВБ Добровольський, ...
12020
The influence of professionally oriented physical training means on the operator's physical ability level
V Klymovych, A Oderov, S Romanchuk, М Korchagin, A Chernozub, ...
Sport Mont 18 (1), 19-23, 2020
12020
Розвиток силових якостей бійців бойового двоборства у базовому мезоциклі підготовки
ЗВВ Корчагін М.В., Откидач В.С.
Спортивний вісник Придніпров'я, 32-36, 2019
12019
Оптимізація спеціальної фізичної підготовки військовослужбовців-операторів Повітряних сил у циклі бойового чергування
МВ Корчагін
Придніпровська держ. акад. фіз. культури і спорту.–Дніпро, 2018
12018
Основні положення Бойової армійської системи (БАрС) в системі спеціальної фізичної підготовки військовослужбовців Повітряних Сил Збройних Сил України
ВС Откидач, МВ Корчагін, ВМ Кирпенко
Наукові конференції Харківської державної академії фізичної культури, 69-71, 2017
12017
Физическая подготовленость студентов второго года обучения высших учебных заведений
ОМ Ольховой, НВ Корчагин, ВН Красота
Физическое воспитание студентов 3, 68-70, 2011
12011
Вплив занять військово-спортивним багатоборством на функціональний стан дихальної системи курсантів ВВНЗ
В Откидач, М Корчагін, В Золочевський, Є Куришко, Т Хліманцов
Фізична культура, спорт та здоров'я нації, 169-175, 2020
2020
Correlation of Physical Fitness and Professional Military Training of Servicemen
V Klymovych, A Oderov, S Romanchuk, M Korchagin, V Zolochevskyi, ...
Sport Mont 18 (2), 79-82, 2020
2020
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20