Михайло Чорненький
Михайло Чорненький
Підтверджена електронна адреса в tdmu.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Основні причини формування рецидиву варикозної хвороби вен нижніх кінцівок після хірургічного лікування
І Венгер, М Чорненький, С Костів, В Запорожець, В Гнатко
Шпитальна хірургія, 18-23, 2011
62011
Способ тромбопрофилактики у больных хирургического профиля
С Костив, И Венгер, М Чорненький
Хирург, 68-70, 2013
32013
Вибір тактики хірургічного лікування варикозної хвороби вен нижніх кінцівок, ускладненої трофічною виразкою
І Венгер, Т Романюк, М Чорненький
Клінічна флебологія, 48-50, 2012
32012
Навчальна дисципліна «медичне право» як невід’ємна складова підготовки лікаря в сучасних умовах в Україні
Л Ковальчук, А Беденюк, М Чорненький
Медична освіта, 12-14, 2011
22011
Хірургічна корекція клапанної недостатності глибоких вен нижніх кінцівок у хворих із рецидивом варикозної хвороби вен
М Чорненький, І Венгер, Т Романюк
Вісник наукових досліджень, 77-79, 2011
22011
Роль наукової діяльності Івана Яковича Горбачевського у дослідженні синтезу сечової кислоти в організмі ссавців й in vitro
К Махобей, М Чорненький
Медична освіта, 87-91, 2014
12014
Хірургічне лікування варикозного розширення малої підшкірної вени у пацієнтів, які перенесли флебектомію великої підшкірної вени
Л Ковальчук, М Чорненький, І Ненашко
Шпитальна хірургія, 73-77, 2012
12012
Клінічний перебіг хронічної венозної недостатності за системою оцінки тяжкості венозної патології у пацієнтів із рецидивом варикозної хвороби вен нижніх кінцівок
М Чорненький
Вісник наукових досліджень, 63-66, 2012
12012
ОСОБЛИВОСТІ ВИКЛАДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ “ХІРУРГІЯ” ЗА КРЕДИТНО-МОДУЛЬНОЮ СИСТЕМОЮ
МВ Чорненький, ОЛ Ковальчук, ІІ Лойко, ЛЯ Ковальчук, АД Беденюк, ...
Ternopil State Medical Universit, 2015
2015
ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА ІЗ ДИСЦИПЛІНИ “МЕДИЧНЕ ПРАВО УКРАЇНИ” ДЛЯ СТУДЕНТІВ ВИЩИХ ЮРИДИЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ
МВ Чорненький, ОЛ Ковальчук, ЛЯ Ковальчук, ТВ Романюк, ...
Ternopil State Medical Universit, 2015
2015
Організація дистанційного навчання студентів на кафедрі медичного права
МВЧКМММО Сопіга
Медична освіта, 2015
2015
НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА “МЕДИЧНЕ ПРАВО” ЯК НЕВІД’ЄМНА СКЛАДОВА ПІДГОТОВКИ ЛІКАРЯ В СУЧАСНИХ УМОВАХ В УКРАЇНІ
МВ Чорненький, ЛЯ Ковальчук, АД Беденюк
Medical education, 2015
2015
Хiрургiчне лiкування хворих iз рецидивною варикозною хворобою вен нижнiх кiнцiвок, ускладненою активною трофiчною виразкою
СЯ Костів, МВ Чорненький, ЛЯ Ковальчук, ІК Венгер, ІА Ненашко
Шпитальна хірургія, 2015
2015
Пeдагогічні (методичні) засади викладання курсу Медичне правознавство” для студентів медичного факультету
НМ Калинюк, ІО Рогальський, МВ Чорненький
Медична освіта, 27-29, 2015
2015
Рецидив варикозної хвороби вен нижніх кінцівок – механізми розвитку та шляхи попередження : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : спец. 14.01.03. «Хірургія»
М Чорненький
2014
Дистанційне навчання на кафедрі медичного права
М Чорненький, М Сопіга, К Махобей
Освіта та медицина в добу глобалізації : вітчизняний та зарубіжний контекст, 126, 2014
2014
Викладання дисципліни «фармацевтичне право» на фармацевтичному факультеті студентам-іноземцям
М Чорненький
XVIII Міжнародний медичний конгрес студентів і молодих вчених, 313, 2014
2014
Особливості викладання медико-правових дисциплін на іноземному факультеті
І Рогальський, М Чорненький, Н Калинюк, М Сопіга
Медична освіта, 95-97, 2014
2014
Вплив супутньої патології на показники якості життя пацієнтів із хронічною ішемічною хворобою серця
М Данильчук, М Бабій, М Чорненький
XVII Міжнародний медичний конгрес студентів і молодих вчених, 235, 2013
2013
Prevention of Venous Thrombosis in the Surgical Treatment of Patients at High Risk of Venous Thromboembolic Events
S Kostiv, I Venher, M Chornenky, I Nenashko, A Vaida
European Applied Sciences : Modern Approaches in Scientific Researches, 15-17, 2013
2013
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20