Підписатись
Марія Флейчук/Mariya Fleychuk, Professor of Economics
Марія Флейчук/Mariya Fleychuk, Professor of Economics
Lviv National University of Veterinary Medicine and Biotechnology named after S.Z. Gzhytsky
Немає підтвердженої електронної адреси - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Легалізація економіки та протидія корупції у системі економічної безпеки: теоретичні основи та стратегічні пріоритети в умовах глобалізації: монографія
МІ Флейчук
Ахілл, 2008
1272008
Легалiзацiя економiки та протидiя корупцiї у системi економiчної безпеки: теоретичнi основи та стратегiчнi прiоритети в умовах глобалiзацi
МI Флейчук
202008
Вплив зовнішніх запозичень на соціально-економічний розвиток посттрансформаційних країн
М Флейчук, Р Андрусів
Економіка України, 16-26, 2012
142012
Assessment of economic security of enterprises: theoretical and methodological aspects
S Shynkar, Z Gontar, M Dubyna, D Nasypaiko, M Fleychuk
Verslas: Teorija ir praktika/Business: Theory and Practice 21 (1), 261-271, 2020
132020
Вплив тіньового сектора та корупції на економічні системи
ЯА Гончарук, МІ Флейчук
Економіка і прогнозування, 7-21, 2009
112009
Вплив тіньового сектора та корупції на економічні системи
ЯА Гончарук, МІ Флейчук
Економіка і прогнозування, 7-21, 2009
112009
Теоретико-методологічні засади детінізації економіки та протидії корупції в Україні в умовах глобалізації
МІ Флейчук
К.: НІСД, 2010
102010
Підвищення ефективності інституційного середовища як чинник детінізації економіки: Аналітична записка
АІ Мокій, МІ Флейчук
URL: http://www. niss. gov. ua/articles/716, 0
10
Взаємообумовленість тінізації, корупції і показників зростання економіки
МІ Флейчук
Зб. наук. пр.«Економічний простір».–Дніпропетровськ: ПДАБА, 109-121, 2010
92010
Стратегія економічного розвитку України в умовах кризи
ІП Мойсеєнко, МІ Флейчук
Бюлетень Міжнародного Нобелівського економічного форуму, 274–282-274–282, 2012
82012
Основи формування економічної безпеки України: монографія
ІГ Бабець, МІ Флейчук
Львів: СПОЛОМ, 2011
72011
Пріоритети і засоби державної політики забезпечення економічної безпеки розвитку внутрішнього ринку в Україні
ТГ Васильців, МІ Флейчук, РЛ Лупак
Вісник Львівського торговельно-економічного університету. Економічні науки …, 2017
62017
Економічні інструменти формування соціальної та гуманітарної інфраструктури в сільських поселеннях західних регіонів України
АІ Мокій, МІ Флейчук, ОІ Дацко
Ефективна економіка, 2013
62013
Концептуальні засади моделювання соціально-економічного розвитку України: інституціональні загрози та глобальні виклики
А Мокій, М Флейчук, А Гуменюк
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка …, 2011
62011
Економічна безпека України в умовах глобальної фінансової дестабілізації
ЯА Гончарук
Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ: Серія …, 2009
62009
Legalization of economy and corruption counteraction in the system of economic security: theoretical basis and strategic priorities under globalization conditions:[Monography …
M Fleichuk
Lviv: Akhill, 2008
62008
Методичні аспекти аналізу рівня економічної безпеки регіону
МІ Флейчук
Вісник ЛКА.–Львів, 40-42, 2006
62006
Методичні аспекти аналізу рівня економічної безпеки регіону
МІ Флейчук
Вісник ЛКА.–Львів, 40-42, 2006
62006
Problems of Foreign Economic Relations and foreign investments attracting: regional aspect
M Fleychuk, A Honcharuk
Donetsk: Donetsk National University (in Ukr.), 2005
62005
Державна політика забезпечення національної безпеки України: основні напрямки та особливості здійснення: монографія
МФ Криштанович, ЯЯ Пушак, МІ Флейчук, ВІ Франчук
Львів: Сполом, 2020
52020
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20