Марія Флейчук/Mariya Fleychuk, Professor of Economics
Марія Флейчук/Mariya Fleychuk, Professor of Economics
Lviv University of Trade and Economics
Немає підтвердженої електронної адреси - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Легалізація економіки та протидія корупції у системі економічної безпеки: теоретичні основи та стратегічні пріоритети в умовах глобалізації: монографія
МІ Флейчук
Ахілл, 2008
1042008
Легалiзацiя економiки та протидiя корупцiї у системi економiчної безпеки: теоретичнi основи та стратегiчнi прiоритети в умовах глобалiзацiї
МI Флейчук
172008
Вплив зовнішніх запозичень на соціально-економічний розвиток посттрансформаційних країн
М Флейчук, Р Андрусів
Економіка України, 16-26, 2012
102012
Вплив тіньового сектора та корупції на економічні системи
ЯА Гончарук, МІ Флейчук
Економіка і прогнозування, 7-21, 2009
102009
Вплив тіньового сектора та корупції на економічні системи
ЯА Гончарук, МІ Флейчук
Економіка і прогнозування, 7-21, 2009
102009
Підвищення ефективності інституційного середовища як чинник детінізації економіки: Аналітична записка
АІ Мокій, МІ Флейчук
URL: http://www. niss. gov. ua/articles/716, 0
10
Теоретико-методологічні засади детінізації економіки та протидії корупції в Україні в умовах глобалізації
МІ Флейчук
спец. 21.04. 01/МІ Флейчук, 2010
82010
Стратегія економічного розвитку України в умовах кризи
ІП Мойсеєнко, МІ Флейчук
Бюлетень Міжнародного Нобелівського економічного форуму, 274–282-274–282, 2012
72012
Взаємообумовленість тінізації, корупції і показників зростання економіки
МІ Флейчук
Зб. наук. пр.«Економічний простір».–Дніпропетровськ: ПДАБА, 109-121, 2010
72010
Економічна безпека України в умовах глобальної фінансової дестабілізації
ЯА Гончарук
Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ: Серія …, 2009
62009
Методичні аспекти аналізу рівня економічної безпеки регіону
МІ Флейчук
Вісник ЛКА.–Львів, 40-42, 2006
62006
Методичні аспекти аналізу рівня економічної безпеки регіону
МІ Флейчук
Вісник ЛКА.–Львів, 40-42, 2006
62006
Problems of Foreign Economic Relations and foreign investments attracting: regional aspect
M Fleychuk, A Honcharuk
Donetsk: Donetsk National University (in Ukr.), 2005
62005
Недосконалість системи фінансування передвиборчого процесу в Україні як загроза соціально-економічному розвитку країни
МІ Флейчук
Стратегічні пріоритети, 5, 2007
52007
Правове та нормативне забезпечення реагування закладів охорони здоров’я на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру
ГГ Рощін, ММ КОРНІЄНКО, ВО Волошин, CО ГУР’ЄВ, ...
Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України, 56-58, 2003
52003
Проблеми інституційного вдосконалення процесів міжнародної трудової міграції в умовах поглиблення євроінтеграції
АІ Мокій, МІ Флейчук, ІО Куревіна
ВІСНИК, 92, 2010
42010
Детінізація економіки та протидія корупції в моделі збалансованого соціально-економічного розвитку [електронна версія]
МІ Флейчук
Режим доступу: http://www. nbuv. gov. ua/Portal/soc_gum/Biznes/2010_2/010/02 …, 0
4
Економічні інструменти формування соціальної та гуманітарної інфраструктури в сільських поселеннях західних регіонів України
АІ Мокій, МІ Флейчук, ОІ Дацко
Ефективна економіка, 2013
32013
Влияние внешних заимствований на социально-экономическое развитие посттрансформационных стран
М Флейчук, Р Андрусив
Экономика Украины, 16-26, 2012
32012
Ризикованість зовнішніх запозичень для посттрансформаційних економік
МІ Флейчук, РР Андрусів
Фінанси України, 33-44, 2011
32011
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20