Подписаться
Сергій Олександрович Кузніченко
Сергій Олександрович Кузніченко
Провідний науковий співробітник Науково-дослідного інституту НАПрН України
Подтвержден адрес электронной почты в домене oduvs.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Економічна безпека регіону в гарантуванні стабільності національної економіки
ОМ Головченко
Одеса: ОДУВС, 2008
672008
Протидія насильству в сім’ї
ЮВ Лисюк
Одеса: ОЮІ ХНУВС, 2007
61*2007
Діяльність служби дільничних інспекторів міліції щодо попередження насильства в сім’ї
ОВ Ковальова
Харківський національний університет внутрішніх справ, Харків, 2008
602008
Управління органами внутрішніх справ в особливих умовах, викликаних аномальними явищами техногенного і природного характеру (організаційно-правові питання)
СО Кузніченко
Харківський національний університет внутрішніх справ МВС України, 2001
552001
Публічність та диспозитивність у кримінальному судочинстві
СЛ Деревянкін
Одеса: ОЮІ НУВС, 2008
542008
Криміналістичні технології в теорії і практиці розслідування
ВВ Тіщенко
Актуальні проблеми держави і права, 18-24, 2008
50*2008
Надзвичайні адміністративно-правові режими: зарубіжний досвід та українська модель
СО Кузніченко
Одеса: ОДУВС, 2011
47*2011
Становлення та розвиток інституту надзвичайних адміністративно-правових режимів в Україні
СО Кузніченко
Харківський національний університет внутрішніх справ МВС України, 2010
462010
Regulations for returning labour migrants to Ukraine: international background and national limitations
O Dluhopolskyi, T Zatonatska, I Lvova, Y Klapkiv
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2019
422019
Закон України" Про правовий режим надзвичайного стану": науково-практичний коментар
СО Кузніченко
Pravo, 2015
382015
Організація діяльності органів внутрішніх справ в умовах надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру: наук.-практ. посіб.
ОМ Бандурка, СО Кузніченко
Харків: Ун-т внутр. справ, 2000
282000
Адміністративно-правовий режим воєнного стану: монографія
СО Кузніченко
Харків: Право, 2014
272014
Феномен правового режиму в адміністративному праві
СО Кузніченко
Форум права, 109-112, 2007
232007
Державне управління в надзвичайних ситуаціях: проблеми правового забезпечення
СО Кузніченко
Одеса: Національний університет «Одеська юридична академія», 2010
192010
Надзвичайне законодавство України: теоретичні засади формування та розвитку
СО Кузніченко
Харків: ХНУВС, 2008
192008
Концепт обмеження прав людини в умовах воєнного стану
СО Кузніченко
Одеса: ОДУВС, 2022
182022
Заклади вищої освіти МВС України в контексті Концепції розвитку юридичної освіти
СВ Албул
Одеса: ОДУВС, 2021
172021
Основні структурні характеристики глобального конституціоналізму
ЄО Львова
Вісник Маріупольського державного університету. Сер.: Право, 57-64, 2013
16*2013
Надзвичайні адміністративно-правові режими: монографія
СО Кузніченко
Сімферополь: КРП «Видавництво «Кримнавчпеддержвидав 272, 2010
162010
Заходи процесуального примусу передбачені кодексомадміністративного судочинства України
СО Кузніченко, ОО Кашкаров
Ученые записки Крымского федерального университета имени ВИ Вернадского …, 2008
152008
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20