Лобода Наталія (Loboda Nataliya)
Лобода Наталія (Loboda Nataliya)
доцент кафедри обліку, аналізу і контролю, ЛНУ ім. Івана Франка
Підтверджена електронна адреса в lnu.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Теоретичні аспекти та особливості банківського кредитування фізичних осіб в Україні
СВ Башлай, Н Лобода
Державний вищий навчальний заклад" Українська академія банківської справи …, 2005
202005
Бухгалтерський облік (загальна теорія): навчальний посібник
НО Лобода
Львів:«Ліга прес, 2014
82014
Організація обліку: навчальний посібник
НО Лобода
НО Лобода, МЯ Демко–Львів: ЛДФА, 2015
62015
Власний капітал підприємства як об'єкт обліково-аналітичної діяльності
ПМ Гарасим, НО Лобода, МП Гарасим
Економічні науки. Cерія: Облік і фінанси, 67-73, 2015
52015
Структурна динаміка зобов'язань підприємства як класична обліково-аналітична парадигма
ПМ Гарасим, НО Лобода, МП Гарасим
Економічні науки. Cерія: Облік і фінанси, 102-110, 2014
52014
Організація обліку: навч. посіб
НО Лобода
Львів: ЛДФА, 2011
52011
Податковий кодекс України і оподаткування доходів фізичних осіб: контекстуальний аналіз
НО Лобода
Економічні науки. Cер.: Облік і фінанси, 2013
42013
ФОРМУВАННЯ ІНТЕГРОВАНОЇ СИСТЕМИ ПЕРВИННОГО ОБЛІКУ ЛІЗИНГОВИХ ОПЕРАЦІЙ ІЗ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЮ ТЕХНІКОЮ В АПК УКРАЇНИ ТА УДОСКОНАЛЕННЯ ЯКОСТІ НОСІЇВ ІНФОРМАЦІЇ
НО Лобода
Лобода НО–Режим доступу: http://archive. nbuv. gov. ua/portal/soc_gum/torg …, 0
4
Логістика інвестиційних процесів як фактор економічного аналізу
ПМ Гарасим, НО Лобода
Науковий вісник НЛТУ України 28 (4), 2018
32018
Виробничі запаси як технологічний фактор і форма хедж-інвестування (аналітичний аспект)
ПМ Гарасим, НО Лобода, МП Гарасим
Збірник наукових праць Подільського державного аграрно-технічного …, 2014
32014
Бухгалтерський облік (загальна теорія)
ЄМ Романів
навч. посібник/ЄМ Романів, НО Лобода.–Львів: видавництво" Ліга прес, 2014
22014
Міжнародні та національні стандарти фінансової звітності в аспекті когерентності обліково-аналітичної діяльності
НО Лобода, ММ Думич
Торгівля, комерція, підприємництво, 112-116, 2014
22014
Методика та організація обліку і аналізу лізингових операцій
НО Лобода
ДАСОА, 2010
22010
Менеджмент обліково-звітних процесів на підприємстві: проблеми модернізації
НО Лобода, ОМ Чабанюк
Тернопіль: ТНЕУ, 2018
12018
Оптова та роздрібна торгівля як один з перспективних напрямків розвитку обліку та оподаткування в Україні
НО Лобода, ЛА Романчук
Молодий вчений, 1154-1157, 2018
12018
Облікова концептуалізація фінансових інвестицій як результат процесів феноменологічної редукції: зарубіжний досвід та вітчизняні євроінтеграційні перспективи
Н Лобода
Інститут бухгалтерського обліку, контроль та аналіз в умовах глобалізації, 78-86, 2015
12015
Бухгалтерський баланс як основа транспарентності фінансової звітності у вітчизняній та міжнародній практиці
МП Гарасим, НО Лобода
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2014
12014
Адміністрування розрахунків з дебіторами: контрольно-аналітичний аспект
ПМ Гарасим, МП Гарасим, НО Лобода
Науковий вісник [Буковинського державного фінансово-економічного …, 2014
12014
Нематеріальні активи як об’єкт облікової дільності: проблеми та перспективи
НО Лобода
Економічні науки. Cер.: Облік і фінанси, 280-286, 2012
12012
Екологічний аудит та його організація у напрямі сталого розвитку суспільства
ОМ Чабанюк, НО Лобода
Механізми забезпечення сталого розвитку економіки: проблеми, перспективи …, 0
1
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20