Тетяна Шматковська / Tetiana Shmatkovska / TO Shmatkovska
Тетяна Шматковська / Tetiana Shmatkovska / TO Shmatkovska
Lesya Ukrainka Volyn National University
Подтвержден адрес электронной почты в домене vnu.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
ДО ПРОБЛЕМАТИКИ ОРГАНІЗАЦІЇ СИСТЕМИ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА.(TO THE PROBLEMS OF ORGANIZATION OF THE INTERNAL CONTROL SYSTEM OF …
Т Шматковська, В Ярош
Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія …, 2014
28*2014
Соціально-економічні умови функціонування особистих селянських господарств
ТО Шматковська, СМ Онисько
Міністерство аграрної політики України, Інститут аграрної економіки УААН, 2009
26*2009
Тіньова економіка: дефініція, структура, причини виникнення та шляхи мінімізації
ТО Шматковська, ІВ Тверда
Вісник Запорізького національного університету. Економічні науки, 177-185, 2014
212014
До проблематики формування та відтворення основних засобів на сільськогосподарських підприємствах [Електронний ресурс]
СМ Онисько, ТО Шматковська
Держава та регіони: Серія: Економіка та підприємництво, 139-145, 2010
182010
Peculiarities of agrarian receipts as a modern financial tool
I Sodoma R., Skhidnytskа H., Shvorak A., Shmatkovska T., & Zhurakovska
Economic Annals-XXI, 46-49., 2018
12*2018
Towards the theory of supranational finance
AO Boiar, TO Shmatkovska, OV Stashchuk
Cogent Business & Management 5 (1), 1482594, 2018
12*2018
Концептуальні засади стратегічного управлінського обліку
Т Шматковська, О Мачулка
Науковий вісник [Одеського національного економічного університету], 243-254, 2016
12*2016
Раціоналізація організації облікового процесу операцій з основними засобами в аспекті підвищення ефективності використання цих активів на підприємстві
ТО Шматковська
Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, 2013
122013
Концептуальні засади стратегічного управлінського обліку
Т Шматковська, О Мачулка
Науковий вісник [Одеського національного економічного університету], 243-254, 2016
112016
До проблематики раціоналізації робочої документації для аудиту доходів підприємства з використанням можливостей програмного продукту Microsoft Excel
ТО Шматковська
Publishing House «Education and Science», 2010
102010
Estimating peasant farms income and the standard of living of a rural population based on multi-factorial econometric modeling: a case study of Ukraine.
M DZIAMULYCH, T SHMATKOVSKA, A GORDIICHUK, M KUPYRA, ...
Scientific Papers: Management, Economic Engineering in Agriculture & Rural …, 2020
92020
Fundamentals of the Theory and Methodology of Operational Control
TS K. Melnyk
British Journal of Economics, Management & Trade 14 ([Issue 4], DOI : 10 …, 2016
92016
Development of electronic banking: a case study of Ukraine
V Yakubiv, R Sodoma, O Hrytsyna, N Pavlikha, T Shmatkovska, ...
Entrepreneurship and Sustainability Issues 7 (1), 219, 2019
82019
Financial incentives to energy saving in the housing sector of Ukraine
N.M. Matviichuk , Y.V. Shulyk, T.O. Shmatkovska
Науковий вісник Полісся 1 (Ч. 2.), 32–39, 2017
82017
До проблематики підвищення ефективності діяльності підприємства на інноваційних засадах
ГМС Т. О. Шматковська
«Фінансовий простір», С. 114 – 118., 2016
8*2016
THE STUDY OF THE RELATIONSHIP BETWEEN RURAL POPULATION SPENDING ON PEASANT HOUSEHOLDS WITH THE MAIN SOCIO-ECONOMIC INDICATORS: A CASE STUDY OF VOLYN REGION, UKRAINE
M DZIAMULYCH, I SADOVSKA, T SHMATKOVSKA, K NAHIRSKA, ...
Scientific Papers Series-Management, Economic Engineering in Agriculture and …, 2020
72020
Problems in administration of real estate tax other than land in Ukraine. Scientific bulletin of Polissia, 3 (11): 148-153
IN Tofan, OH Ahres, TO Shmatkovska
7*2020
До питання трактування економічної сутності оборотного капіталу в аспекті особливостей функціонування торговельних підприємств
ТО Шматковська, ВЛ Поліщук
Державний заклад «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка …, 2012
7*2012
Удосконалення обліку і контролю витрат підприємства з використанням комп’ютерних програмних продуктів [Електронний ресурс]
ТО Шматковська, ІВ Максимчук
Режим доступу: http://www. rusnauka. com/35_OINBG_, 2010
7*2010
Раціоналізація робочої документації щодо аудиту ремонту та модернізації основних засобів з використанням програмного продукту Microsoft Excel
ТО Шматковська, ЛГ Жалко
Publishing House «Education and Science», 2010
72010
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20