Тетяна Шматковська / Tetiana Shmatkovska / TO Shmatkovska
Тетяна Шматковська / Tetiana Shmatkovska / TO Shmatkovska
Lesya Ukrainka Volyn National University
Подтвержден адрес электронной почты в домене eenu.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
ДО ПРОБЛЕМАТИКИ ОРГАНІЗАЦІЇ СИСТЕМИ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА.(TO THE PROBLEMS OF ORGANIZATION OF THE INTERNAL CONTROL SYSTEM OF …
Т Шматковська, В Ярош
Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія …, 2014
26*2014
Соціально-економічні умови функціонування особистих селянських господарств
ТО Шматковська, СМ Онисько
Міністерство аграрної політики України, Інститут аграрної економіки УААН, 2009
26*2009
Тіньова економіка: дефініція, структура, причини виникнення та шляхи мінімізації
ТО Шматковська, ІВ Тверда
Вісник Запорізького національного університету. Економічні науки, 177-185, 2014
202014
До проблематики формування та відтворення основних засобів на сільськогосподарських підприємствах [Електронний ресурс]
СМ Онисько, ТО Шматковська
Держава та регіони: Серія: Економіка та підприємництво, 139-145, 2010
172010
Концептуальні засади стратегічного управлінського обліку
Т Шматковська, О Мачулка
Науковий вісник [Одеського національного економічного університету], 243-254, 2016
12*2016
Раціоналізація організації облікового процесу операцій з основними засобами в аспекті підвищення ефективності використання цих активів на підприємстві
ТО Шматковська
Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, 2013
122013
Концептуальні засади стратегічного управлінського обліку
Т Шматковська, О Мачулка
Науковий вісник [Одеського національного економічного університету], 243-254, 2016
112016
Peculiarities of agrarian receipts as a modern financial tool
I Sodoma R., Skhidnytskа H., Shvorak A., Shmatkovska T., & Zhurakovska
Economic Annals-XXI, 46-49., 2018
10*2018
Towards the theory of supranational finance
AO Boiar, TO Shmatkovska, OV Stashchuk
Cogent Business & Management 5 (1), 1482594, 2018
10*2018
До проблематики раціоналізації робочої документації для аудиту доходів підприємства з використанням можливостей програмного продукту Microsoft Excel
ТО Шматковська
Publishing House «Education and Science», 2010
102010
Financial incentives to energy saving in the housing sector of Ukraine
N.M. Matviichuk , Y.V. Shulyk, T.O. Shmatkovska
Науковий вісник Полісся 1 (Ч. 2.), 32–39, 2017
82017
Fundamentals of the Theory and Methodology of Operational Control
TS K. Melnyk
British Journal of Economics, Management & Trade 14 ([Issue 4], DOI : 10 …, 2016
72016
До питання трактування економічної сутності оборотного капіталу в аспекті особливостей функціонування торговельних підприємств
ТО Шматковська, ВЛ Поліщук
Державний заклад «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка …, 2012
7*2012
Удосконалення обліку і контролю витрат підприємства з використанням комп’ютерних програмних продуктів [Електронний ресурс]
ТО Шматковська, ІВ Максимчук
Режим доступу: http://www. rusnauka. com/35_OINBG_, 2010
7*2010
Раціоналізація робочої документації щодо аудиту ремонту та модернізації основних засобів з використанням програмного продукту Microsoft Excel
ТО Шматковська, ЛГ Жалко
Publishing House «Education and Science», 2010
72010
Problems in administration of real estate tax other than land in Ukraine. Scientific bulletin of Polissia, 3 (11): 148-153
IN Tofan, OH Ahres, TO Shmatkovska
6*2020
Estimating peasant farms income and the standard of living of a rural population based on multi-factorial econometric modeling: a case study of Ukraine.
M DZIAMULYCH, T SHMATKOVSKA, A GORDIICHUK, M KUPYRA, ...
Scientific Papers: Management, Economic Engineering in Agriculture & Rural …, 2020
62020
До проблематики забезпечення прибутковості сільскогосподарських підприємств
ТО Шматковська
Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет, ТОВДКС Центр, 2016
62016
До проблематики забезпечення прибутковості сільскогосподарських підприємств
ТО Шматковська
Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет, ТОВДКС Центр, 2016
62016
До проблематики генезису та дефініції економічної категорії витрати
Т Шматковська, Л Демедюк, Т Рудь
Науковий вісник [Одеського національного економічного університету], 169-182, 2016
5*2016
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20