Елена Фуникова
TitleCited byYear
Теоретичні основи класифікації запитань у криміналістиці
ОВ Фунікова
Х.: Право, 2008
142008
Проблема навідних запитань у тактиці слідчих дій
ОВ Фунікова
Теорія та практика судової експертизи і криміналістики, 100-105, 2010
32010
Інноваційні технології в правозастосовній діяльності
ОВ Фунікова
Гуманітарний часопис, 79-84, 2013
22013
КРИМІНАЛІСТИЧНІ АСПЕКТИ ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ CRIMINOLOGICAL ASPECTS OF PHYSIOLOGICAL RESEARCH
ОВ Фунікова
Порівняльно-аналітичне право, 308-310, 2016
12016
Деякі аспекти моделювання комунікативних технологій в криміналістиці
ОВ Фунікова
Юрист України, 158-162, 2013
12013
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни" Цивільний процес"
ВВ Баранкова, ВА Бігун, ЄО Васильєв, КА Гузе, КВ Гусаров, ...
Видавництво" Право", 2011
12011
Застосування психологічного впливу в тактиці проведення слідчих дій
ОВ Фунікова
Теорія та практика судової експертизи і криміналістики.-2009.-Вип 2, 113-119, 0
1
Комунікативні технології як категорія криміналістичної тактики
ОВ Фунікова
Приватне та публічне право, 145-151, 2017
2017
Психологічні методи у тактиці слідчих дій
ОВ Фунікова
Актуальная юриспруденция: сборник научных трудов, 226-228, 2015
2015
ПСИХІЧНІ ПРОЦЕСИ ОСОБИСТОСТІ ЯК ОСНОВА ФОРМУВАННЯ ПОКАЗАНЬ
ОВ Фунікова
НАУКОВИЙ ВІСНИК МІЖНАРОДНОГО ГУМАНІТАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУ, 103, 2015
2015
Показання осіб як джерело доказової інформації: особливості формування
ОВ Фунікова
Юрист України, 92-96, 2014
2014
Соціально-психологічна природа комунікації та її використання в криміналістиці
ОВ Фунікова
Теорія та практика судової експертизи і криміналістики, 110-115, 2013
2013
тика та методичні поради до виконання науково-дослідних робіт з криміналістики:(галузь знань 0304" Право", освітньо-кваліф. рівень" Бакалавр", напрям підгот. 6.030401 …
ВЮ Шепітько, ВО Коновалова, ВА Журавель, ВІ Алєксєйчук, ...
видавництво Національний університет" Юридична академія України імені …, 2012
2012
Завдання до виконання курсових робіт із криміналістики
ВЮ Шепітько, ВО Коновалова, ВА Журавель, ВІ Алєксєйчук, ...
Національний університет «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого», 2012
2012
Програма навчальної дисципліни" Портретна експертиза":(галузь знань 0304" Право", освітньо-кваліф. рівень" Магістр", спец. 8.18010003" Судова експертиза"
ВА Журавель, ВО Коновалова, ВЮ Шепітько, ВВ Білоус
Видавництво Національний університет" Юридична академія України імені …, 2012
2012
Методичні поради та завдання до практичних занять і самостійної роботи з юридичної психології:(галузь знань 0304" Право", освітньо-кваліф. рівень" Спеціаліст", спец. 7.03040101 …
ВЮ Шепітько, ВО Коновалова, ВА Журавель, ВІ Алєксєйчук, ...
видавництво Національний університет" Юридична академія України імені …, 2012
2012
Вісник Академії правових наук України. 2011.№ 3 (66)
П Рабінович, В Пилипчук, Є Гетьман, Х Якименко, Д Вовк, М Гультай, ...
видавництво" Право", 2011
2011
Проблеми законності. 2011. Вип. 117
ТМ Слінько, РР Рева, ОО Присяжнюк, ОП Євсєєв, НВ Никитченко, ...
Національний університет" Юридична академія України імені Ярослава Мудрого", 2011
2011
Інформаційна структура процесу спілкування в розслідуванні злочинів
ОВ Фунікова
Проблеми законності, 113-119, 2011
2011
Технології в криміналістиці: поняття та особливості використання
О Фунікова
Вісник Академії правових наук України, 261-267, 2011
2011
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20