Ірина Валеріївна Ропотан (Ропотан Ирина Валериевна, Ropotan Iryna)
Ірина Валеріївна Ропотан (Ропотан Ирина Валериевна, Ropotan Iryna)
Одеський національний економічний університет (ОНЕУ)), фінансово-економічний факультет, кафедра
Verified email at oneu.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Регіональна конвергенція фінансового забезпечення сталого розвитку
ІМВ І.В. Ропотан
ЛНТУ, 2014
15*2014
До питання обґрунтування сутності регіональної конвергенції сталого розвитку
ІМ Вахович, ІВ Ропотан
Економічний форум, 50-55, 2013
82013
Прогнозування регіональної конвергенції фінансового забезпечення сталого розвитку в Україні
І Ропотан
Науковий вісник [Одеського національного економічного університету], 104-120, 2014
42014
Mathematical methods and models for master of economics
Y Kozak, V Matskul, T Shengelia
Practical applications, 2017
32017
Фінансова конвергенція сталого розвитку регіонів держави
ІВ Ропотан
Економiчний часопис-XXI, 59-62, 2014
32014
Обгрунтування передумов для фінансової конвергенції сталого розвитку регіонів України
ІВ Ропотан
Економічні науки. Серія: Регіональна економіка, 166-180, 2013
32013
Інвестиційні інструменти стимулювання розвитку депресивних регіонів
ІМ Вахович, ІВ Ропотан, ОП Чапюк
Економічні науки. Cерія: Облік і фінанси, 18-25, 2014
22014
Банківське кредитування в Україні
ОІ Амбросій
Економічні науки. Сер.: Економіка та менеджмент, 10-17, 2012
22012
Методичні підходи до оптимізації розподілу дотацій вирівнювання за регіонами країни
І Ропотан
Науковий вісник [Одеського національного економічного університету], 139-156, 2018
12018
Концептуальні засади та об'єктивна необхідність фінансової конвергенції сталого розвитку регіонів країни
ІМ Вахович, ІМ Камінська, ІВ Ропотан
Науковий вісник Національного гірничого університету, 138-144, 2015
12015
Фінансування економічної складової сталого розвитку регіонів України
І Ропотан
Науковий вісник, 114-128, 2014
12014
Методические подходы к оптимизации распределения дотаций по регионам страны
ІВ Ропотан
Науковий вісник Одеського національного економічного університету, 139-156, 2018
2018
Теоретичні аспекти фінансового інжинірингу в комерційному банку
Y Andrieieva, G Velishko, I Ropotan
Вісник соціально-економічних досліджень, 135-143, 2018
2018
Патоінститути ринку капіталів України: можливості оздоровлення та ефективного функціонування
РР Арутюнян, СС Арутюнян, ІВ Ропотан
Вісник соціально-економічних досліджень, 144-152, 2018
2018
Обоснование механизма достижения конвергенции финансового обеспечения устойчивого развития регионов
ІВ Ропотан
Науковий вісник Одеського національного економічного університету, 142-153, 2018
2018
CONCEPTUAL FOUNDATIONS AND REASONABLE NECESSITY OF FINANCIAL CONVERGENCE OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF REGIONS IN THE COUNTRY
IM Vakhovych, IM Kaminska, IV Ropotan
Natsional'nyi Hirnychyi Universytet. Naukovyi Visnyk, 138, 2015
2015
FINANCIAL CONVERGENCE OF THE REGIONS SUSTAINABLE DEVELOPMENT IN THE STATE.
I Ropotan
Economic Annals-XXI, 2014
2014
Трансфертний механізм посилення регіональної конвергенції фінансового забезпечення сталого розвитку України
ІВ Ропотан
Ефективна економіка, 2014
2014
Трансфертні інструменти конвергенції фінансового забезпечення сталого розвитку регіонів України: недоліки та шляхи вдосконалення
ІМ Вахович, ІМ Пушкарчук, ІВ Ропотан
Економічні науки. Серія: Регіональна економіка, 35-47, 2014
2014
Финансирование экономической составляющей устойчивого развития регионов Украины
ИВ Ропотан
Науковий вісник Одеського національного економічного університету, 114-128, 2014
2014
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20