Подписаться
Диана Алексеевна Миргород, Діана Олексіївна Миргород, Diana Myrgorod
Диана Алексеевна Миргород, Діана Олексіївна Миргород, Diana Myrgorod
Подтвержден адрес электронной почты в домене nulau.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Удосконалення техніки рукопашного бою правоохоронців МВС України із використанням GPRS технологій
ОВ Хацаюк, ДО Каратаєва
Вісник Чернігівського державного педагогічного університету, 326-331, 2008
212008
Технические средства обучения двигательным действиям
ВП Бизин, ДА Миргород, АВ Хацаюк
Берлин (Германия): Lambert Academic Publishing, 36-42, 2014
182014
Фізичне виховання: секційна форма організації навчального процесу (розділ" Баскетбол"):(галузь знань 0304" Право", освітньо-кваліф. рівень" Бакалавр", напрям підгот. 6.030401 …
ОВ Попрошаєв, ДО Миргород, ОВ Церковна
видавництво Національний університет" Юридична академія України імені …, 2012
72012
Розробка та застосування сучасних засобів аналізу рухової діяльності спортсменів
ВП Бізін, АМ Чух, ФІ Попов, ДО Міргород
Педагогіка, психологія та медикобіологічні проблеми фізичного виховання і …, 2004
62004
Методика совершенствования технического мастерства бегунов на 400 м на основе использования технических средств
ВП Бизин, ДА Каратаєва
Педагогіка, психологія та методико-біологічні проблеми фізичного виховання і …, 2000
62000
Удосконалення технічної майстерності бігунів на 400 метрів з використанням засобів термінової інформації
ДО Каратаєва
Львів: Львівський держ. ін-т фізичної культури, 2003
52003
Калланетика как средство формирования мотивации к занятиям физическим воспитанием студенток юридического вуза
ОЭ Коломийцева, АХ Дейнеко, ДА Миргород
Наука і освіта, 86-91, 2015
42015
Методичні поради з навчальної дисципліни" Фізичне виховання"(для студентів спеціальної медичної групи)
ОВ Попрошаєв, ВС Мунтян, ГІ Приходько, ДО Миргород, ВВ Шадріна
Видавництво Національний університет" Юридична академія України імені …, 2012
22012
МЕТОДИКА ТРЕНИРОВКИ БЕГУНОВ НА КОРЧГКИЕ ДИСТАНЦИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЁМ СРЕДСТВ СРОЧНОИ ИНФОРМАЦИИ
Д КАРАТАЕВА
22004
Комплексное использование средств срочной информации как перспективный подход к оптимизации процесса совершенствования техники спринтерского бега (на примере 400 метров)
ДА Каратаева
Теорiя i практика фiзичного виховання:, 93, 2003
22003
Пілатес в системі вищої освіти майбутніх юристів
ДО Миргород
Актуальні проблеми розвитку традиційних і східних єдиноборств: Збірник тез …, 2017
12017
Стан та перспективи удосконалення системи фізичного виховання правознавців
КОЕ Миргород Д. О.
Слобожанський науково-спортивний вiсник, 124-127, 2015
12015
Пилатес как перспективное направление в процессе физического воспитания студентов в условиях реформирования системы образования в высших учебных заведениях
ДО Миргород
Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Серія …, 2016
2016
CALLANETICS AS A MEANS OF FORMING MOTIVATION TO PHYSICAL EDUCATION LESSONS OF FEMALE STUDENTS'OF LAW UNIVERSITIES
O Kolomiitseva, A Deineko, D Myrhorod
SCIENCE AND EDUCATION, 86-91, 2015
2015
Особенности обучения двигательным действиям на различных этапах многолетней спортивной тренировки с использованием средств срочной информации
ВП Бизин, ДА Миргород
Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Серія …, 2015
2015
Status and prospects of improvement of physical education of lawyers
D Myrgorod, O Kolomiytseva
Slobozhanskyi herald of science and sport, 118-121, 2015
2015
Формирование мотивации к занятиям физическим воспитанием студенток ВУЗа с опорой на Калланетику
ОЭ Коломийцева, ДА Миргород, ДО Миргород, ОЕ Коломійцева, ...
2015
Становлення та розвиток фізичного виховання і спорту в Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого
ОВ Попрошаєв, НМ Баламутова, ГІ Приходько, ДО Миргород
Харків : Право, 2014
2014
Технические средства обучения двигательным действиям. Учет специфики видов спорта, возрастных и индивидуальных особенностей атлетов
ДО Миргород, В Бизин, А Хацаюк
2014
Досвід діяльності кафедри фізичного виховання національного університету Юридична академія України імені Ярослава Мудрого” у 30-80 рр. ХХ століття (з нагоди 80-річного ювілею …
Д Миргород, Г Приходько
Спортивний вісник Придніпров'я, 204-209, 2013
2013
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20