Follow
Кафедра електричної інженерії ТНТУ (Department of Electrical Engineering)
Кафедра електричної інженерії ТНТУ (Department of Electrical Engineering)
Ternopil Ivan Puluj National Technical University Тернопільський національний технічний університет
Verified email at tu.edu.te.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Енергетична ефективність систем позиціонування плоских сонячних панелей
VP Koval, RR Ivasechko, KN Kozak
Загальнодержавний науково-виробничий та інформаційний журнал …, 2015
162015
Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни" Релейний захист"
ВМ Баженов
Національний технічний університет" Харківський політехнічний інститут", 2013
12*2013
Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу" Сучасні технології розробки Інтернет-застосунків"
НФ Хайрова, СВ Петрасова
ФЛ-П Черняк ЛО, 2019
10*2019
Автоматизована вимірювальна установка для дослідження електричних характеристик фотоелектричних модулів
ВП Коваль, Б Оробчук, Я Осадца, Л Костик
Вісник Хмельницького національного університету, 168-173, 2022
92022
Залежність енергоефективності сонячних елементів від експлуатаційних факторів
ВП Коваль
Збірник тез доповідей ⅩⅦ наукової конференції Тернопільського …, 2013
92013
Зменшення втрат електроенергії в комунальній мережі міста
СМ Бабюк, ВВ Комарський
Збірник тез доповідей Ⅵ Міжнародної науково-технічної конференції молодих …, 2017
82017
Дослідження впливу геометричних параметрів віконних прорізів на коефіцієнт природної освітленості
ВО Бурмака, МГ Тарасенко
Матеріали Міжнародної науково-технічної конференції „Фундаментальні та …, 2018
72018
Впровадження систем телемеханіки керування енергооб’єктами в навчальному процесі
БЯ Оробчук, ОО Рафалюк, СО Піскун
Матеріали Ⅲ Всеукраїнської науково-технічної конференції „Теоретичні та …, 2017
72017
Збільшення ефективності використання сонячних панелей
С Герега, ВП Коваль, ЯО Філюк
Матеріали Ⅲ Всеукраїнської науково-технічної конференції „Теоретичні та …, 2017
72017
Оцінки похибок джерел сигналів електроенергетичних систем за навантаженням
ПС Євтух, СМ Бабюк
Тернопільський національний технічний університет ім. Івана Пулюя, 2011
72011
Автоматизована система диспетчерського керування електропостачанням районних електромереж
П Євтух, Б Оробчук, О Рафалюк
Видавництво Національного університету" Львівська політехніка", 2008
72008
Роль і місце енергетичного менеджменту в системі конкретних функцій менеджменту підприємством
ММ Зінь, ЮБ Підгайний
Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла …, 2013
62013
Автоматизований метод визначення фотосинтезного потоку та коефіцієнта корисної дії джерел випромінювання
ВА Андрійчук, ВМ Дворницький, ЛМ Костик
Вісник Тернопільського приладобудівного інституту, 116-121, 1996
61996
Аналітичний метод світлотехнічного розрахунку для опромінювальних пристроїв з несиметричним світловим розподілом
ВА Андрійчук
Матеріали IV Міжнародної науково-технічної конференції" АВІА-2002, 23-25, 0
6
Вплив орієнтації світлопрозорої зовнішньої огороджувальної конструкції на енергетичний баланс приміщення
В Бурмака, МГ Тарасенко, КМ Козак, ВГ Хомишин
Вісник Тернопільського національного технічного університету 94 (2), 111-122, 2019
52019
Система автономного живлення зовнішнього освітлення
VA Andriychuk, YO Filyuk
Lighting Engineering & Power Engineering, 17-22, 2017
52017
Методичні вказівки для самостійної роботи студентів та модульного контролю знань з курсу «Енергозбереження»
ВП Коваль
Тернопіль: ТНТУ, 2014
52014
Шляхи прискорення темпів розвитку малої гідроенергетики в Україні
МГ Тарасенко, ММ Зінь, ЮБ Підгайний
Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла …, 2014
52014
Аналіз систем зовнішнього освітлення та шляхів підвищення їх ефективності
В Андрійчук, С Поталіцин
Вісник Тернопільського національного технічного університету, 168-175, 2012
52012
Методика розрахунку енергоефективності джерел світла
МГ Тарасенко
Lighting Engineering & Power Engineering, 25-34, 2011
52011
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20