Follow
Кафедра електричної інженерії ТНТУ (Department of Electrical Engineering)
Кафедра електричної інженерії ТНТУ (Department of Electrical Engineering)
Ternopil Ivan Puluj National Technical University Тернопільський національний технічний університет
Verified email at tu.edu.te.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Енергетична ефективність систем позиціонування плоских сонячних панелей
VP Koval, RR Ivasechko, KN Kozak
Загальнодержавний науково-виробничий та інформаційний журнал …, 2015
112015
Зменшення втрат електроенергії в комунальній мережі міста
СМ Бабюк, ВВ Комарський
Збірник тез доповідей Ⅵ Міжнародної науково-технічної конференції молодих …, 2017
82017
Дослідження впливу геометричних параметрів віконних прорізів на коефіцієнт природної освітленості
ВО Бурмака, МГ Тарасенко
Матеріали Міжнародної науково-технічної конференції „Фундаментальні та …, 2018
72018
Оцінки похибок джерел сигналів електроенергетичних систем за навантаженням
ПС Євтух, СМ Бабюк
Тернопільський національний технічний університет ім. Івана Пулюя, 2011
72011
Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни" Кваліметрія, управління якістю, сертифікація та конкурентоспроможність продукції"
НВ Зубкова
НТУ" ХПІ", 2010
7*2010
Автоматизована система диспетчерського керування електропостачанням районних електромереж
П Євтух, Б Оробчук, О Рафалюк
Видавництво Національного університету" Львівська політехніка", 2008
72008
Впровадження систем телемеханіки керування енергооб’єктами в навчальному процесі
БЯ Оробчук, ОО Рафалюк, СО Піскун
Матеріали Ⅲ Всеукраїнської науково-технічної конференції „Теоретичні та …, 2017
62017
Методичні вказівки для самостійної роботи студентів та модульного контролю знань з курсу «Енергозбереження»
ВП Коваль
Тернопіль: ТНТУ, 2014
62014
Світлотехнічний розрахунок опромінювальної установки з прецесуючим рухом опромінювачів
ВА Андрійчук, Я Ґерій, Ю Чубатий
Вісник Тернопільського державного технічного університету 5 (1), 85-91, 2000
62000
Автоматизований метод визначення фотосинтезного потоку та коефіцієнта корисної дії джерел випромінювання
ВА Андрійчук, ВМ Дворницький, ЛМ Костик
Вісник Тернопільського приладобудівного інституту, 116-121, 1996
61996
Аналітичний метод світлотехнічного розрахунку для опромінювальних пристроїв з несиметричним світловим розподілом
ВА Андрійчук
Матеріали IV Міжнародної науково-технічної конференції" АВІА-2002, 23-25, 0
6
Вплив орієнтації світлопрозорої зовнішньої огороджувальної конструкції на енергетичний баланс приміщення
В Бурмака, МГ Тарасенко, КМ Козак, ВГ Хомишин
Вісник Тернопільського національного технічного університету 94 (2), 111-122, 2019
52019
Шляхи прискорення темпів розвитку малої гідроенергетики в Україні
МГ Тарасенко, ММ Зінь, ЮБ Підгайний
Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла …, 2014
52014
Роль і місце енергетичного менеджменту в системі конкретних функцій менеджменту підприємством
ММ Зінь, ЮБ Підгайний
Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла …, 2013
52013
Аналіз систем зовнішнього освітлення та шляхів підвищення їх ефективності
В Андрійчук, С Поталіцин
Вісник Тернопільського національного технічного університету, 168-175, 2012
52012
Методика розрахунку енергоефективності джерел світла
МГ Тарасенко
Lighting Engineering & Power Engineering, 25-34, 2011
52011
Ґерій ЯМ Розрахунок опроміненості площини довільної орієнтації від опромінювача з некруглосиметричним світловим розподілом
ВА Андрійчук
Вісник Тернопільського державного технічного університету ім. І. Пулюя 6 (1 …, 2001
52001
Екологічні проблеми подальшого розвитку малої гідроенергетики в Україні
ММ Зінь, ЮБ Підгайний
Збірник тез доповідей Ⅶ Міжнародної науково-технічної конференції молодих …, 2018
42018
Аналіз ефективності електропостачання при використанні автономних вітродизельних установок
БЯ Оробчук, ВЯ Герасимів, БВ Ліньов
Збірник тез доповідей Ⅵ Міжнародної науково-технічної конференції молодих …, 2017
42017
Динаміка параметрів розрядних ламп високого тиску при розгоранні та димеруванні
МГ Тарасенко, КМ Козак, ВО Бурмака
Lighting Engineering & Power Engineering, 15-21, 2015
42015
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20