Віктор Балюк, Виктор Балюк,Viktor Baliuk
Віктор Балюк, Виктор Балюк,Viktor Baliuk
асистент, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого
Нет подтвержденного адреса электронной почты - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Сторони договору ренти
ВМ Балюк
Актуальні проблеми приватного права: матеріали міжнародної науково …, 2015
22015
Сторони договору ренти
ВМ Балюк
22015
Суттєві умови договору ренти
ВМ Балюк
круглий стіл «Актуальні проблеми правовідносин в приватній сфері», 2011
2*2011
Відмежування договору ренти від договору довічного утримання
ВМ Балюк
Актуальні проблеми науки і практики цивільного, житлового та сімейного права …, 2013
12013
Окремі аспекти цивільно-правового механізму захисту рентних відносин
ВМ Балюк
Актуальні проблеми приватного права: матеріали наук.-практ. конф., присвяч …, 2016
2016
Признание договора ренты недействительным
ВМ Балюк
ОРАЛДЫН ГЫЛЫМ ЖАРШЫСЫ. Серия: Экономические науки. Государственное …, 2016
2016
Вдосконалення інституту лікарської таємниці в Україні
ВМ Балюк
Теоретико-правові засади формування сучасного медичного права в Україні 1, 2015
2015
Динаміка рентних правовідносин
ВМ Балюк
Науковий вісник Академії муніципального управління. Серія : Право., 284-289, 2015
2015
Сучасний стан корпоративного медичного страхування в Україні
ВМ Балюк
Теоретико-правові засади формування сучасного медичного права в Україні …, 2014
2014
Окремі аспекти цивільно-правового механізму захисту рентних відносин
ВМ Балюк
Черкаський ін-т банків. справи Універ-ту банків. справи Нац. Банка України …, 2014
2014
Особливості цивільно-правового регулювання рентних відносин
ВМ Балюк
Право і безпека: Харк. нац.ун-т внутр.справ, 190-195, 2014
2014
Окремі аспекти визначення складу спадщини за цивільним законодавством України
ВМ Балюк
Сучасні проблеми цивілістики: матеріали "Круглого столу", присвяч. пам’яті …, 2013
2013
Завдання до практичних занять з навчальної дисципліни «Цивільне право України» для студентів 2 курсу заочної форми навчання
ГГГ Балюк В.М., Батигина О.М., Греков Є.А., Грекова М.М., Гринько П.О.
П.: Полт. юрид. інст. Нац. Ун-ту «Юрид. акад. України», 2012
2012
Відмінні риси договору ренти від суміжних договорів
ВМ Балюк
Актуальні проблеми цивільного права: матеріали «круглого столу …, 2012
2012
Правовий механізм регламентації договору ренти
ВМ Балюк
Вісник правових наук України, 277-283, 2011
2011
Спірні питання механізму регламентацій договору ренти
ВМ Балюк
Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої пам’яті …, 2011
2011
Правовий механізм регламентації договору ренти
ВМ Балюк
2011
Предмет договору ренти
ВМ Балюк
Збірник наукових праць серія «Право». Харківський педгогічний університет ім …, 2010
2010
Загальне положення про договір ренти
ВМ Балюк
Збірник наукових праць, Серія «Право», Харк.нац.педогіч.унів. ім. Г.С …, 2009
2009
Забезпечення виконання договору ренти
ВМ Балюк
Всеукраїнська науково-практична конференція “Сучасні проблеми юридичної науки”, 2007
2007
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20