Оксана Романів / Oksana Romaniv
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Медико-географічні основи здоров'я дитячого населення (на матеріалах Хмельницької області):Автореф. дис... канд. геогр. наук.: 11.00.02 / О.Я. Романів ; Львів. нац. ун-т ім. І …
ОЯ Романів
162003
Географія медичного туризму Європи
О Романив
112010
Управління потенціалом підприємства
ТВ Кузнєцова, ОЯ Романів, ОМ Гарнага, ТС Ковальова
НУВГП, 2007
102007
Учнівські науково-дослідницькі роботи з географії: методологія та методика [навчально-методичний посібник] / За ред. О.Я. Романів.
ОЯ Романів, ВО Мартинюк, АС Романів, ВП Селецький, ОВ Яроменко
Рівне, 2014
3*2014
Оцінка ефективності природоохоронної мережі Рівненської області на основі графоаналітичної методики
А Романів, О Романів
Заповідне, рекреаційне природокористування та моніторинг навколишнього …, 2010
32010
Напрями удосконалення територіальної організації сільського зеленого туризму Рівненської області
ОЯ Романів, ОІ Твердохліб
Збірник тез виступів учасників Міжнародної науково-практичної конференції …, 2013
22013
Дослідження передумов розвитку сфери рекреаційно-туристичного природокористування на Рівненщині
НБ Кушнір, ОІ Дячук, ОЯ Романів
Вісник Національного університету водного господарства та …, 2011
22011
Ефективність використання трудового потенціалу підприємства у кондитерській промисловості
ОЯ Романів, ВМ Гордійчук
Вісник Хмельницкого національного універси-тету. Економічні науки 1 (3), 37-42, 2011
22011
Обґрунтування мережі туристичних маршрутів національного природного парку „Синевир” на засадах ландшафтознавчих досліджень
А Романів, О Романів
Фіз.географія та геоморфологія 1 (46), 243- 250, 2004
22004
Історія медико-географічного районування України
ОЯ Романів
Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету. Серія …, 2001
22001
Розвиток готельного господарства у ринкових умовах
ОЯ Романів, ТС Трусова, РП Бричка
Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. –Серія …, 2015
12015
КЛАСТЕРИЗАЦІЯ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ЯК ОСНОВА ФОРМУВАННЯ АГРОЛОГІСТИЧНИХ СИСТЕМ
ТЛ Адамчук, ОЯ Романів, АС Романів
Вісник Національного університету водного господарства та …, 2011
12011
Розвиток індустрії засобів розміщення туристів в контексті раціонального використання туристсько-рекреаційних ресурсів Рівненської області
ОЯ Романів, ОВ Яроменко, ОІ Токар
Ученые записки Таври-ческого национального университета имени В.И …, 2011
12011
Интегральная оценка эколого-экономической эффективности аграрного землепользования региона
ОЯ Романив, НА Степанюк
Природообустройство, 2010
12010
ПЛЮРАЛІЗМ ЕЛЕКТОРАЛЬНОГО ВИБОРУ НАСЕЛЕННЯ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ: АСПЕКТИ ПОЛІТИЧНОЇ ГЕОГРАФІЇ
О Будз, О Романів
Наукові перспективи (Naukovì perspektivi), 2021
2021
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ МЕДИЧНОГО ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ
О Романів, Р Скабара
Наукові перспективи (Naukovì perspektivi), 2021
2021
Силабус освітньої компоненти навчальної дисципліни «Сільський та екологічний туризм» для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною …
ОЯ Романів, МС Яковишина
2021
Силабус освітньої компоненти навчальної дисципліни «Геотуризм» для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Конструктивна …
ОЯ Романів
2021
Силабус навчальної дисципліни" Рекреаційна географія" для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою" Конструктивна географія …
ОЯ Романів, ЮС Кушнірук
2021
Силабус освітньої компоненти практики «Навчальна комплексна суспільно-географічна практика» для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо …
ОЯ Романів
2021
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20