Оксана Романів / Oksana Romaniv
Оксана Романів / Oksana Romaniv
доцент, кандидат географічних наук , Державний університет "Житомирська політехніка"
Підтверджена електронна адреса в ztu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Медико-географічні основи здоров'я дитячого населення (на матеріалах Хмельницької області):Автореф. дис... канд. геогр. наук.: 11.00.02 / О.Я. Романів ; Львів. нац. ун-т ім. І …
ОЯ Романів
152003
Географія медичного туризму Європи
О Романив, ГМТ ЕВРОПЫ
112010
Управління потенціалом підприємства
ТВ Кузнєцова, ОЯ Романів, ОМ Гарнага, ТС Ковальова
НУВГП, 2007
52007
Учнівські науково-дослідницькі роботи з географії: методологія та методика [навчально-методичний посібник] / За ред. О.Я. Романів.
ОЯ Романів, ВО Мартинюк, АС Романів, ВП Селецький, ОВ Яроменко
Рівне, 2014
3*2014
Учнівські науково-дослідницькі роботи з географії: методологія та методика
ОЯ Романів, ВО Мартинюк, АС Романів, ОВ Яроменко
32010
Напрями удосконалення територіальної організації сільського зеленого туризму Рівненської області
ОЯ Романів, ОІ Твердохліб
Збірник тез виступів учасників Міжнародної науково-практичної конференції …, 2013
22013
Дослідження передумов розвитку сфери рекреаційно-туристичного природокористування на Рівненщині
НБ Кушнір, ОІ Дячук, ОЯ Романів
Вісник Національного університету водного господарства та …, 2011
22011
Ефективність використання трудового потенціалу підприємства у кондитерській промисловості
ОЯ Романів, ВМ Гордійчук
Вісник Хмельницкого національного універси-тету. Економічні науки 1 (3), 37-42, 2011
22011
Дослідження передумов розвитку сфери рекреаційно-туристичного природокористування на Рівненщині
ОЯ Романів, НБ Кушнір, ОІ Дячук
Вісник Національного університету водного господарства та …, 2011
2*2011
Обґрунтування мережі туристичних маршрутів національного природного парку „Синевир” на засадах ландшафтознавчих досліджень
А Романів, О Романів
Фіз.географія та геоморфологія 1 (46), 243- 250, 2004
22004
Розвиток готельного господарства у ринкових умовах
ОЯ Романів, ТС Трусова, РП Бричка
Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. –Серія …, 2015
12015
КЛАСТЕРИЗАЦІЯ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ЯК ОСНОВА ФОРМУВАННЯ АГРОЛОГІСТИЧНИХ СИСТЕМ
ТЛ Адамчук, ОЯ Романів, АС Романів
Вісник Національного університету водного господарства та …, 2011
12011
ТЕРИТОРІАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ САНАТОРНО-КУРОРТНОЇ СФЕРИ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ//TERRITORIL ORGANIZATION OF SANATORIUM-RESORT AREAS OF RIVNE REGION.
ОВ Яроменко, ОЯ Романів
Туризм як фактор розвитку регіону. Матеріали Всеукраїнської науково …, 2011
12011
Розвиток індустрії засобів розміщення туристів в контексті раціонального використання туристсько-рекреаційних ресурсів Рівненської області
ОЯ Романів, ОВ Яроменко, ОІ Токар
Ученые записки Таври-ческого национального университета имени В.И …, 2011
12011
Кластеризація сільського господарства як основа формування агрологістичних систем
ОЯ Романів, АС Романів, ТЛ Адамчук
Вісник Національного університету водного господарства та …, 2011
1*2011
Интегральная оценка эколого-экономической эффективности аграрного землепользования региона
ОЯ Романив, НА Степанюк
Природообустройство, 2010
12010
Cooperation of economic and ecological factors of public health and consequence of its combined influence in Ukraine
O Romaniv
Modern engineering and innovative technologies, 150-155, 2020
2020
Урбантуризм в умовах поширення моделі овертуризму: напрями врегулювання розвитку
О Романів
Актуальні проблеми та перспективи розвитку регіонів: всеукраїнська науково …, 2020
2020
Міжнародний стоматологічний туризм як перспективний туристичний продукт: погляд крізь призму світового досвіду
Л Заставецька, У Зуеў, K Zusková, A Horbacz, М Білецький, Л Котик, ...
Сучасні вектори розвитку туризму: тенденції та перспективи країн …, 2020
2020
Сучасний стан та перспективи круїзного туризму в Червоному морі
О Романів
ІІ Міжнародна науково-практична конференція з нагоди 50-ої річниці створення …, 2020
2020
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20