Тетяна Марушко
Тетяна Марушко
Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л.Шупика
Verified email at nmapo.edu.ua - Homepage
TitleCited byYear
Стан надання кардіоревматологічної допомоги дітям України (за матеріалами діяльності кардіоревматологічної служби у 2009 році)
ВВ Бережний, ТВ Марушко, ІВ Роменкевич
Современная педиатрия, 33, 2010
192010
Внезапная смерть при физических нагрузках у детей и подростков
ВВ Бережной, ТВ Марушко
Современная педиатрия, 29-29, 2009
192009
Клінічна ревматологія дитячого віку
ВВ Бережний, ТВ Марушко, ЮВ Марушко
Черкаси: Видавець Чабаненко Ю, 2009
172009
Эффективность метаболической коррекции ацетонемического синдрома у детей
ВВ Бережной, ЛВ Курило, ТВ Марушко, МА Капичена
Современная педиатрия, 89-89, 2009
142009
Лечение остеопенического синдрома при ревматоидном артрите у детей
ТВ Марушко
Современная педиатрия 4 (5), 101-3, 2004
142004
Клиническое значение синдрома дисплазии соединительной ткани для врачебной и спортивной практики
ЮВ Марушко, ТВ Марушко, ИН Гордиенко
Спортивна медицина, 24-31, 2007
122007
Ювенильний ревматоїдний артрит: особливості діагностики та лікування
ТВ Марушко
Київ-2006, 2006
112006
Характеристика клітинного імунітету та цитокінового статусу у дітей з ювенільним ревматоїдним артритом
ВВ Бережний, ТВ Марушко, ЮО Кожара
Педіатрія, акушерство та гінекологія, 19-23, 2006
102006
Роль про-і протизапальних цитокінів у розвитку запального процесу при ювенільному ревматоїдному артриті
ТВ Марушко, ВВ Бережний, ТІ Гавриленко, ГФ Клубова
Український ревматологічний журнал, 23, 2006
82006
Особливості клінічного перебігу ревматоїдно го артриту у дітей підліткового віку
ВВ Бережний, ТВ Марушко, ЮВ Марушко
Здоровье ребенка, 1, 2006
82006
Тоцилізумаб у лікуванні ювенільного ревматоїдного артриту
ТВ Марушко, ОБ Герман
Здоровье ребенка., 2015
72015
Особливості діагностики та клінічне значення синдрому гіпермобільності суглобів у дітей
ЮВ Марушко, ТВ Марушко
Здоров’я України ХХI ст, 40-41, 2008
72008
Сучасні погляди на діагностику та лікування ювенільних артритів.
ВВ Бережний, ТВ Марушко
Современная педиатрия, 149-154, 2011
62011
Стан надання кардiоревматологiчної допомоги дiтям України (за матерiалами дiяльностi кардiоревматологiчної служби у 2009 роцi)
ВВ Бережний, ТВ Марушко, IВ Романкевич
Современная педиатрия., 14, 2010
62010
Клiнiчна ревматологiя дитячого вiку
ВВ Бережний, ТВ Марушко, ЮВ Марушко
62009
Синдром гіпермобільності суглобів у дітей
ЮВ Марушко, ІМ Гордієнко, ТВ Марушко
Спортивна медицина, 23-29, 2009
62009
Стан здоров'я дитячого населення–майбутнє країни (частина 2)
ЮГ Антипкін, ОП Волосовець, ВГ Майданник, МО Гончарь, ...
52018
Современное состояние проблемы синдрома гипермобильности суставов у детей
ЮВ Марушко, ТВ Марушко, ИМ Гордиенко
Матер. II Всеукр. научн. практ. конф.: Суглобовий синдром в практиці …, 2009
52009
Роль аутоантитіл до тканинних антигенів у розвитку патологічного процесу при ювенільному ревматоїдному артриті
ВВ Бережний, ТВ Марушко, ТІ Гавриленко
Перинатология и педиатрия, 25, 2006
52006
Характеристика клінічного перебігу ювенільного ревматоїдного артриту на сучасному етапі
ВВ Бережний, ТВ Марушко
Здоровье женщины 4 (25), 172-175, 2005
52005
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20