Підписатись
Віра Бурдяк
Віра Бурдяк
Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University, Чернівецький національний університет
Підтверджена електронна адреса в chnu.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Політична культура країн Європи в контексті інтеграційних процесів
В Бурдяк, Н Ротар
Чернівці: Рута, 2004
382004
Республіка Болгарія на зламі епох: політична трансформація суспільства
ВІ Бурдяк
Чернівці: Рута, 341-358, 2004
282004
Перспективи співробітництва „Україна–НАТО” і роль у ньому польського фактора
В Бурдяк, І Мороз
Політичний менеджмент, 2008
132008
Політична культура, ідеологія, психологія
ВІ Бурдяк, НЮ Ротар
Чернівці: Рута, 2000
132000
Політика і права людини
ВІ Бурдяк, СД Василенко, ВІ Веренько
В-во Чернівецького університету, Чернівці 536, 2011
122011
Полiтична культура країн Европи в контекстi iнтеграцiйних процесiв
ВI Бурдяк, НЮ Ротар
102004
Політика постсоціалістичних України і Болгарії в руслі європейської інтеграції та системи безпеки
ВІ Бурдяк
Дриновський збірник 4, 385-398, 2011
72011
Державна служба як особливий різновид суспільнокорисної праці
В БуРДяК
Публічне управління: теорія та практика: зб. наук. пр. Асоціації докторів …, 2011
72011
Україна в сучасних глобалізаційних процесах: загрози і виклики національній державі
В Бурдяк
Політична наука в Україні: стан і перспективи: матеріали всеукраїнської, 2008
72008
Наукові підходи до дослідження і розуміння політичної демократизації в країнах ЦСЄ
В Бурдяк, Ю Макар
Тернопільський національний педагогічний університет ім. В. Гнатюка, 2013
62013
Популізм–складова діяльності українських політичних партій
В Бурдяк, Ю Макар
Україна-Європа-Світ. Міжнародний збірник наукових праць.. Серія:: Історія …, 2012
52012
Успіхи та поразки України на шляху до Євросоюзу
ВІ Бурдяк
B: Панорама політичних студій: Науковий вісник РДГУ. Рівне, 5-6, 2011
52011
Євроінтеграційні наміри України та участь у діяльності транскордонних регіонів
В Бурдяк
Культурологічний часопис «Ї»(Львів), 2010
52010
Політичні трансформаційні процеси в Болгаріі у посткомуністичний період
ВІ Бурдяк
К, 2010
52010
Регіональна етнополітика в Україні: ризики та виклики соціальній стабільності
В Бурдяк
Наукові записки [Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. ІФ …, 2009
52009
Інтеграція постсоціалістичних країн у сучасну загальноєвропейську систему безпеки
В Бурдяк
Політологічні та соціологічні студії. Збірник наукових праць 6, 111-122, 2008
52008
Здобутки та прорахунки опозиційних партій на парламентських виборах 2007 р. на Буковині
В Бурдяк, В Веренько
Львів: Генеза-ЦПД, 2007
52007
Інтеграція Республіки Болгарія до Європейського Союзу
В Бурдяк
4*2012
Соціальний капітал і громадянське суспільство в Центрально-Східній Європі
ВІ Бурдяк
Науковий вісник Рівненського державного гуманітарного університету, 84-91, 2010
42010
Національні рухи в Центрально-Східній Європі: теоретико-методологічні підходи до проблеми/Віра Бурдяк
В Бурдяк
Форум. Суспільно-політичний журнал.–Чернівці, 5, 2007
42007
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20