Follow
Степаненко Наталія Іванівна; Stepanenko Nataliia (ORCID: 0000-0002-0034-9371)
Степаненко Наталія Іванівна; Stepanenko Nataliia (ORCID: 0000-0002-0034-9371)
Поліський національний університет, доцент кафедри маркетингу
Verified email at polissiauniver.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Диверсифікація діяльності підприємств аграрного сервісу
НІ Степаненко
ступеня канд. екон. наук: 08.00. 04–“Економіка та управління підприємствами …, 2008
92008
Механізм формування стратегії диверсифікації агросервісних підприємств
НІ Степененко
Всеукраїнський науково-виробничий журнал, 15, 2010
82010
Види диверсифікаційної діяльності агросервісних підприємств
НІ Степаненко
Таврійський науковий вісник.–2004.–Вип 37, 262-268, 2005
82005
Аналітичний інструментарій формування продуктового портфелю аграрних підприємств
НІ Степаненко
Економічні науки. Cер.: Облік і фінанси, 2013
32013
Інноваційність цінності як об’єктивна модальність брендингу органічної продукції
НІ Степаненко
Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного …, 2013
32013
Концептуальні підходи до визначення сутності товарної політики аграрних підприємств
НІ Степаненко
Вісник Житомирського національного агроекологічного університету, 8-17, 2011
22011
Стратегічне маркетингове управління конкурентоспроможних підприємств
ОЮ Ігнатенко
Луганський національний аграрний університет, 2020
12020
Маркетинговые методы исследования как информационное сопровождение товарной политики агросервисных предприятий
НИ Степаненко, ЛЮ Луференко
Науковий вісник [Буковинського державного фінансово-економічного …, 2014
12014
Основні напрями забезпечення системності диверсифікації діяльності підприємств аграрного сектора
НІ Степаненко
Житомирський національний агроекологічний університет, 2011
12011
Диверсификационные аспекты товарной политики сельскохозяйственных предприятий
Н Степаненко
Management theory and studies for rural business and infrastructure …, 0
1
Кооперативи при сільських громадах як основа формування сільського капіталу на селі [Електронний ресурс]
ЛМ Климюк, НІ Степаненко, ТВ Швець
Електронний каталог–2005–Режим доступу: http://mts. asu. lt/mtsrbid/article …, 0
1
Інтегральна оцінка товарної політики підприємств сфери агробізнесу
НІ Степаненко, ІМ Волкова
Університет митної справи та фінансів, 2022
2022
Management of the production resources of enterprise based on financial motivation of the personnel: theoretical aspect
О Гапоненко, М Мащенко, О Кліменко, Н Степаненко, О Сергієнко
Financial and credit activity problems of theory and practice 1 (36), 421-429, 2021
2021
Продуктові інновації у парадигмі товарної політики підприємства
І Волкова, Н Степаненко
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2021
2021
МОДЕЛЮВАННЯ СПОЖИВАЦЬКОЇ ПОВЕДІНКИ В КОНТЕКСТІ ФОРМУВАННЯ ЛОЯЛЬНОСТІ ЦІЛЬОВОЇ АУДИТОРІЇ
Н Степаненко, І Волкова
Економіка та суспільство 22, 2524-0072, 2020
2020
Теоретичні основи вивчення прояву та розвитку креативності особистості
Н Степаненко
Креативність особистості як фактор інноваційного розвитку суспільства: збірн …, 2020
2020
Технологія розробки товарної політики аграрних підприємств
НІ Степаненко
Маркетинг та логістика в системі менеджменту: тези доповідей XІI Міжнародної …, 2018
2018
FUNCTIONALIZATION MARKETING ANALYSIS OF PRODUCT POLICY AGRICULTURAL ENTERPRISES: RESEARCH ASPECT
NI Stepanenko, IM Volkova
ECONOMICS, MANAGEMENT LAW: PROBLEMS OF ESTABLISHING AND TRANSFORMATION, 356, 2016
2016
Стратегічна карта бізнесу органічного підприємства: маркетинговий кейс
НІ Степаненко
Житомирський національний агроекологічний університет; ОО Євенок, 2016
2016
Холістична концепція ефективності кооперативного маркетингу
НІ Степаненко
Житомирський національний агроекологічний університет, 2014
2014
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20