Коржик Наталя Анатоліївна, Коржик Наталья Анатольевна, Korzhik Natalya (Шепелява)
Коржик Наталя Анатоліївна, Коржик Наталья Анатольевна, Korzhik Natalya (Шепелява)
Харківська державна академія культури, кандидат наук із соціальних комунікацій
Подтвержден адрес электронной почты в домене ic.ac.kharkov.ua - Главная страница
НазваниеПроцитированоГод
Інформаційні потреби користувачів бібліотек вищих навчальних закладів
НА Коржик
Вісн. Харк. держ. акад. культури: зб. наук. пр.—Х.: ХДАК, 108-114, 2007
32007
Електронний абонемент бібліотеки в умовах упровадження інформаційно-комунікаційних технологій: методичні засади
НА Коржик
Вісник Харківської державної академії культури, 147-157, 2009
22009
Проблеми автоматизації процесів обслуговування читачів у бібліотеці вищого навчального закладу
НА Коржик, ІМ Фоменко
Вісн. Кн. палати, 27–31, 2008
2*2008
Аналіз досвіду автоматизації бібліотек: основні етапи
НА Шепелява
Вісн. Кн. палати, 21–22, 2005
22005
Інтерактивна дитяча книга як складова бібліотерапевтичного інструментарію
НА Коржик
Культура та інформаційне суспільство ХХІ століття : матеріали всеукр. наук …, 2019
2019
Бібліотерапевтичний інструментарій сучасної публічної бібліотеки
НА Коржик
Вісник Харківської державної академії культури, 41–52, 2019
2019
«Жива» дитяча книга: сучасний формат
НА Коржик
Культурологія та соціальні комунікації: інноваційні стратегії розвитку, 146-147, 2018
2018
Проблеми формування та використання цифрових фондів архівних установ України
НА Коржик
Культура та інформаційне суспільство ХХІ століття : матеріали всеукр. наук …, 2018
2018
Інтерактивна дитяча книга як сучасний видавничий продукт
НА Коржик
Вісник Харківської державної академії культури, 49–58, 2018
2018
Проблеми формування контенту веб-сайтів державних обласних архівів України
НА Коржик
Вісник Книжкової палати, 31-34, 2018
2018
Інтерактивна дитяча книга як комунікаційний феномен
НА Коржик
Культура та соціальні комунікації: інновації стратегії розвитку: матер …, 2017
2017
Архіви України у інформаційному просторі: сучасний стан організації веб-сайтів
НА Коржик
Вісн. Кн. палати, С. 21-24, 2017
2017
Проблеми інтеграції архівів України в глобальний комунікаційний простір
НА Коржик
Культура та інформаційне суспільство ХХІ століття : матеріали всеукр. наук …, 2017
2017
Професійні компетенції бібліотекаря XXI століття
НА Коржик
Вісн. Кн. Палати, С. 12-15, 2017
2017
Стадії формування професійної компетентності сучасного бібліотекаря
НА Коржик
Культура та соціальні комунікації: інновації стратегії розвитку: матер …, 2016
2016
Престиж книги та читання у молодіжному середовищі: роль бібліотечної підтримки
НА Коржик
Культура та інформаційне суспільство ХХІ століття : матеріали всеукр. наук …, 2016
2016
Зовнішній вигляд бібліотекарів як складова іміджу бібліотеки
НА Коржик
Культура та інформаційне суспільство ХХІ століття : матеріали всеукр. наук …, 2015
2015
Бібліотечний сайт як інструмент інтерактивного веб-сервісу
НА Коржик
Культура та інформаційне суспільство ХХІ століття : матеріали всеукр. наук …, 2014
2014
Модернізація бібліотечного обслуговування
НА Коржик
Культура та інформаційне суспільство ХХІ століття : матеріали всеукр. наук …, 2013
2013
Безпаперові інформаційно-комунікаційні технології в бібліотеках
НА Коржик
Вісник Харківської державної академії культури, 94-100, 2013
2013
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20