Підписатись
Віта Безлюдна
Віта Безлюдна
професор кафедри іноземних мов
Підтверджена електронна адреса в udpu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Теорія і практика професійної підготовки майбутніх учителів іноземних мов у вищих педагогічних навчальних закладах України (1948–2016 рр.)
ВВ Безлюдна
462018
Професійна підготовка майбутніх учителів іноземних мов у системі вищої освіти
В Безлюдна
Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 178-185, 2016
202016
Досвід використання змішаного навчання на заняттях з англійської мови у закладах вищої педагогічної освіти
ОІ Безлюдний, ВВ Безлюдна, ІЮ Щербань, ОС Комар
Інститут інформаційних технологій і засобів навчання, 2019
182019
Система соціальної роботи з сім ‘єю в США
ВВ Безлюдна
Київський університет імені Бориса Грінченка, 2012
152012
Применение информационно-коммуникационных технологий в подготовке будущих учителей иностранных языков.
ВВ Безлюдна, ОВ Свиридюк
Минск: БГУ, 2019
92019
Мотивації навчання як основна складова оволодіння іноземною мовою студентів немовних спеціальностей
В Безлюдна
Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету …, 2013
82013
Тенденції розвитку професійної підготовки вчителів іноземних мов у вищих закладах освіти (60-ті рр. ХХ століття)
ВВ Безлюдна
Наукові записки [Ніжинського державного університету ім. Миколи Гоголя …, 2016
62016
Формування умінь у майбутніх педагогів створювати моральну атмосферу у професійній діяльності
ВВ Безлюдна, НВ Безлюдна
Роль педагогічних дисциплін у формуванні сучасного фахівця, 67-74, 2011
52011
Методологічні основи професійної підготовки майбутніх учителів іноземних мов
В Безлюдна
Modern Information Technologies and Innovation Methodologies of Education in …, 2017
42017
Система соціальної роботи з сім’єю в США: автореферат дис.... канд. пед. наук: 13.00. 05
ВВ Безлюдна
Б. Грінченка, 2012
42012
Іншомовна підготовка здобувачів вищої освіти в інформаційно-освітньому середовищі університету
В Безлюдна, Р Безлюдний
Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету, 7-13, 2020
32020
Сучасні технології навчання іноземним мовам у вищій школі
ВВ Безлюдна
«Мова і світ: сучасні тенденції викладання іноземних мов у вищій школі …, 2017
32017
Організація педагогічної практики у вищій школі як фактор розвитку професійної компетенції майбутніх учителів іноземних мов
В Безлюдна
Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету …, 2017
32017
Зміна характеру професійної підготовки майбутніх учителів іноземних мов у контексті вимог Болонського процесу
В Безлюдна
Молодь і ринок, 103-107, 2017
32017
Аналіз змісту і якості професійної підготовки майбутніх учителів іноземних мов у 70–80-ті рр. ХХ століття
В Безлюдна
Молодь і ринок, 73-77, 2016
32016
Форми та методи формування національної ідентичності студентської молоді в позааудиторній роботі
В Безлюдна, В Мартинюк
Молодь і ринок, 2021
22021
ИНОЯЗЫЧНАЯ ПОДГОТОВКА БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ В ВЫСШИХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ УКРАИНЫ (1948-1970 гг. ХХ века)
ВВ Безлюдна
22016
Зміст підготовки майбутніх учителів іноземних мов у вищих педагогічних навчальних закладах
В Безлюдна
Проблеми підготовки сучасного вчителя, 80-86, 2016
22016
Законодавчий аспект розвитку іншомовної освіти у ВПНЗ України (кінець 90-х рр. ХХ–початок ХХІ століття)
ВВ Безлюдна
Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Серія …, 2016
22016
Основні види інноваційних технологій в процесі вивчення іноземних мов
ВВ Безлюдна
Вид-во СумДПУ імені АС Макаренка, 2015
22015
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20