Підписатись
Віта Безлюдна
Віта Безлюдна
професор кафедри іноземних мов
Підтверджена електронна адреса в udpu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Теорія і практика професійної підготовки майбутніх учителів іноземних мов у вищих педагогічних навчальних закладах України (1948–2016 рр.)
ВВ Безлюдна
352018
Система соціальної роботи з сім ‘єю в США
ВВ Безлюдна
Київський університет імені Бориса Грінченка, 2012
112012
Професійна підготовка майбутніх учителів іноземних мов у системі вищої освіти
В Безлюдна
Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 178-185, 2016
102016
Применение информационно-коммуникационных технологий в подготовке будущих учителей иностранных языков.
ВВ Безлюдна, ОВ Свиридюк
Минск: БГУ, 2019
82019
Досвід використання технології змішаного навчання на заняттях з англійської мови у закладах вищої педагогічної освіти
ОІ Безлюдний, ВВ Безлюдна, ІЮ Щербань, ОС Комар
Інститут інформаційних технологій і засобів навчання, 2019
72019
Тенденції розвитку професійної підготовки вчителів іноземних мов у вищих закладах освіти (60-ті рр. ХХ століття)
ВВ Безлюдна
Наукові записки [Ніжинського державного університету ім. Миколи Гоголя …, 2016
62016
Мотивації навчання як основна складова оволодіння іноземною мовою студентів немовних спеціальностей
В Безлюдна
Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету …, 2013
62013
Професійна підготовка майбутніх учителів іноземних мов у Франції та Німеччині
В Безлюдна
Studies in Comparative Education, 2016
52016
Методологічні основи професійної підготовки майбутніх учителів іноземних мов
ВВ Безлюдна
32017
Національні програми підтримки американської сім'ї
В Безлюдна, Б Рома
Studies in Comparative Education, 2012
32012
Організація педагогічної практики у вищій школі як фактор розвитку професійної компетенції майбутніх учителів іноземних мов
В Безлюдна
Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету …, 2017
22017
ИНОЯЗЫЧНАЯ ПОДГОТОВКА БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ В ВЫСШИХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ УКРАИНЫ (1948-1970 гг. ХХ века)
ВВ Безлюдна
22016
Зміст підготовки майбутніх учителів іноземних мов у вищих педагогічних навчальних закладах
В Безлюдна
Проблеми підготовки сучасного вчителя, 80-86, 2016
22016
Законодавчий аспект розвитку іншомовної освіти у ВПНЗ України (кінець 90-х рр. ХХ–початок ХХІ століття)
ВВ Безлюдна
Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Серія …, 2016
22016
Аналіз змісту і якості професійної підготовки майбутніх учителів іноземних мов у 70–80-ті рр. ХХ століття
В Безлюдна
Молодь і ринок, 73-77, 2016
22016
Основні види інноваційних технологій в процесі вивчення іноземних мов
ВВ Безлюдна
Вид-во СумДПУ імені АС Макаренка, 2015
22015
Система социальной работы в США как педагогическая проблема
ВВ Безлюдна
Тольяти, 2011
22011
Досвід використання змішаного навчання на заняттях з англійської мови у закладах вищої педагогічної освіти
ОІ Безлюдний, ВВ Безлюдна, ІЮ Щербань, ОС Комар
Інститут інформаційних технологій і засобів навчання, 2019
12019
Методика викладання іноземних мов у вищих навчальних закладах: історія та сучасність
В Безлюдна
Молодь і ринок, 46-50, 2019
12019
СТАНОВЛЕННЯ ІНШОМОВНОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ В УМОВАХ ДЕМОКРАТИЧНИХ ЗМІН (90-ТІ РОКИ ХХ СТОЛІТТЯ)
ВВ Безлюдна
12017
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20