Follow
Pavlo Bartusiak | Павло Бартусяк | Павел Бартусяк
Pavlo Bartusiak | Павло Бартусяк | Павел Бартусяк
Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University
Verified email at chnu.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
«Judicial Finding» of the Legal Nature of Cryptocurrency
P Bartusiak
Ehrlich’s Journal, 24-36, 2018
22018
Правові властивості інфляції
П Пацурківський, П Бартусяк
Право України, 184-194, 2017
12017
Практика ЄСПЛ у сфері захисту приватних осіб від інфляційного податку
П Бартусяк
III Міжнародна конференція "Анти-beps та захист прав платників податків" (1 …, 2019
2019
Legal Issues of Preventing Inflation in Local Taxation
P Bartusiak
European Journal of Law and Public Administration 5 (2), 57-69, 2018
2018
Правові проблеми запобігання інфляції в місцевому оподаткуванні
П Бартусяк
Правова модель місцевих податків і зборів в Україні крізь призму ціннісних …, 2018
2018
Межі феномена інфляції у фінансових правовідносинах
П Бартусяк
Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції, 108-111, 2018
2018
Концептуалізація правового поняття інфляції у національному судовому праві
П Бартусяк
Сучасні виклики та актуальні проблеми судової реформи в Україні (Чернівці …, 2018
2018
Механізм інфляції блага: теоретико-правова площина
П Бартусяк
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія …, 2018
2018
Правовое понятие инфляции
П Бартусяк
Legea si Viata, 28-32, 2018
2018
Публічно правовий захист ЄСПЛ майнових прав людини від впливу інфляції
П Бартусяк
Всеукраїнський форум "Права людини та публічне врядування" (м. Чернівці, 18 …, 2018
2018
Правова природа грошей
П Бартусяк
Юридична Україна, 4-12, 2017
2017
Правові інструменти оптимізації інфляції
П Бартусяк
Правові засоби забезпечення та захисту прав людини: вітчизняний та …, 2017
2017
Проблема легітимності інфляційного податку
П Бартусяк
Актуальні питання розвитку правової держави в умовах сучасного становлення …, 2017
2017
Інфляція та межі фінансового права
П Бартусяк
Актуальні питання теорії та практики застосування сучасного вітчизняного та …, 2017
2017
Інфляція - спосіб фінансування публічних потреб
П Бартусяк
Антропосоціокультурна природа права (25-27 травня 2016 року, Чернівці), 252-259, 2016
2016
Інфляція як форма неправа
П Бартусяк
Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія "Юридичні науки …, 2016
2016
Антропосоціокультурний підхід до дослідження правової природи інфляції
П Бартусяк
Розвиток державності та права в Україні: реалії та перспективи, 48-52, 2016
2016
Квазіфіскальна природа інфляції
П Бартусяк
Карпатський правничий часопис, 13-20, 2016
2016
Актуальні проблеми адміністративного права: Робоча програма навчальної дисципліни (за вимогами кредитно-модульної системи)
Н Федорук, П Бартусяк
2015
Публічно-правове регулювання ринку цінних паперів: Робоча програма навчальної дисципліни (за вимогами кредитно-модульної системи)
П Бартусяк, А Худик
2014
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20