Подписаться
Ганна Назаренко
Ганна Назаренко
Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця
Подтвержден адрес электронной почты в домене hneu.net
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Податкова система
ЮБ Іванов, АІ Крисоватий, ОМ Десятнюк
Атіка, 2006
2202006
Налоговые льготы. Теория и практика применения : монография для магистрантов, обучающихся по программам направления «Финансы и кредит» ; под ред. И. А. Майбурова, Ю. Б. ИвановА,
СВ Майбуров, И. А., Иванов, Ю. Б., Антоненко
95*2014
Біопаливний потенціал України на світовому ринку сільськогосподарської продукції
АВ Назаренко
Економіка АПК, 72-77, 2010
172010
Методологические основы оценки и моделирования эффективности налоговых льгот
ЮБ Иванов, ИА Майбуров, АВ Назаренко
Общество и экономика, 80-96, 2016
152016
ФАКТОРИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ПОДАТКОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ РІВНЯ ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ
ЮБ ІВАНОВ, ГВ НАЗАРЕНКО
Проблеми економіки, 22-28, 2010
122010
Інвестиційна стратегія управління компанією
АВ Пешко, АВ Назаренко
Державне будівництво, 2007
112007
Міжнародний інвестиційний ринок: теоретичні та практичні аспекти його функціонування
АВ Пешко, АВ Назаренко
Державне будівництво, 2007
82007
Аналіз зарубіжного досвіду податкового планування на підприємстві
ГВ Назаренко, АС Маніна, АВ Назаренко, АС Манина
72017
СИСТЕМА ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБОРОТА КАК ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ КОМПАНИЕЙ
А Назаренко
Секретарское дело, 68-70, 2009
62009
Методика оцінки ефекту від упровадженя податкових пільг з податку на прибуток підприємтв
ЮБ Іванов, ГВ Комарова
Економіка розвитку, 79-84, 2008
6*2008
Інноваційна діяльність, як необхідна складова інвестування
АВ Пешко, АВ Назаренко
Інститут економіки промисловості НАН України, 2006
62006
Комплексна оцінка ефективності податкових пільг
ГВ Назаренко, АВ Назаренко
52016
ДЕРЖАВНА ПІДТРИМКА ЗЕРНОВОГО РИНКУ ЯК ПЕРСПЕКТИВНОГО ДЖЕРЕЛА ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ
ГВ Назаренко
Економіка та суспільство, 107-115, 2016
42016
Соціальні аспекти податкової політики : монографія / Ю. Б. Іванов, О. М. Тищенко, О. В. Грачов та ін. ; за заг. ред. докт. екон. наук, професора Іванова Ю. Б. – Х. : Вид …
Г Назаренко
4*2011
Моделювання наслідків від впровадження пільг соціального характеру з податку на прибуток підприємств, які сприяють поліпшенню рівня життя населення
ЮБ Іванов, ГВ Комарова
Вісник Української академії банківської справи, 81-90, 2011
42011
Формування паливно-енергетичного балансу України з огляду на енергетичну незалежність
АВ Пешко, АВ Назаренко
Экономический вестник Донбасса, 14-18, 2007
42007
Проблеми розвитку корпоративного податкового менеджменту: монографія / за заг. ред. Ю.Б. Іванова Харків: ВД «ІНЖЕК», 2010.- 496 с.
ЮБ Іванов, ГВ Комарова
Харківський національний економічний університет, 2010
32010
Регулирование приоритетных социальных процессов
А Комарова, Ю Иванов
Коррекция налоговой политики в период глобальной финансово-экономической …, 2009
32009
Адаптація швейцарського досвіду фіскальної децентралізації до економіки Україні
ГВ Назаренко, АВ Старіков, АВ Назаренко, АВ Стариков
22017
ПРОГНОЗИРОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРИМЕНЕНИЯ НАЛОГОВЫХ ЛЬГОТ НА ОСНОВЕ МЕТОДА ИМИТАЦИОННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ
АВ НАЗАРЕНКО, ОС ВИННИКОВА
Бизнес Информ, 153-159, 2014
2*2014
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20