Подписаться
Шебанін В'ячеслав Сергійович
Шебанін В'ячеслав Сергійович
МНАУ
Подтвержден адрес электронной почты в домене mnau.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Прочность изгибаемых стальных стержневых конструкций при учете физической и геометрической нелинейности в области ограниченных пластических деформаций
ВС Шебанин
341993
Значення інституцій у забезпеченні ефективного розвитку АПК
ВС Шебанин, ОВ Шебаніна, ІІ Червен
Миколаївський національний аграрний університет, 2011
182011
Підготовка фахівця-аграрія в рамках системи інноваційного розвитку АК
ВС Шебанін, ВЯ Лихач
Вісник аграрної науки Причорномор'я, 3-11, 2012
172012
Освіта та наука як рушійні фактори інноваційного розвитку аграрної сфери України
ВС Шебанин
172010
Наукове забезпечення інноваційного розвитку АПК як пріоритетний напрям діяльності аграрного університету
ВС Шебанин
152014
Перспективи розвитку cільськогосподарського машинобудування в Україні
ВС Шебанин
Миколаївський державний аграрний університет, 2007
152007
Зерновиробництву України–інноваційний розвиток
ВС Шебанин
Миколаївський національний аграрний університет, 2014
14*2014
РАСЧЕТ ВЕРОЯТНОСТИ ОТКАЗОВ КОНСТРУКТИВНОГО ЭЛЕМЕНТА СБОРНО-РАЗБОРНЫХ ЛЕГКИХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ DISTRIBUTION OF THE NUMBER OF PROBABLE FAILURE RATES COLLAPSIBLE LIGHT …
В Шебанин, В Богза, С Богданов
MOTROL–Motoryzacja i Energetyka Rolnictwa, 2012
142012
Міцність бісталевих стержнів при згині з поздовжньою силою з врахуванням деформованої схеми в області обмежених пластичних деформацій
ВС Шебанин, ІІ Хилько, ИИ Хилько
131998
Аналітичні залежності розрахунку прогинів стержнів при складному опорі за межею пружності
ВС Шебанин, ІІ Хилько, ИИ Хилько
122003
Ретроспектива трансформації сільськогосподарських підприємств та основні напрями підвищення їх ефективності
ВС Шебанин, ОВ Шебаніна, ІО Піюренко
Миколаївський національний аграрний університет, 2010
112010
Расчет прочности статически неопределимых систем при ограниченных пластических деформациях
НЛ Чернов, ВС Шебанин
Известия вузов. Машиностроение, 3-6, 1986
101986
Інтеграція аграрної освіти, науки і виробництва як основа підготовки сучасних кадрів для АПК
ВС Шебанин
82016
Концептуальні засади і пріоритетні напрями ефективного розвитку аграрного університету
ВС Шебанін
Економіка АПК, 5-13, 2014
72014
Математична модель розрахунку прогинів стержнів в області обмежених пластичних деформацій при складному опорі
ВС Шебанин, ІІ Хилько, ИИ Хилько, ВГ Богза, ВГ Богза
72000
Інноваційна діяльність: сутність, значення, проблеми розвитку та найважливіші напрямки їх вирішення
ВС Шебанин, ІІ Червен, ОВ Шебаніна
Миколаївський національний аграрний університет, 2012
62012
Методика расчета прочности стальных стержней с учетом деформированной схемы
ИД Бурковский, НА Веремеенко, СА Лутченко, НЛ Чернов, ...
Информационный листок о научно техническом достижении, 1987
61987
Проблеми міцності металевих конструкцій в області обмежених пластичних деформацій з врахуванням умов першого та другого граничних станів
ЛП Шебаніна, ІІ Хилько
52004
Об одном алгоритме подбора сечений элементов в стержневых металлоконструкциях
ВС Шебанин
Известия вузов. Сер. Строительство и архитектура, 1989
51989
Роль підприємництва у формуванні територіальних громад
ВС Шебанин, ЮА Кормишкін, ЮА Кормышкин
42017
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20