Шебанін В'ячеслав Сергійович
Шебанін В'ячеслав Сергійович
МНАУ
Підтверджена електронна адреса в mnau.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Прочность изгибаемых стальных стержневых конструкций при учете физической и геометрической нелинейности в области ограниченных пластических деформаций
ВС Шебанин
321993
РАСЧЕТ ВЕРОЯТНОСТИ ОТКАЗОВ КОНСТРУКТИВНОГО ЭЛЕМЕНТА СБОРНО-РАЗБОРНЫХ ЛЕГКИХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ DISTRIBUTION OF THE NUMBER OF PROBABLE FAILURE RATES COLLAPSIBLE LIGHT …
В Шебанин, В Богза, С Богданов
MOTROL–Motoryzacja i Energetyka Rolnictwa, 2012
142012
Значення інституцій у забезпеченні ефективного розвитку АПК
ВС Шебанин, ОВ Шебаніна, ІІ Червен
Миколаївський національний аграрний університет, 2011
142011
Перспективи розвитку cільськогосподарського машинобудування в Україні
ВС Шебанин
Миколаївський державний аграрний університет, 2007
132007
Міцність бісталевих стержнів при згині з поздовжньою силою з врахуванням деформованої схеми в області обмежених пластичних деформацій
ВС Шебанин, ІІ Хилько, ИИ Хилько
131998
Наукове забезпечення інноваційного розвитку АПК як пріоритетний напрям діяльності аграрного університету
ВС Шебанин
122014
Аналітичні залежності розрахунку прогинів стержнів при складному опорі за межею пружності
ВС Шебанин, ІІ Хилько, ИИ Хилько
122003
Підготовка фахівця-аграрія в рамках системи інноваційного розвитку АК
ВС Шебанін, ВЯ Лихач
Вісник аграрної науки Причорномор'я, 3-11, 2012
112012
Ретроспектива трансформації сільськогосподарських підприємств та основні напрями підвищення їх ефективності
ВС Шебанин, ОВ Шебаніна, ІО Піюренко
Миколаївський національний аграрний університет, 2010
112010
Освіта та наука як рушійні фактори інноваційного розвитку аграрної сфери України
ВС Шебанин
112010
Расчет прочности статически неопределимнх систем при ограниченних пластических деформациях
НЛ Чернов, ВС Шебанин
Известия вузов. Машиностроение, 3-6, 1986
101986
Зерновиробництву України–інноваційний розвиток
ВС Шебанин
Миколаївський національний аграрний університет, 2014
9*2014
Інтеграція аграрної освіти, науки і виробництва як основа підготовки сучасних кадрів для АПК
ВС Шебанин
82016
Математична модель розрахунку прогинів стержнів в області обмежених пластичних деформацій при складному опорі
ВС Шебанин, ІІ Хилько, ИИ Хилько, ВГ Богза, ВГ Богза
72000
Проблеми міцності металевих конструкцій в області обмежених пластичних деформацій з врахуванням умов першого та другого граничних станів
ВС Шебанін, ЛП Шебаніна
АГРАРНОЇ НАУКИ ПРИЧОРНОМОР’Я, 158, 2004
52004
Об одном алгоритме подбора сечений элементов в стержневых металлоконструкциях
ВС Шебанин
Известия вузов. Сер. Строительство и архитектура, 1989
51989
Експериментальні дослідження роботи бісталевих стержнів симетричного перерізу за межею пружності
ЛП Шебаніна, ЛП Шебанина, ІІ Хилько, ИИ Хилько
42007
Державне регулювання розвитку аграрного підприємництва
ВС Шебанин, ЮА Кормишкін, ЮА Кормышкин
Миколаївський національний аграрний університет, 2018
32018
Розрахунок сталевих каркасів з універсальних елементів змінного перерізу з гнучкою стінкою
ВС Шебанин, ЛП Шебаніна, ВГ Богза, ВГ Богза
Миколаївський національний аграрний університет, 2013
32013
Інноваційна діяльність: сутність, значення, проблеми розвитку та найважливіші напрямки їх вирішення
ВС Шебанин, ІІ Червен, ОВ Шебаніна
Миколаївський національний аграрний університет, 2012
32012
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20