Тетяна Цифра
Тетяна Цифра
Київський Національний університет будівництва та архітектури
Підтверджена електронна адреса в knuba.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Міжнародна практика формування договірних відносин у будівництві
ОМ Галінський, ІВ Вахович, ТЮ Цифра
Будівельне виробництво, 3-6, 2012
102012
Формування початкової максимальної ціни контракту при будівництві доступного житла
ТЮ Цифра
Будівельне виробництво, 80-83, 2014
72014
Впровадження світового досвіду фінансування доступного житла через систему будівельно-ощадних кас в Україні/Бєлєнкова ОЮ, Цифра ТЮ, Шашко ММ
ОЮ Бєлєнкова
Проблеми системного підходу в економіці: електронне наук. фахове вид./Нац …, 2010
72010
Економічні аспекти укладання договорів підряду на будівництво доступного житла
ТЮ Цифра
Наукова конференція молодих вчених, аспірантів і студентів КНУБА: тези …, 0
7
Formuvannia pochatkovoi maksymalnoi tsiny budivelnoho kontraktu pry budivnytstvi dostupnoho zhytla
TY Tsyfra
Budivelne vyrobnytstvo 57, 80-83, 2014
62014
Mizhnarodna praktyka formuvannia dohovirnykh vidnosyn u budivnytstvi [International practice of forming contractual relations in construction]
OM Halinskyi, IV Vakhovych, TY Tsyfra
Budivelne vyrobnytstvo—Building manufacture 54, 3-7, 2012
62012
Оцінка концентрації ринку первинної нерухомості м
ОЮ Бєлєнкова, ТЮ Цифра, ЮО Запєчна
Києва та Київської обл./Актуальні проблеми економіки, 2017
52017
Практичний досвід реалізації міжнародних будівельних контрактів в Україні
ТЮ Цифра
Науково-технічний збірник Будівельне виробництво. Випуск № 63/2.–К, 78-85, 2017
52017
Vprovadzhennia svitovoho dosvidu finansuvannia dostupnoho zhytla cherez systemu budivelnooshchadnykh kas v Ukraini
OY Bielienkova, TY Tsyfra, MM Shashko
Problemy systemnoho pidkhodu v ekonomitsi: elektronne naukove fakhove …, 2010
52010
Iu.(2017) Praktychnyi dosvid realizatsii mizhnarodnykh budivelnykh kontraktiv v Ukraini
T Tsyfra
Budivelne vyrobnytstvo 62 (2), 45-48, 0
5
Економічні підходи до формування та оцінки стратегії будівельного підприємства
ТЮ Цифра, ЮО Запєчна, ОС Гриценко
Технологічний аудит та резерви виробництва, 4, 2018
42018
Evaluation of concentration of new construction real estate market of Kyiv city and Kyiv region
OY Bielienkova, TY Tsyfra, YO Zapiechna
Actual problems of economy 6, 196-203, 2017
42017
Vakhovich, IV Gutnichenko, TP Babicheva, P
AS Maksimov
Ya. Vakulenko, NM Tsyfra, T. Yu. and other, 2015
42015
Оцінка процесів концентрації та консолідації банківського капіталу в країнах СНД та у світі
ОЮ Бєлєнкова, ТЮ Цифра, ТМ Царюк
Ways to Improve Construction Efficiency, 107-117, 2012
42012
Iu.(2013) Tekhniko-ekonomichne obgruntuvannia zakhodiv z pidvyshchennia enerhoefektyvnosti obiektiv nevyrobnychoho pryznachennia.«Zelena» ekonomyka–shliakh do staloho rozvytku …
AS Maksymov, VM Dovhaniuk, IV Vakhovych, T Tsyfra
K, 0
4
Management of Adaptation of Organizational and Economic Mechanisms of Construction to Increasing Impact of Digital Technologies on the National Economy
SP Stetsenko, VV Tytok, OM Emelianova, OY Bielienkova, TY Tsyfra
Journal of Reviews on Global Economics 9, 149-164, 2020
32020
Оцінювання концентрації ринку первинної нерухомості м. Києва та Київської області
ОЮ Бєлєнкова, ТЮ Цифра, ЮО Запєчна
Актуальні проблеми економіки, 196-203, 2017
32017
Договірні відносини у будівництві–міжнародний підхід/Науковий вісник будівництва
ТЮ Цифра
Зб. наук. праць.–Вип. 73/2013.–Х.: ХНУБА, ХОТВ АБУ, 2013
32013
Ekonomichni aspekty ukladannia dohovoriv pidriadu na budivnytstvo dostupnoho zhytla [Economic aspects of concluding contracts for the construction of affordable housing]
TY Tsyfra
Naukova konferentsiia molodykh vchenykh, aspirantiv i studentiv KNUBA …, 2012
32012
Економічна ефективність використання вторинних ресурсів у будівництві
ІВ Вахович, ЛВ Терещенко, ТЮ Цифра, ЮО Редькін
Будівельне виробництво, 67-70, 2012
32012
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20