Follow
Надія Новальська, Nadiia Novalska
Надія Новальська, Nadiia Novalska
Verified email at nau.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Основи менеджменту: практикум
ОВ Баєва, НІ Новальська, ЛО Згалат-Лозинська
1112007
Практикум з менеджменту
Баєва, Новальська, Згалат-Лозинська
15*2006
Менеджмент: понятійно-термінол. слов.
ВПС за ред. Г. В. Щокіна, М. Ф. Головатого, О. В Антонюка
МАУП, 2007
11*2007
Менеджмент і адміністрування: навч. посібник
ОВ Баєвої, НІ Новальської
К.: ДП «Вид. дім «Персонал, 2017
92017
Iнвестиційно-інноваційна діяльність транспортно-логістичних підприємств в умовах сучасного бізнес-середовища
НІ Новальська, ВВ Клименко
Таврійський національний університет імені ВІ Вернадського, 2021
82021
Особливості трансформації pинку транспортно-логістичних послуг в Україні
НІ Новальська, ВВ Клименко, ОІ Москаленко, СВ Селіщев
Національний авіаційний університет, 2021
42021
Основи менеджменту: практикум: Навч. Посібник
ОВ Баева, НІ Новальська, ЛО Згалат-Лозинська
К.: Центр учбової літератури 524, 2007
42007
Актуальні питання розвитку мультимодальних перевезень в Україні
АІ Бєлова, НІ Новальська, ОВ Орловська
Review of transport economics and management, С. 58-65, 2019
32019
Особливості сучасного транспортно-експедиторського бізнесу
KM Razumova, NI Novalska, VV Klymenko
Systems and Technologies 65 (1), 124-130, 2023
22023
Людський фактор у забезпеченні ефективності технологічного процесу транспортування вантажів
ВВ Клименко, НІ Новальська
Cuiavian University in Włocławek, 2022
12022
Інфраструктура мультимодальних перевезень
НГ Чайка, НГ Чайка, НІ Новальська, НИ Новальская
sci-conf. com. ua, 2020
12020
Організаційно-розпорядча діяльність щодо розвитку інфраструктури мультимодальних перевезень в Україні
НГ Чайка, НГ Чайка, НІ Новальська, НИ Новальская
Perfect Publishing, 2020
12020
Дослідження вимог ринку праці до сучасних фахівців в сфері логістики
АО Андрійчук, ББ Заєць, НІ Новальська
Національний авіаційний університет, 2023
2023
Аналіз параметрів ефективності процесу транспортно-експедиторського обслуговування в макрологістичній системі
КМ Разумова, НІ Новальська, ВВ Клименко
Вінницький національний технічний університет, 2023
2023
розвиток трАнспортно-логІстичних коМпАнІЙ нА Шляху до систеМних ІнтегрАторІв
НІ Новальська, ВВ Клименко
Придніпровський інститут МАУП, 2023
2023
Організація обслуговування пасажирів на борту повітряного судна.
А Лямзін, Н Новальська, Л Докієнко
Національний авіаційний університет, 2023
2023
Сервіс V2Х в плануванні транспортних потоків
ОР Єрошенко, ВВ Клименко, НІ Новальська
Український державний університет залізничного транспорту, 2023
2023
Організація та технологія мультимодальних перевезень
Н Новальська, К Разумова, Л Докієнко
Національний авіаційний університет, 2023
2023
Управління трудовим потенціалом авіаційного персоналу
НІ Новальська, ВВ Клименко, ІМ Герасименко, СВ Пронь
Бізнес-Інформ, 2023
2023
Соціально-економічні наслідки аварійних ситуацій на транспорті в Україні
НІ Новальська, ДМ Задерака
Національний авіаційний університет, 2022
2022
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20