Follow
Оксана Міщук (Oksana Mishchuk)
Оксана Міщук (Oksana Mishchuk)
Ternopil Ivan Puluj National Technical University Тернопільський національний технічний університет
Verified email at tntu.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Особливості формування рекламної стратегії
НМ Голда, АІ Голда, ОІ Міщук
Тернопільський національний технічний університет ім. Івана Пулюя, 2012
122012
Територіальний маркетинг
ОІ Міщук
Матеріали міжнародної науково-практичної конференції „Маркетинговий …, 2015
22015
Сучасні підходи до залучення інвестицій
Н Голда, О Міщук
Галицький економічний вісник, 133-138, 2014
12014
Інформаційний дизайн як комунікативний інструмент
М Оксана
МТПСНТС, ТНТУ, 2020, С. 38–39., 2020
2020
Вплив технологічних інновацій на ринок технологій
М Оксана
Міжнародної науково-технічної конференції „Фундаментальні та прикладні …, 2020
2020
ПОТЕНЦІАЛ ОРГАНІЗАЦІЇ — ІННОВАЦІЇ
О Міщук
Міжнародна науково-технічна конференція ФУНДАМЕНТАЛЬНІ ТА ПРИКЛАДНІ ПРОБЛЕМИ …, 2018
2018
ІМПЛІЦИТНІ СХЕМИ ТОВАРІВ
О Міщук
VIІІ РЕГІОНАЛЬНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЯ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ ТА …, 2017
2017
Фізичні процеси, які відбуваються при зберіганні продовольчих товарів
ОІ Міщук
Тези доповідей Ⅳ Міжнародної науково-технічної конференції „Стан і …, 2017
2017
Рекламна діяльність підприємств туристичної галузі Тернопільської області
НМ Голда, ОІ Міщук
Тенденції розвитку маркетингу в умовах економічних трансформацій: монографія …, 2017
2017
Сухі будівельні суміші: споживчі властивості
ОІ Міщук
Матеріали Ⅵ Регіональної науково-практичної конференції молодих вчених та …, 2016
2016
Нове мислення в управлінні:територіальний маркетинг
О Міщук
V Міжнародна науково-практична конференція молодих науковців , аспірантів та …, 2016
2016
Агресивний маркетинг
ОІ Міщук
Збірник тез доповідей Міжнародної науково-технічної конференції …, 2015
2015
Сучасні підходи до залучення інвестицій
N Golda, O Mishchuk
Galician economic bulletin of Ternopil National Technical University, 2014
2014
Маркетингові дослідження ємності товарного ринку
ОІ Міщук
Матеріали Ⅳ міжнародної науково-практичної конференції „Теоретичні та …, 2014
2014
Краудсорсинг: що робити, щоб нічого не робити
ОІ Міщук
Матеріали Ⅲ міжнародної науково-практичної конференції „Теоретичні та …, 2013
2013
Ефективний імідж організації
ОІ Міщук
Матеріали Ⅱ науково-практичної конференції „Теоретичні та прикладні аспекти …, 2012
2012
Місткість товарного ринку, як економічна форма прояву споживчого потенціалу
ОІ Міщук
Тернопільський національний технічний університет ім. Івана Пулюя, 2011
2011
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–17