Яценко Роман Миколайович / Roman Yatsenko / Яценко Роман Николаевич
Title
Cited by
Cited by
Year
Модели оценки, анализа и прогнозирования положения предприятия на рынке
РН Яценко
Бизнес Информ, 25-30, 2008
62008
Моделювання цінової політики підприємства в умовах нестаціонарного середовища
РМ Яценко
РМ Яценко.–Харків, 2007.–20 с, 0
4
Прикладные аспекты моделирования социально-экономических систем
ЕС Якуб, ВВ Кулик, ВВ Бирський, ВМ Порохня, СВ Коломиец, ...
Издатель Ткачук АВ, 2015
32015
Особенности и опыт внедрения информационных технологий в управление кафедрой
ТС Клебанова, РН Яценко
Экономика развития, 100-103, 2010
32010
Системи організації групової роботи в управлінні кафедрою ВНЗ
ТС Клебанова, ВІ Грачов, ОГ Зима, РМ Яценко
Бізнес Інформ: наук. журн, 92-95, 2011
22011
Адаптивная система дистанционного обучения
ВС Пономаренко, ТС Клебанова, РН Яценко
Бизнес Информ, 2, 2010
22010
Модель выбора ценовой стратегии предприятия
РН Яценко
Економіка розвитку, 62-66, 2006
22006
ПІДВИЩЕННЯ ПРОГНОСТИЧНИХ ТА АНАЛІТИЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ СИСТЕМ СТРУКТУРНИХ РІВНЯНЬ НА ОСНОВІ ПАРАМЕТРИЧНОЇ АДАПТАЦІЇ
СВ Прокопович, РМ Яценко
Бізнес-інформ, 2011
12011
Подходы к формированию образовательного контента
РМ Яценко
Сучасні проблеми моделювання соціально-економічних систем. Матеріали XI …, 2019
2019
Адаптивна модель оцінювання знань у системі вищої економічної освіти
РМ Яценко, ВІ Заржецький
Инструментальные средства моделирования систем в информационной экономике …, 2019
2019
OPTIMIZATION OF A SERVICE IT COMPANY’S BUSINESS PROCESSES FUNCTIONAL STRUCTURE
R Yatsenko, O Balykov
Development 5 (1), 2019
2019
ФУНКЦИИ И ЗАДАЧИ ЦЕНТРОВ КОМПЕТЕНЦИЙ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
В Яценко, Р Яценко
Контроллинг в экономике, организации производства и управлении: материалы …, 2018
2018
Підходи до оцінки якості електронних навчальних курсів
РМ Яценко, ДВ Святаш
Матеріали І всеукраїнської науково-практичної конференції «Дистанційна …, 2018
2018
Personal learning systems as a means of student-centered learning
R Yatsenko
Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : наук. журнал …, 2018
2018
Аналіз підходів до розробки адаптивних моделей оцінювання знань
РМ Яценко, ВІ Заржецький, ДВ Святаш
Сучасні проблеми моделювання соціально-економічних систем. Матеріали X …, 2018
2018
Механізм управління бізнес-процесами сервісної ІТ-компанії як активною життєздатною системою
ОГ Баликов, РМ Яценко
Информационная экономика: этапы развития, методы управления, модели, 676 с …, 2018
2018
ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ АДАПТИВНОЇ ТРАЄКТОРІЇ НАВЧАННЯ
РМ Яценко
Рекомендовано до друку на засіданні Вченої ради Харківського національного …, 2018
2018
Використання інтерактивних засобів навчання системи Moodle при викладанні дисципліни Фінансовий менеджмент у банку
РМ Яценко, ДД Гонтар, ОГ Баликов
Управління розвитком, 64–73-64–73, 2017
2017
Систематизація факторів ефективності управління конкурентоспроможністю сільськогосподарських підприємств
ІВ Гонтарева
Управління розвитком, 73–78-73–78, 2017
2017
Трирівнева модель персональних навчальних систем ХНЕУ ім. С. Кузнеця в програмному середовищі Moodle
РМ Яценко, ОВ Гороховатський
Сучасні проблеми моделювання соціально-економічних систем. Матеріали IX …, 2017
2017
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20