Іван Антонович Шувар /Ivan Shuvar/ Иван Шувар
Іван Антонович Шувар /Ivan Shuvar/ Иван Шувар
Львівський національний аграрний університет (Львівський НАУ, професор)
Подтвержден адрес электронной почты в домене lnau.lviv.ua
НазваниеПроцитированоГод
СІВОЗМІНИ У ЗЕМЛЕРОБСТВІ УКРАЇНИ
АКА ВФ Сайко, ПІ Бойко, НП Коваленко, Шувар І
К.: Аграрна наука, 2002
802002
Екологічне землеробство: підручник
СВ Бегей, ІА Шувар
Львів: Новий світ–2000, 2007
472007
Наукові основи сівозмін інтенсивно-екологічного землеробства
ІА Шувар
Львів: Каменяр, 1998
221998
Екологічні основи збалансованого природокористування: навч. посібник
ІА Шувар, ВВ Снітинський, ВВ Бальковський
Львів–Чернівці: Книги–XXI, 2011
182011
Біологічне землеробство та його перспективи
ІА Шувар, БІ Шувар
І. Шувар, Б. Шувар, 18-21, 2007
172007
Екологічні основи зниження забур’яненості агрофітоценозів
ІА Шувар
Львів: Новий Світ–2000, 2008
152008
Про родючість ґрунту треба дбати постійно
І Шувар
Агробізнес сьогодні, 219, 2011
142011
Виробництво та використання органічних добрив
ІА Шувар, ВМ Сендецький, ОМ Бунчак, ВС Гнидюк, ОБ Тимофійчук
Івано-Франківськ: Симфонія форте, 2015
72015
Біологічне землеробство на шляху удосконалення енергетичної системи „грунт-добрива-рослина”
ІА Шувар
Сільський господар, 23-25, 2005
72005
Наукові основи підвищення продуктивності сівозмін та родючості ґрунту в традиційному і біологічному землеробстві західного Лісостепу України
ІА Шувар
ступеня д-ра с.-г. наук: 06.01. 01 “Загальне землеробство”/ІВ Шувар.—К …, 2005
72005
Як часто ми забуваємо, що родючість грунту відновлюється вкрай повільно, а виснажується-досить швидко
І Шувар
Зерно і хліб, 27-29, 2013
52013
Проміжні посіви–невід'ємна складова сталої агроекосистеми
ІА Шувар, СВ Бегей, БІ Бінерт
Вісник Львівського державного аграрного університету: агрономія, 130-137, 2007
52007
Цільовий ринок сільськогосподарської техніки
Н Гронська, І Сушко, І Шувар
Львів: НТУ «Львівська політехніка, 2000
52000
Агроекологічні основи поліпшення родючості ґрунтів для сталого функціонування агроекосистем, виробництва екологічно чистої продукції та охорони довкілля в сучасному землеробстві
ІА Шувар, ВВ Іванишин, ВМ Сендецький, ОМ Бунчак
Актуальні проблеми підвищення родючості ґрунтів та застосування агрохімічних …, 2017
12017
Еколого-гербологічний моніторинг і прогноз в агроценозах
НІ Мойш, І Шувар, В Гудзь, А Шувар, О Крушинський, І Корчинський, ...
Львів 2011, 2011
12011
Абіологізація землеробства–шлях до формування сталих агроекосистем на локальному і глобальному рівнях
ІA Шувар
Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини …, 2011
12011
Екологічні проблеми землеробства
ВП Гудзь, МФ Рибак, НФ Рыбак, ММ Тимошенко, АС Малиновський, ...
Житомирський національний агроекологічний університет, 2010
12010
Біологізація землеробства у збереженні та відновленні ефективного функціонування природних ресурсів України
ІА Шувар, ІБ Мазур, БІ Шувар
Сборник научных трудов по материалам международной научно-практической …, 2007
12007
ПРОДУКТИВНІСТЬ ЯЧМЕНЮ ЯРОГО ЗАЛЕЖНО ВІД ОБРОБІТКУ ГРУНТУ І ЗАСТОСУВАННЯ ГЕРБІЦИДІВ
І Шувар, Б Бінерт
Редакційна колегія, 171, 2019
2019
Вісник Львівського національного аграрного університету: агрономія. 2018. № 22 (1). 364 с.
ВВ Снітинський, ВВ Бальковський, ВС Борисюк, ВГ Влох, СО Вовк, ...
2018
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20