Іван Антонович Шувар /Ivan Shuvar/ Иван Шувар (ORCID  0000-0002-4149-1761)
Іван Антонович Шувар /Ivan Shuvar/ Иван Шувар (ORCID 0000-0002-4149-1761)
Львівський національний аграрний університет (Львівський НАУ, професор)
Подтвержден адрес электронной почты в домене lnau.lviv.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
СІВОЗМІНИ У ЗЕМЛЕРОБСТВІ УКРАЇНИ
АКА ВФ Сайко, ПІ Бойко, НП Коваленко, Шувар І
К.: Аграрна наука, 2002
832002
Екологічне землеробство: підручник
СВ Бегей, ІАБСВ Шувар
Львів: Новий Світ-2000, 2007
522007
Наукові основи сівозмін інтенсивно-екологічного землеробства
ІА Шувар
Львів: Каменяр, 1998
321998
Екологічні основи збалансованого природокористування: навч. посібник
ІА Шувар, ВВ Снітинський, ВВ Бальковський
Львів–Чернівці: Книги–XXI, 2011
232011
Біологічне землеробство та його перспективи
ІА Шувар, БІ Шувар
І. Шувар, Б. Шувар, 18-21, 2007
212007
Про родючість ґрунту треба дбати постійно
І Шувар
Агробізнес сьогодні, 219, 2011
172011
Екологічні основи зниження забур’яненості агрофітоценозів
ІА Шувар
Львів: Новий Світ–2000, 2008
152008
Виробництво та використання органічних добрив
ІА Шувар, ВМ Сендецький, ОМ Бунчак, ВС Гнидюк, ОБ Тимофiйчук
Івано-Франківськ: Симфонія форте, 2015
122015
Наукові основи підвищення продуктивності сівозмін та родючості ґрунту в традиційному і біологічному землеробстві західного Лісостепу України
ІА Шувар
ступеня д-ра с.-г. наук: 06.01. 01 “Загальне землеробство”/ІВ Шувар.—К …, 2005
92005
Проміжні посіви–невід’ємна складова сталої агро екосистеми
ІА Шувар, СВ Бегей, БІ Бінерт
Вісник Львівського державного аграрного університету: агрономія, 130-137, 2007
72007
Біологічне землеробство на шляху удосконалення енергетичної системи „грунт-добрива-рослина”
ІА Шувар
Сільський господар, 23-25, 2005
72005
Сидерати в сучасному землеробстві
ІА Шувар, ОМ Бердніков, ВМ Сендецький, ЛВ Центило, ОМ Бунчак
Івано-Франківськ: Симфонія форте 156, 2015
52015
Повсюди говоримо про ефективні, науково виверені сівозміни
І Шувар
Зерно і хліб, 10-12, 2014
52014
Як часто ми забуваємо, що родючість грунту відновлюється вкрай повільно, а виснажується-досить швидко
І Шувар
Зерно і хліб, 27-29, 2013
52013
На шляху до біологізації
І Шувар
Агробізнес сьогодні, 34-35, 2011
52011
Екологічне землеробство/І
І Шувар
Шувар, С. Бегей–Львів, 2008
52008
Цільовий ринок сільськогосподарської техніки
Н Гронська, І Сушко, І Шувар
Львів: НТУ «Львівська політехніка, 2000
52000
Реалії та перспективи розвитку біологічного землеробства в західному регіоні України
ІА Шувар
Вісник Нац. ун-ту водного господарства та природокористування.–2007.–Вип 3 …, 0
5
Особливості забур’янення агроценозів ячменю ярого і картоплі залежно від застосування гербіцидів
ІА Шувар, ГМ Корпіта
ScienceRise 9 (1 (26)), 2016
22016
Еколого-гербологічний моніторинг і прогноз в агроценозах
НІ Мойш, І Шувар, В Гудзь, А Шувар, О Крушинський, І Корчинський, ...
Львів 2011, 2011
22011
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20