Вергун Антоніна Миколаївна (Verhun Antonina)
Вергун Антоніна Миколаївна (Verhun Antonina)
Kyiv National University of Technologies and Design
Verified email at knutd.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Концепція сталого розвитку в умовах глобалізації
АМ Вергун, ІО Тарасенко
Вісник Київського національного університету технологій та дизайну, 207-218, 2014
332014
Діагностика рівня фінансово-економічної безпеки підприємства
АМ Вергун, ММ Савченко, ІО Тарасенко
Міжнародний науковий журнал, 2015
182015
Особливості управління фінансово-економічною безпекою підприємства
АМ Вергун, ТМ Нефедова, ІО Тарасенко
International scientific journal, 27-31, 2015
112015
Сучасні підходи до оцінки рівня фінансової безпеки підприємства
АМ Вергун, КВ Стріжко
Ефективна економіка, 2015
102015
Удосконалення організаційно-економічного механізму управління фінансовою безпекою підприємства (на прикладі підприємств легкої промисловості)
АМ Вергун
Київ. нац. ун-т технологій та дизайну, 2015
82015
Використання системного підходу до управління фінансовою безпекою підприємства
ІО Тарасенко, АМ Вергун
Науковий вісник: фінанси, банки, інвестиції, 2014
5*2014
Формування організаційно-економічного механізму управління фінансовою безпекою підприємства
АМ Вергун
Соціально-економічний розвиток регіонів в контексті міжнародної інтеграції …, 2015
42015
Інформаційно-аналітичне забезпечення моніторингу рівня фінансової безпеки промислових підприємств
АМ Вергун
Формування ринкових відносин в Україні, 28-32, 2016
32016
Прогнозування рівня фінансової безпеки підприємств легкої промисловості
АМ Вергун
Актуальні проблеми економіки, 2017
22017
Статистичні реалії формування інвестиційного потенціалу вищих навчальних закладів України
АМ Вергун, МО Вергун
Міжнародний науковий журнал Інтернаука. Серія: Економічні науки, 20-30, 2017
12017
Основи інтегрального оцінювання рівня економічної безпеки держави
АМ Вергун
Economics, Management, Low: challenges and prospects, 2016
12016
Забезпечення екологічної складової економічної безпеки підприємства
АМ Вергун, ІВ Ліщук
Актуальні проблеми економіки та фінансів, 2016
12016
ДІАГНОСТИКА РІВНЯ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА
ИА Тарасенко, АН Вергун, ММ Савченко
Міжнародний науковий журнал.–Випуск 2, 2015
12015
Санація як один із способів фінансового оздоровлення підприємства
ТР Луцик, АМ Вергун
Легка промисловість, 2011
12011
Роль та перспективи розвитку мікрокредитування в країнах, що розвиваються
АМ Вергун, СМ Матвієнко
Ефективна економіка, 2020
2020
СУЧАСНІ ІНСТРУМЕНТИ ФІНАНСУВАННЯ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ, ЯК ЧИННИК ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ЇХ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ
АМ Вергун
Цифрова трансформація та інновації в економіці, праві, державному управлінні …, 2019
2019
Удосконалення фінансової політики держави у сфері вищої освіти
АМ Вергун, О Тарасенко
Проблеми інтеграції освіти, науки та бізнесу в умовах глобалізації, 2019
2019
Особливості використання інструментів фінансового контролінгу в управлінні витратами
АМ Вергун, АР Вихованець
Стратегічні пріоритети розвитку економіки, фінансів, обліку та права в …, 2019
2019
Забезпечення фінансової безпеки банку
АМ Вергун, АА Давиденко
Соціально-гуманітарний вісник, 196-200, 2019
2019
Безпека банківської системи як складова фінансової безпеки держави
АМ Вергун
Сучасні детермінанти розвитку бізнес-процесів в Україні, 2019
2019
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20