Ігор Володимирович Дворкін Ihor Dvorkin
Ігор Володимирович Дворкін Ihor Dvorkin
National Technical University “Kharkiv Polytechnic Institute”. UKRAINE, кафедра українознавства
Подтвержден адрес электронной почты в домене kpi.kharkov.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Трансформація музейної справи Наддніпрянщини у 1805–1920 рр.(за матеріалами Полтавської, Харківської, Чернігівської губерній та м. Києва)
ІВ Дворкін
[спец.] 07.00. 01/Ігор Володимирович Дворкін, 0
4
МУЗЕЙНІ УСТАНОВИ В УКРАЇНСЬКОМУ НАЦІОНАЛЬНОМУ РУСІ НАДДНІПРЯНЩИНИ НАПРИКІНЦІ ХІХ – НА ПОЧАТКУ ХХ СТ
Д Ігор
МІКС: Місто: історія, культура, суспільство, 83-91, 2017
1*2017
Багатоетнічна парадигма висвітлення історії України
ІВ Дворкін
НТУ" ХПІ", 2015
12015
Просвітницька діяльність музеїв Харкова у другій половині ХІХ–на початку ХХ ст.
ІВ Дворкін
12014
Українське музейництво Наддніпрянщини другої половини ХІХ–початку ХХ ст. у процесі націотворення: постановка проблеми
ІВ Дворкін
НТУ" ХПІ", 2013
12013
MUSEUMS IN KYIV (1830'S-1919): FORMATION, DEVELOPMENT, TRANSFORMATION DURING THE REVOLUTION
І Дворкін
City History, Culture, Society, 24-35, 2020
2020
ВСУПЕРЕЧ ІМПЕРСЬКІЙ ПОЛІТИЦІ: УКРАЇНОЗНАВСТВО В МУЗЕЯХ НАДДНІПРЯНЩИНИ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ–ПОЧАТКУ ХХ СТ.
I Dvorkin
Українознавчий альманах 24, 57-61, 2019
2019
Рецензія на монографію: Харламов МІ Становлення та розвиток системи пожежної безпеки в УСРР у 1918–1934 рр.: монографія.–Харків: НУЦЗУ, 2019.–387 с.
ІВ Дворкін
Гілея: науковий вісник, 241-242, 2019
2019
ЗЕМСЬКЕ МУЗЕЙНИЦТВО НА ЛІВОБЕРЕЖНІЙ УКРАЇНІ НАПРИКІНЦІ ХІХ–НА ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТЬ
І Дворкін
Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Актуальні проблеми …, 2019
2019
Методичні вказівки до виконання підсумкової контрольної роботи з дисципліни" Історія та культура України"
МВ Гутник, ІВ Дворкін
Національний технічний університет" Харківський політехнічний інститут", 2019
2019
Плани семінарів та методичні рекомендації з дисципліни" Історія та культура України"
ОО Петутіна, НВ Вандишева-Ребро, ОВ Гайдамачук, ЛП Савченко, ...
Національний технічний університет" Харківський політехнічний інститут", 2019
2019
Дослідження історичної пам'яті у викладанні історії України у технічних ВНЗ
ІВ Дворкін
Національний технічний університет" Харківський політехнічний інститут", 2019
2019
Внесок Володимира Антоновича у розвиток музейної справи
Д Ігор
Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я: тези …, 2019
2019
Музейництво Наддніпрянщини періоду української революції (до 100–річчя революційних подій)
ІВ Дворкін
Гілея: науковий вісник, 76-79, 2018
2018
МУЗЕЙНИЦТВО НАДДНІПРЯНЩИНИ ПЕРІОДУ УКРАЇНСЬКОЇ РЕВОЛЮЦІЇ (ДО 100–РІЧЧЯ РЕВОЛЮЦІЙНИХ ПОДІЙ)
ДІ В.
"Гілея: науковий вісник": Збірник наукових праць.- К., 2018. Випуск 138 …, 2018
2018
MUSEUMS IN THE UKRAINIAN NATIONAL MOVEMENT IN RUSSIAN-RULED UKRAINE IN THE LATE XIX AND EARLY XX CENTURY
І Дворкін
City History, Culture, Society, 83-91, 2017
2017
Університетське музейництво Наддніпрянської України (ХІХ–початок ХХ ст.)
ІВ Дворкін
Гілея: науковий вісник, 53-55, 2017
2017
Використання сучасних напрямів історичних досліджень у курсі "Історії України". Методичні рекомендації для викладачів та студентів
ХАВ Дворкін І.В
Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2017
2017
Українські євреї у багатоетнічній парадигмі історії України:довге ХІХ сторіччя
ДІ В.
Музейний простір: збереження та презентація предметів юдаїки: Матеріали …, 2017
2017
Університетське музейництво Наддніпрянської України (ХІХ – початок ХХ ст.)
ДІ В.
Гілея, 53-55, 2017
2017
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20