Радецька Л.V.; Radetska L.V.
Радецька Л.V.; Radetska L.V.
Доцент кафедри внутрішньої медицини №1 Тернопільський державний
Підтверджена електронна адреса в tdmu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Шляхи оптимізації викладання лекцій з “Основ внутрішньої медицини” в світлі засад Болонської декларації
МІ Швед, НВ Пасєчко, ЛП Мартинюк, ЛП Мазур, ЛП Боднар, ...
Медична освіта, 2011
12011
Нові технології удосконалення самостійної роботи студентів на кафедрі внутрішньої медицини № 1
МІ Швед, ЛП Боднар, ЛП Мазур, АО Боб, ЛВ Наумова, ЛВ Радецька, ...
Медична освіта, 143-145, 2010
12010
Зміни кисневого забезпечення периферійних тканин у хворих на хронічну лімфобластну лейкемію в умовах коморбідності
АІ Хоміцька, НВ Пасєчко, ЛВ Радецька, АО Боб
Здобутки клінічної i експериментальної медицини, 166-169, 2019
2019
Використання комбінованого гепатопротектора Лесфаль віт” для комплексного лікування та профілактики токсичного гепатиту в пацієнтів із лімфопроліферативними захворюваннями
ОЄ Самогальська, ЗП Мандзій, ГГ Кміта, ІМ Марків, ВФ Тюріна, ...
Вісник наукових досліджень, 33-37, 2018
2018
Деякі аспекти модифікації способу життя на основі дієтичних підходів при кардіореабілітації хворих на ішемічну хворобу серця та після операцій на серці
НВ Пасєчко, ЛВ Радецька, ПП Кузів, НІ Ярема, АО Боб, ІВ Смачило, ...
Здобутки клінічної i експериментальної медицини, 112-116, 2018
2018
Особливості перебігу пневмоній при онкологічних захворюваннях крові
АО Боб, АІ Хоміцька, ОО Чукур, ЛВ Радецька, ІП Савченко, ЛП Боднар, ...
Здобутки клінічної i експериментальної медицини, 141-143, 2018
2018
Особливості перебігу гіпертонічної хвороби у жінок постменопаузального періоду з порушеннями мінеральної щільності кісткової тканини та дисліпідемією
НІ Ярема, НВ Пасєчко, ЛВ Радецька, ІП Савченко, АО Боб, ІВ Смачило, ...
Вісник наукових досліджень, 53-57, 2018
2018
Деякі аспекти корекції ліпітензії–нової проблеми у сучасній кардіології
ЛВ Радецька, НІ Ярема, ІВ Смачило, АО Боб, ЗП Мандзій, АІ Хоміцька, ...
Вісник наукових досліджень, 49-52, 2018
2018
Деякі клінічні аспекти ліпітензії
НВ Пасєчко, ЛВ Радецька, НІ Ярема, АО Боб, ІВ Смачило, ...
Здобутки клінічної i експериментальної медицини, 246-248, 2018
2018
Використання комбінованого гепатопротектора Гепадиф” для комплексного лікування та профілактики токсичного гепатиту в пацієнтів із гемобластозами
ОЄ Самогальська, ЗП Мандзій, СІ Корнага, ЛВ Радецька, ТВ Бойко, ...
Вісник наукових досліджень, 30-34, 2017
2017
Досвід організації самостійної роботи студентів iv курсу у процесі вивчення внутрішньої медицини
ЛВ Радецька, НВ Пасєчко, НІ Ярема, АО Боб, ІВ Смачило, ІП Савченко, ...
Медична освіта, 95-97, 2017
2017
Вплив дезінтоксикаційної терапії на порушення водно-електролітного обміну при кетоацидотичних станах у пацієнтів із цукровим діабетом 1 типу
НВ Пасєчко, МА Джула, ЛВ Радецька, ЛВ Наумова, ВМ Кульчінська, ...
Клінічна ендокринологія та ендокринна хірургія, 53-61, 2017
2017
Вплив синдрому обструктивного апное-гіпопное сну на стан гемодинаміки у пацієнтів з аліментарно-конституційним ожирінням
LV Radetska
Вісник наукових досліджень, 2016
2016
Фармакоекономічні проблеми лікування загострень бронхіальної астми
АО Боб, ОО Боб, ІВ Смачило, МЄ Гаврилюк, ЛВ Радецька
Здобутки клінічної i експериментальної медицини, 106-106, 2016
2016
Корекція кисневого дефіциту у хворих на стабільну ішемічну хворобу серця із супутнім цукровим діабетом 2 типу
НІ Ярема, АІ Балабан, ІП Савченко, ЛВ Радецька
Здобутки клінічної i експериментальної медицини, 150-150, 2016
2016
Застосування мультиспіральної комп’ютерної томографії у діагностиці коронарного кальцинозу
ЛВ Радецька, ІО Лаба, ІП Савченко, АІ Балабан, АО Боб
Здобутки клінічної i експериментальної медицини, 135-135, 2016
2016
Вплив комбінованої антигіпертензивної терапії із застосуванням кандесартану або лізиноприлу на діастолічну функцію лівого шлуночка у хворих на стабільну ІХС із супутнім …
АІ Балабан, ЛВ Радецька, ОО Боб, АО Боб, ЛВ Наумова
Вісник наукових досліджень, 18-20, 2016
2016
ШЛЯХИ ОПТИМІЗАЦІЇ ВИКЛАДАННЯ ЛЕКЦІЙ З “ОСНОВ ВНУТРІШНЬОЇ МЕДИЦИНИ” В СВІТЛІ ЗАСАД БОЛОНСЬКОЇ ДЕКЛАРАЦІЇ
ІВ Смачило, ТВ Лихацька, ЛП Боднар, ЛВ Наумова, ОЛ Сидоренко, ...
Medical education, 2015
2015
РИНОК МЕДИЧНИХ ПОСЛУГ: ПРИВАТНА, СТРАХОВА І СІМЕЙНА МЕДИЦИНА–ПРОБЛЕМИ СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТКУ
ОІ Кузів, ЛВ Радецька, ЯН Зиновіївна, ТВ Бойко
Охорона здоров’я: державна політика та розвиток ринку медичних та …, 2011
2011
Гепаторенальний синдром: можливі шляхи немедикаментозної корекції
ПП Кузів, ОЄ Кузів, ОЙ Бакалюк, ОІ Кузів, ЛВ Радецька, НЗ Ярема
Науковий вісник Ужгородського університету. Сер.: Медицина, 26-28, 2009
2009
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20