Володимир Мачоган, Machogan V.R.
Володимир Мачоган, Machogan V.R.
ТДМУ імені І.Я. Горбачевського, кафедра стоматології ННІ ПО
Нет подтвержденного адреса электронной почты
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Мікрофлора порожнини рота та її роль у патогенезі генералізованого пародонтиту
ВР Мачоган
Вісник проблем біології і медицини 4 (4), 25-29, 2014
42014
Ефективність використання препарату Бактулін в комплексному лікуванні хворих на генералізований пародонтит
ОВ Авдєєв, ВР Мачоган
Вісник стоматології, 10-12, 2011
42011
Вплив базисних стоматологічних пластмас на гематологічні показники крові тварин
ВР Мачоган, ВЄ Пудяк, РР Мачоган
Клінічна стоматологія, 21-23, 2015
32015
КЛІНІКО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ НА ГЕНЕРАЛІЗОВАНИЙ ПАРОДОНТИТ ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ СИНБІОТИКА
ВР Мачоган
32013
Невідкладні стани у стоматологічній практиці–від освіти до клінічної практики
ТІ Дзецюх, ВР Мачоган
Клінічна стоматологія, 131-132, 2015
22015
Аспекти розвитку та мінералізації емалі зубів
ПА Гасюк, СО Росоловська, АБ Воробець
Клінічна стоматологія, 81-82, 2014
22014
Морфофункціональна характеристика пародонту щурів
ВІ Мачоган, КС Волков, ГА Єрошенко
Мир медицины и биологии 7 (2), 2011
12011
Мікроскопічні зміни структурних компонентів пародонту щурів за умови пародонтиту на тлі гіпотиреозу
ВВ Щерба, ВР Мачоган, ЗМ Небесна, ММ Корда
Вісник проблем біології і медицини, 314-319, 2019
2019
Стан пероксидного окиснення ліпідів у щурів з пародонтитом на фоні гіпер-та гіпотиреозу
ВВ Щерба, ІЯ Криницька, СІ Черкашин, ВР Мачоган, ГВ Стойкевич, ...
Мир медицины и биологии, 2018
2018
Показники кісткового метаболізму у щурів з пародонтитом на фоні гіпер-та гіпотиреозу
ВВ Щерба, ІЯ Криницька, ВР Мачоган, ММ Корда
Здобутки клінічної i експериментальної медицини, 31-38, 2017
2017
Клінічна ефективність синбіотика в комплексному лікуванні хворих на генералізований пародонтит
ВР Мачоган
Український стоматологічний альманах, 2015
2015
Роль гіпофункції слинних залоз у розвитку системних захворювань організму
ОА Беденюк, ВВ Щерба, ОС Беденюк
Клінічна стоматологія, 131-131, 2015
2015
Ефективність синбіотика Бактулін у комплексі лікування хворих на генералізований пародонтит
ВР Мачоган, ТІ Дзецюх
Клінічна стоматологія, 133-134, 2015
2015
Особливості структурної характеристики пародонта щурів при експериментальному пародонтиті
ВР Мачоган
Вісник наукових досліджень, 123-126, 2015
2015
Показники кісткового обміну в тканинах пародонта і сироватці крові білих щурів при експериментальному пародонтиті
ВР Мачоган
Медична та клінічна хімія, 75-78, 2015
2015
Вплив синбіотика «Бактулін» на біохімічні показники в тканинах пародонта при експериментальному дослідженні
ВР Мачоган, ОВ Авдєєв
Клінічна стоматологія, 2014
2014
Особливості хімічної ретракції ясен при одонтопрепаруванні опорних зубів
ПА Гасюк, ВЄ Пудяк, ВР Мачоган
Клінічна стоматологія, 81-81, 2014
2014
Клиническая эффективность препарата бактулин в комплексном лечении больных с дистрофически-воспалительными процессами в пародонте
ВР Мачоган, ВЕ Пудяк, ОА Стаханская
Dental science and practice, 17-21, 2014
2014
Вплив синбіотика «Бактулін» на вміст продуктів ПОЛ у тканинах пародонта при експериментальному пародонтиті
ВР Мачоган, РР Мачоган
Åêñïåðèìåíòàëüíi³ äîñëi³äæåííÿ Òåðàïåâòè÷ íà ñòîìàòîëîã³iÿ Õ³iðóðã³i÷ íà …, 2014
2014
Характеристика якісного та кількісного складу мастоцитів у яснах хворих на пародонтит
НВ Гасюк, ІО Іваницький, ВР Мачоган, НВ Гасюк, ИА Иваницкий, ...
Державний вищий навчальний заклад “Тернопільський державний медичний …, 2013
2013
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20