Володимир Мачоган, Machogan V.R.
Володимир Мачоган, Machogan V.R.
ТДМУ імені І.Я. Горбачевського, кафедра стоматології ННІ ПО
Немає підтвердженої електронної адреси
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Мікрофлора порожнини рота та її роль у патогенезі генералізованого пародонтиту
ВР Мачоган
Вісник проблем біології і медицини 4 (4), 25-29, 2014
42014
Ефективність використання препарату Бактулін в комплексному лікуванні хворих на генералізований пародонтит
ОВ Авдєєв, ВР Мачоган
Вісник стоматології, 10-12, 2011
42011
Вплив базисних стоматологічних пластмас на гематологічні показники крові тварин
ВР Мачоган, ВЄ Пудяк, РР Мачоган
Клінічна стоматологія, 21-23, 2015
32015
Аспекти розвитку та мінералізації емалі зубів
ПА Гасюк, СО Росоловська, АБ Воробець
Клінічна стоматологія, 81-82, 2014
32014
КЛІНІКО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ НА ГЕНЕРАЛІЗОВАНИЙ ПАРОДОНТИТ ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ СИНБІОТИКА
ВР Мачоган
32013
Невідкладні стани у стоматологічній практиці–від освіти до клінічної практики
ТІ Дзецюх, ВР Мачоган
Клінічна стоматологія, 131-132, 2015
22015
Морфофункціональна характеристика пародонту щурів
ВІ Мачоган, КС Волков, ГА Єрошенко
Мир медицины и биологии 7 (2), 2011
12011
Мікроскопічні зміни структурних компонентів пародонту щурів за умови пародонтиту на тлі гіпотиреозу
ВВ Щерба, ВР Мачоган, ЗМ Небесна, ММ Корда
Вісник проблем біології і медицини, 314-319, 2019
2019
Стан пероксидного окиснення ліпідів у щурів з пародонтитом на фоні гіпер-та гіпотиреозу
ВВ Щерба, ІЯ Криницька, СІ Черкашин, ВР Мачоган, ГВ Стойкевич, ...
Мир медицины и биологии, 2018
2018
Показники кісткового метаболізму у щурів з пародонтитом на фоні гіпер-та гіпотиреозу
ВВ Щерба, ІЯ Криницька, ВР Мачоган, ММ Корда
Здобутки клінічної i експериментальної медицини, 31-38, 2017
2017
Клінічна ефективність синбіотика в комплексному лікуванні хворих на генералізований пародонтит
ВР Мачоган
Український стоматологічний альманах, 2015
2015
Роль гіпофункції слинних залоз у розвитку системних захворювань організму
ОА Беденюк, ВВ Щерба, ОС Беденюк
Клінічна стоматологія, 131-131, 2015
2015
Ефективність синбіотика Бактулін у комплексі лікування хворих на генералізований пародонтит
ВР Мачоган, ТІ Дзецюх
Клінічна стоматологія, 133-134, 2015
2015
Особливості структурної характеристики пародонта щурів при експериментальному пародонтиті
ВР Мачоган
Вісник наукових досліджень, 123-126, 2015
2015
Показники кісткового обміну в тканинах пародонта і сироватці крові білих щурів при експериментальному пародонтиті
ВР Мачоган
Медична та клінічна хімія, 75-78, 2015
2015
Вплив синбіотика «Бактулін» на біохімічні показники в тканинах пародонта при експериментальному дослідженні
ВР Мачоган, ОВ Авдєєв
Клінічна стоматологія, 2014
2014
Особливості хімічної ретракції ясен при одонтопрепаруванні опорних зубів
ПА Гасюк, ВЄ Пудяк, ВР Мачоган
Клінічна стоматологія, 81-81, 2014
2014
Клиническая эффективность препарата бактулин в комплексном лечении больных с дистрофически-воспалительными процессами в пародонте
ВР Мачоган, ВЕ Пудяк, ОА Стаханская
Dental science and practice, 17-21, 2014
2014
Вплив синбіотика «Бактулін» на вміст продуктів ПОЛ у тканинах пародонта при експериментальному пародонтиті
ВР Мачоган, РР Мачоган
Åêñïåðèìåíòàëüíi³ äîñëi³äæåííÿ Òåðàïåâòè÷ íà ñòîìàòîëîã³iÿ Õ³iðóðã³i÷ íà …, 2014
2014
Характеристика якісного та кількісного складу мастоцитів у яснах хворих на пародонтит
НВ Гасюк, ІО Іваницький, ВР Мачоган, НВ Гасюк, ИА Иваницкий, ...
Державний вищий навчальний заклад “Тернопільський державний медичний …, 2013
2013
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20