Подписаться
Chernenko V.Yu. /  Chernenko V.Y. /  Черненко В.Ю.
Chernenko V.Yu. / Chernenko V.Y. / Черненко В.Ю.
Подтвержден адрес электронной почты в домене kpi.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Применение метода микроэлектрофореза ДНК для оценки генотоксических эффектов мутагенов в культуре гемопоэтических клеток человека
ВЮ Черненко, ЛЛ Лукаш, ЛЛ Мацевич, ТП Кочубей, АА Елесичев, ...
Цитология и генетика 38 (1), 31, 2004
52004
Теоретичний аналіз переробки фосфатовмісної сировини органохімічним вилуговуванням
ТА Донцова, ІМ Астрелін, ВЮ Черненко, НМ Толстопалова
Доповіді НАН України, 2010
42010
Hypochlorite gold leaching an alternative to cyanide technology
VA Prokopenko, VY Chernenko, PV Vorotytsky, OA Tsyganovich, ...
Energy-and resource-saving technologies of developing the raw-material base …, 2021
12021
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЕ ИЗВЛЕЧЕНИЕ УРАНИЛ-ИОНОВ ИЗ ВОДНЫХ РАСТВОРОВ
ТА Донцова, ВЮ Черненко, ИМ Астрелин
СЕКЦІЯ 5 ХІМІЯ ДОВКІЛЛЯ ТА ЕКОТОКСИКОЛОГІЯ. ПРОБЛЕМИ ЗМІН КЛІМАТУ ТА …, 2009
1*2009
Physikochemical Bases of” Green” Technology of Gold Mining. Experimental Investigations.
V Prokopenko, V Chernenko, P Vorotytskyi, I Astrelin
EasyChair, 2021
2021
ФОСФОРИТИ ЯК АГРОХІМІЧНА СИРОВИНА: МІНЕРАЛОГІЧНІ ТА РАДІОГЕОХІМІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ФОСФОРИТІВ ВІТЧИЗНЯНИХ РОДОВИЩ
SB Shekhunova, SM Stadnichenko, VV Gudzenko, VY Chernenko, ...
Збірник наукових праць Інституту геологічних наук НАН України 13, 14-28, 2020
2020
Одержання титановмісної основи для косметичних засобів
СВ Писаренко, АА Шмикова, ВЮ Черненко, ОЕ Чигиринець
2020
Одержання наноструктурованих залізооксидних та поліметалевих мікродисперсних фаз з карбонвмісних композитів металургійного походження
ВПВ Прокопенко В.А., Черненко В.Ю., Циганович О.А., Ковзун І.Г.
VI Наукової конференції “Нанорозмірні системи: будова, властивості …, 2019
2019
Production of titanium complex salts from ilmenite concentrate of Irshansk GOK (Ukraine)
COE Pysarenko S.V., Chernenko V.Yu.
XX International conference for students and PhD students “Modern chemistry …, 2019
2019
Production of nanostructured iron compounds from metallurgical wastes
AIM Prokopenko V.A., Chernenko V.Yu., Tsyganovich O.A.
Traditions and innovations of resource-saving technologies in mineral mining …, 2019
2019
Associate Professor, IM ASTRELIN, Doctor of Technical Sciences, Professor, Dean of the Faculty of Chemical Technology, NM TOLSTOPALOVA, Candidate of Technical Sciences
VY CHERNENKO
BOOK OF ABSTRACTS, 185, 2018
2018
Enrichment and leaching of nonferrous metal ores and phosphate ores with organic acids
TNM Chernenko V.Y., Astrelin I.M.
International scientific and technical internet conference “Innovative …, 2018
2018
Innovative technology of phosphorites processing
SSM Chernenko V.Y., Shekhunova S.B., Chyhyrynets O.E.
Resource and resource-saving technologies in mineral mining and processing …, 2018
2018
INNOVATIVE TECHNOLOGY OF PHOSPHORITES PROCESSING
VY Chernenko, A IM, SB Shekhunova, OE Chуhуrуnets, SM Stadnichenko, ...
RESOURCES AND RESOURCE-SAVING TECHNOLOGIES IN MINERAL MINING AND PROCESSING …, 2018
2018
Photocolorimetric determination of phosphorus content in phosphorites of different deposits
COE Kika L.S., Chernenko V.Yu.
Scientific Ukraine: Collection of Articles IV of the All-Ukrainian …, 2018
2018
Alternative technology for the production of food additives from phosphorus-containing minerals (in ukrainian)
CI Chernenko V.Yu., Astrelin I.M., Chyhyrynets O.E., Vorfolomeev A., Titov A ...
Proceedings of the II All-Ukrainian Scientific-Practical Conference "Actual …, 2016
2016
Регенерація каталізатора крекінгу Гудрі цитратною кислотою
ВЮ Черненко, ЄГ Биба, АІ Ворфоломєєв, ОЕ Чигиринець, ...
КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2016
2016
Метанопродукція мезофільних бактеріальних угруповань, виділених із відходів тваринницьких комплексів
ЛА Хрокало, А Доломан, ВЮ Черненко, ЛА Хрокало, АИ Доломан, ...
НТУУ" КПІ", 2016
2016
Удосконалення методів довготривалого зберігання мікроорганізмів роду clostridium
ЧВЮ Брич О.І., Е.О. Синетар
Світ медицини та біології, 101 - 103, 2015
2015
Leaching of Nicol and Ferum from Nickel-containing Minerals with Citric Acid in Ion Melt "in situ" (in ukrainian)
BOL Chernenko V.Yu., Astrelin I.M., Chyhyrynets O.E., Mykhalevych V.V.
Scientific Ukraine. Proceedings of the All-Ukrainian Student Scientific …, 2015
2015
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20