Ярослав Стравський
Ярослав Стравський
Неизвестная организация
Нет подтвержденного адреса электронной почты
НазваниеПроцитированоГод
Влияние условий внешней среды на оплодотворение коров
ЯС Стравский
Ветеринария 199, 39-42, 1999
91999
Прогнозування, діагностика, лікування та профілактика ускладнень субінволюції матки у корів
ЯС Стравський
ступеня доктора вет. наук: спец. 16.00. 07 „Ветеринарне акушерство”/ЯС …, 2011
62011
Адаптаційна здатність і природна резистентність помісних корів червоної польської породи
ТС Ящук, ЯС Стравський
Розведення і генетика тварин, 119-122, 2012
32012
Діагностичне значення цитологічного методу дослідження мазків слизової піхви коріву післяродовий період
ЯС Стравський
Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини …, 2009
32009
Прооксидантно-антиоксидантний статус крові корів з гіпофункцією яєчників
ЯС Стравський
Ветеринарна біотехнологія, 272-277, 2015
22015
Профілактика акушерської патології корів у період сухостою
VY Stefanyk, OP Panych
Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини …, 2013
22013
Показники лохій корів при субінволюції матки
ЯС Стравський
Ветеринарна біотехнологія, 185-190, 2011
22011
Діагностично-прогностичне значення вмісту сіалових кислот у крові корів
ЯС Стравський, СА Охрим
Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини …, 2010
22010
Дезінтоксикація організму корів у післяродовий період
ЯС Стравський, ВІ Сергеєв
Ветеринарна біотехнологія, 515-521, 2018
12018
Супозиторії із вмістом наночастинок феруму в корекції антиоксидантного захисту організму корів після отелу
ВЮ Стефаник, ЯС Стравський, ІБ Кобилюх
Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини …, 2017
12017
Влив препарату фос-бевіт на стан гуморальної ланки імунної системи організму корів та перебіг у них післяотельного періоду
ІБ Кобилюх, ЯС Стравський, ОП Панич, ОІ Чайковська
Науково-технічний бюлетень Державного науково-дослідного контрольного …, 2017
12017
Вплив супозиторіїв із вмістом наночастинок феруму на гуморальну ланку імунної ситеми організму корів
ІБ Кобилюх, ЯС Стравський, ЛС Резніченко
Ветеринарна біотехнологія, 101-106, 2017
12017
КОРЕКЦІЯ АНТИОКСИДАНТНОГО ЗАХИСТУ ОРГАНІЗМУ КОРІВ У ПЕРІОД ЗАПУСКУ ТА СУХОСТОЮ ПРЕПАРАТОМ «ЄВІТСЕЛ»
YS Stravskyy
Scientific Messenger of LNU of Veterinary Medicine and Biotechnologies …, 2015
12015
Уміст Na, K, Ca, Mg у сироватці крові і лохіях корів за різного перебігу післяродового періоду
ЯС Стравський
Науковий вісник ветеринарної медицини, 245, 2014
12014
Імунобіологічна реактивність організму помісних корів червоної польської породи та їх молочна продуктивність
ОМ Жукорський, ЯС Стравський, ТС Ящук
Вісник аграрної науки, 45-48, 2013
12013
Вміст загального білка і білкових фракцій у крові корів із фізіологічним перебігом тільності та у корів, схильних до субінволюції матки
ЯС Стравський
Ветеринарна біотехнологія, 362-366, 2012
12012
ТЕСТ КРИСТАЛІЗАЦІЇ СЛИЗУ У ДІАГНОСТИЦІ СТАНУ СТАТЕВОЇ СИСТЕМИ КОРІВ.
ЯС Стравський, СА Охрим
ЛЬВІВС НОГО МЕДИ ОГІЙ імені СЗ ҐЖИЦЬКОГО, 2008
12008
Ефективність комплексних схем профілактики післяродової патології корів
РМ Сачук, ЯС Стравський, ЮВ Горюк, СВ Жигалюк
Ветеринарна біотехнологія, 135-144, 2019
2019
Влияние препарата" Гепавекс 200" на содержание общего белка и его фракций в организме коров в послеродовом периоде
ВИ Сергеев, ЯС Стравский, РН Сачук
Витебская государственная академия ветеринарной медицины, 2019
2019
Диагностика метаболических нарушений в организме коров в период сухостоя
РМ Сачук, СВ Жыгалюк, ЯС Стравский, ПА Никитинский, ОА Кацараба
Витебская государственная академия ветеринарной медицины, 2019
2019
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20