Liudmyla Sukhovirska, Людмила Суховірська, Людмила Суховирская
Liudmyla Sukhovirska, Людмила Суховірська, Людмила Суховирская
старший викладач кафедри медичної фізики та інформаційних технологій №2 ДНМУ
Подтвержден адрес электронной почты в домене kspu.kr.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Формування уявлень еволюційно-синергетичної картини світу в учнів середніх навчальних закладів у процесі вивчення фізики
ЛП Суховірська, МІ Садовий
Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Серія …, 2012
62012
Застосування засад «відкритої науки» та сталого розвитку в освітньому процесі фізико-технічних дисциплін
МІ Садовий, ЛП Суховірська, ОМ Трифонова
Social and Economic Aspects of Education in Modern Society: Proceedings of …, 2018
42018
Metodyka navchannya fizyko-tekhnichnykh dystsyplin na zasadakh bilinhvalʹnoho pidkhodu [Methodology of teaching physical and technical disciplines on the basis of a bilingual …
MI Sadovyi, LP Sukhovirsʹka, OM Tryfonova, IV Verhun
Pedahohichni nauky». Vyp 81, 2018
42018
Методика навчання фізико-технічних дисциплін на засадах білінгвального підходу
МІ Садовий, ЛП Суховірська, ОМ Трифонова, ІВ Вергун
Збірник наукових праць [Херсонського державного університету]. Педагогічні …, 2018
42018
Investigating the Process of Shrinkage Depression Formation at the Combined Radial-backward Extrusion of Parts with a Flange
N Hrudkina, L Aliieva, P Abhari, O Markov, L Sukhovirska
Eastern-European Journal of Enterprise Technologies 5 (1), 49-57, 2019
32019
Принципи ресурсного підходу в навчальному процесі з фізики
ЛП Суховірська
Наукові записки. Серія: Проблеми методики фізико-математичної і …, 2014
32014
Особливості навчання фізики на основі синергетичного підходу
ЛП Суховірська, МІ Садовий
Вісник Черкаського університету. Серія: Педагогічні науки, 121-126, 2012
32012
Системи віртуальних лабораторних робіт з біофізики як засоби реалізації принципу професійної спрямованості навчання студентів
ЛП Суховірська, ОМ Лунгол, ОВ Задорожна
Інформаційні технології і засоби навчання, 141-154, 2019
22019
Osnovy hidrodynamiky i hemodynamiky
LP Sukhovirska, OM Lunhol
Metodychni vkazivky dlia studentiv (ukrainskoiu, rosiiskoiu ta anhliiskoiu …, 2018
22018
Systemy virtualnykh laboratornykh robit z biofizyky yak zasoby realizatsii pryntsypu profesiinoi spriamovanosti navchannia studentiv [Elektronnyi resurs][Systems of virtual …
LP Sukhovirska, OM Lunhol, OV Zadorozhna
Informatsiini tekhnolohii i zasoby navchannia 70 (2), 141-154, 2018
22018
Методика навчання фізики на основі ресурсного підходу [навч.-метод. посібник для загальноосвіт. навч. закладів]
ЛП Суховірська
Садового МІ–Кропивницький: ПП «Центр оперативної поліграфії «Авангард, 2017
22017
Ресурсний підхід до методики навчання фізики в загальноосвітніх навчальних закладах : автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.02
ЛП Суховірська
ЦДПУ ім. В. Винниченка. – Кропивницький, 2017
2*2017
Ресурсний центр та навчальний програмний засіб з фізики як продукти ресурсно-орієнтованого навчання
ЛП Суховірська
Зб. матеріалів Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції …, 2016
22016
kartyny svitu v uchniv serednikh navchalnykh zakladiv u protsesi vyvchennia fizyky [Elektronnyi resurs]/LP Sukhovirska, MI Sadovyi
SLP Formuvannia uiavlen evoliutsiino-synerhetychnoi
Visnyk, 0
2
Вивчення основ гемодинаміки за допомогою програмного продукту «Штучний кровообіг SORIN C5»[методичні вказівки для студентів]
ЛП Суховірська, ОМ Лунгол
Кропивницький: ПП «Центр оперативної поліграфії «Авангард, 2018
12018
Основи гідродинаміки і гемодинаміки [методичні вказівки для студентів (українською, російською та англійською мовами)]
ЛП Суховірська, ОМ Лунгол
Кропивницький: ПП «Центр оперативної поліграфії «Авангард, 2018
12018
Web-resources to the methods of training biophysics in medical institutions of higher education
LP Sukhovirska
Наукові записки [Центральноукраїнського державного педагогічного …, 2018
12018
Синергетика: теоретичний аспект:[навчальний посібник]
ЛП Суховірська
Кропивницький: ПП «ЦОП «Авангард, 2017
12017
Навчальний програмний засіб з фізики як зовнішній ресурс активізації потенціальних можливостей особистості учня під час розв’язування задач
ЛП Суховірська
Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету …, 2015
12015
Ресурсний підхід у процесі навчання фізики учнів загальноосвітніх навчальних закладів
ЛП Суховірська
Наукові записки. – Серія: Проблеми методики фізико-математичної і …, 2015
12015
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20