Підписатись
Яна Садыкова
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Правові презумпції у справах про захист авторських прав
ЯМ Садикова
Форум права, http://dspace.univd.edu.ua/xmlui/handle/, 2015
42015
A cost-benefit analysis of preconditions and predicted effects from e-voting implementation in Ukraine
YM Sadykova, MV Starynskyi, NO Horobets, YM Zhornokui
Trames-Journal of the Humanities and Social Sciences.–2018.–Vol. 22 (72/67 …, 2018
32018
Підстава та умови застосування заходів цивільно-правової відповідальності за порушення авторських та суміжних прав
ЯМ Садикова
Форум права, 773-778, 2012
32012
Окреме провадження у цивільному процесі України: навчальний посібник
ОО Маркова, ЯМ Садикова
Суми: 2014.–194 с., 2016
22016
До питання про систему європейських стандартів захисту прав людини та принципів здійснення судочинства
ЯМ Садикова
Право і суспільство, 46-50, 2015
22015
ОСОБЛИВОСТІ ВЗАЄМОВПЛИВУ ПРАВОСВІДОМОСТІТА ВИМОГ ДО ПРАВОВОГО СТАТУСУ СУБ’ЄКТІВ ДОКАЗУВАННЯ В ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ
ЯМ Садикова
Часопис цивілістики, 82-88, 2020
12020
Передумови впливу міграції на правосвідомість і правову поведінку українських трудових мігрантів
ЯМ Садикова, ВВ Бондарєв
Вісник Запорізького національного університету. Юридичні науки.-2020.-№ 1 …, 2020
12020
Застосування адитивних технологій в освітній діяльності
БІ Сюркало, ЯМ Садикова
Економіка. Фінанси. Право., 55-59, 2017
12017
Сучасні проблеми цивільного права та процесу: навчальний посібник
ОЄ Аврамова, ОІ Антонюк, МП Апанасюк, ВІ Борисова, ЕВ Вакулович, ...
Харків: Право, 2017.-808 с., 2017
12017
До питання про загальні та спеціальні правила розподілу обов’язку доказування у цивільному судочинстві
ЯМ Садикова
Юридичний науковий електронний журнал, http://lsej.org.ua/5_2015/19.pdf, 2015
12015
Збалансованість інтересів як принцип сучасного правового регулювання відносин в сфері інтелектуальної власності.
Я Садикова, В Кройтор
Юридичний науковий електронний журнал, 2022
2022
Вплив глобалізації на правову охорону прав інтелектуальної власності
Я Садикова
Правова наука і державотворення в Україні в контексті правової інтеграції …, 2021
2021
Право на правову допомогу в системі правосуддя, дружнього до дитини
Я Садикова
II Всеукр. наук.-практ. конф. «Права людини в Україні: минуле, сьогодення …, 2021
2021
Судебные решения и доказывание в гражданских делах, возникающих из споров о предоставлении медицинских услуг в Украине
Я Садыкова
Медицина и право: регулирование и судебная практика: материалы международной …, 2021
2021
Трансформація міжнародних стандартів в сфері правосуддя в процесі їх впровадження.
Я Садикова
Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми правового регулювання …, 2021
2021
SOCIO-CULTURAL FACTORS IN THE PROCESS OF JUSTICE SYSTEM REFORMING IN THE DIRECTION OF APPROXIMATION TO EUROPEAN STANDARDS
S Yana
Шановні учасники!, 388, 2021
2021
Упровадження принципу ефективної участі дитини у правову систему України
ЯМ Садикова
Юридичний науковий електронний журнал.-2021.-№ 11.-С. 240-243, 2021
2021
ПЛАГІАТ ТА АКАДЕМІЧНИЙ ПЛАГІАТ: ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ТА АКАДЕМІЧНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
Я САДИКОВА
Law. State. Technology, 39-44, 2021
2021
ЕФЕКТИВНА УЧАСТЬ ДИТИНИ В ЦИВІЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ
Я Садикова
Сучасні аспекти модернізації науки: стан, проблеми, тенденції розвитку …, 2021
2021
Кваліфікація позовної вимоги у цивільному процесі
ЯМ Садикова
Підприємництво, господарство і право.-2021.-№ 4.-С. 66-73, 2021
2021
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20