Яна Садыкова
НазваПосиланняРік
Правові презумпції у справах про захист авторських прав
ЯМ Садикова
Форум права, http://dspace.univd.edu.ua/xmlui/handle/, 2015
22015
До питання про систему європейських стандартів захисту прав людини та принципів здійснення судочинства
ЯМ Садикова
Право і суспільство, 46-50, 2015
12015
До питання про загальні та спеціальні правила розподілу обов’язку доказування у цивільному судочинстві
ЯМ Садикова
Юридичний науковий електронний журнал, http://lsej.org.ua/5_2015/19.pdf, 2015
12015
Підстава та умови застосування заходів цивільно-правової відповідальності за порушення авторських та суміжних прав
ЯМ Садикова
Форум права, 773-778, 2012
12012
Закон України «Про виконавче провадження», Закон України «Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів» : Науково-практичний …
ЯММ др.
К.: Алерта, 2019
2019
Трансформації змісту права власності в Україні
НО Горобець, ЯМ Садикова
Науковий вісник Ужгородського національного університету. Сер.: Право.–2018 …, 2018
2018
A cost-benefit analysis of preconditions and predicted effects from e-voting implementation in Ukraine
YM Sadykova, MV Starynskyi, NO Horobets, YM Zhornokui
Trames-Journal of the Humanities and Social Sciences.–2018.–Vol. 22 (72/67 …, 2018
2018
Право собственности: проблемы триады
НА Горобец, НО Горобець, ЯМ Садыкова, ЯМ Садикова, БИ Сюркало, ...
Legea si viata= Закон и Жизнь: междунар. науч.-практ. журн.–2018.–№ 5/2 …, 2018
2018
Інтереси правосуддя в цивільному процесі
ЯМ Садикова
Актуальні питання юриспруденції: теоретичний та практичний виміри: матеріали …, 2018
2018
Відношення інтересів в праві
ЯМ Садикова
Проблеми цивільного права та процесу: тези доп. учасників науково-практичної …, 2018
2018
Інтерес і право
ЯМ Садикова
Актуальні проблеми правової науки і державотворення в Україні в контексті …, 2018
2018
Застосування адитивних технологій в освітній діяльності
БІ Сюркало, ЯМ Садикова
Економіка. Фінанси. Право., 55-59, 2017
2017
Сучасні проблеми цивільного права та процесу: навчальний посібник
ОЄ Аврамова, ОІ Антонюк, МП Апанасюк, ВІ Борисова, ЕВ Вакулович, ...
Харків: Право, 2017.-808 с., 2017
2017
Сучасні проблеми цивільного права та процесу
ВА Кройтор, СО Сліпченко, ОВ Синєгубов
2017
Множинність у представництві
ЯМ Садикова
Проблеми цивільного права та процесу : тези доп. учасників наук. - практ …, 2017
2017
КАТЕГОРІЯ СПРАВЕДЛИВОСТІ В ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСУАЛЬНОМУ ПРАВІ
ЯМ Садикова
Актуальні проблеми правової науки і державотворення в Україні в контексті …, 2017
2017
Функції справедливості в праві
ЯМ Садикова, НО Горобець
Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції, 3-6, 2017
2017
Balance of private and public interests in the civil process
Y Sadykova
International research and practice conference «Urgent problems of law on …, 2017
2017
Принцип пропорційності в цивільному процесі
Адаптація правової системи України до права Європейського Союзу : теоретичні …, 2017
2017
Формування професійних інтересів у процесі підготовки кадрів Національної поліції
ЯМ Садикова
Науково-практична конференція до 100-річчя підготовки охоронців правопорядку …, 2017
2017
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20