Яна Садыкова
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Правові презумпції у справах про захист авторських прав
ЯМ Садикова
Форум права, http://dspace.univd.edu.ua/xmlui/handle/, 2015
42015
Підстава та умови застосування заходів цивільно-правової відповідальності за порушення авторських та суміжних прав
ЯМ Садикова
Форум права, 773-778, 2012
22012
A cost-benefit analysis of preconditions and predicted effects from e-voting implementation in Ukraine
YM Sadykova, MV Starynskyi, NO Horobets, YM Zhornokui
Trames-Journal of the Humanities and Social Sciences.–2018.–Vol. 22 (72/67 …, 2018
12018
Застосування адитивних технологій в освітній діяльності
БІ Сюркало, ЯМ Садикова
Економіка. Фінанси. Право., 55-59, 2017
12017
До питання про систему європейських стандартів захисту прав людини та принципів здійснення судочинства
ЯМ Садикова
Право і суспільство, 46-50, 2015
12015
До питання про загальні та спеціальні правила розподілу обов’язку доказування у цивільному судочинстві
ЯМ Садикова
Юридичний науковий електронний журнал, http://lsej.org.ua/5_2015/19.pdf, 2015
12015
ОСОБЛИВОСТІ ВЗАЄМОВПЛИВУ ПРАВОСВІДОМОСТІТА ВИМОГ ДО ПРАВОВОГО СТАТУСУ СУБ’ЄКТІВ ДОКАЗУВАННЯ В ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ
ЯМ Садикова
Часопис цивілістики, 82-88, 2020
2020
Передумови впливу міграції на правосвідомість і правову поведінку українських трудових мігрантів
ЯМ Садикова, ВВ Бондарєв
Вісник Запорізького національного університету. Юридичні науки.-2020.-№ 1 …, 2020
2020
Господарський процес: навчальний посібник
ВА Кройтор, ОВ Синєгубов, ОГ Бортнік, ОЛ Зайцев, ОЄ Кухарєв, ...
Харків, 2020.–328 с., 2020
2020
Закон України «Про виконавче провадження», Закон України «Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів» : Науково-практичний …
ЯММ др.
К.: Алерта, 2019
2019
Трансформації змісту права власності в Україні
НО Горобець, ЯМ Садикова
Науковий вісник Ужгородського національного університету. Сер.: Право.–2018 …, 2018
2018
Право собственности: проблемы триады
НА Горобец, НО Горобець, ЯМ Садыкова, ЯМ Садикова, БИ Сюркало, ...
Legea si viata= Закон и Жизнь: междунар. науч.-практ. журн.–2018.–№ 5/2 …, 2018
2018
Інтереси правосуддя в цивільному процесі
ЯМ Садикова
Актуальні питання юриспруденції: теоретичний та практичний виміри: матеріали …, 2018
2018
Відношення інтересів в праві
ЯМ Садикова
Проблеми цивільного права та процесу: тези доп. учасників науково-практичної …, 2018
2018
Інтерес і право
ЯМ Садикова
Актуальні проблеми правової науки і державотворення в Україні в контексті …, 2018
2018
Сучасні проблеми цивільного права та процесу: навчальний посібник
ОЄ Аврамова, ОІ Антонюк, МП Апанасюк, ВІ Борисова, ЕВ Вакулович, ...
Харків: Право, 2017.-808 с., 2017
2017
Сучасні проблеми цивільного права та процесу
ВА Кройтор, СО Сліпченко, ОВ Синєгубов
2017
Множинність у представництві
ЯМ Садикова
Проблеми цивільного права та процесу : тези доп. учасників наук. - практ …, 2017
2017
КАТЕГОРІЯ СПРАВЕДЛИВОСТІ В ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСУАЛЬНОМУ ПРАВІ
ЯМ Садикова
Актуальні проблеми правової науки і державотворення в Україні в контексті …, 2017
2017
Функції справедливості в праві
ЯМ Садикова, НО Горобець
Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції, 3-6, 2017
2017
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20