Галина Олександрівна Строганова
Галина Олександрівна Строганова
КНТЕУ, ФМТП, каф. сучасних європейських мов
Подтвержден адрес электронной почты в домене knute.edu.ua - Главная страница
НазваниеПроцитированоГод
Структурна класифікація метафор німецького економічного медіа-дискурсу / Г. О. Строганова
ГО Строганова
Наукові праці : науково-методичний журнал. Серія : Філологія. Мовознавство …, 2013
12013
Meta-Intertext in German Parliamentary Discourse
OSG Stroganova
SKASE JOURNAL OF Theoretical Linguistics 16 (2), 91-106, 2019
2019
Антропоморфні метафори німецького економічного медіадискурсу
ГО Строганова
Мовні і концептуальні картини світу 65 (1), 173-178, 2019
2019
КОНВЕНЦІЙНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ МЕТАФОР НІМЕЦЬКОГО ЕКОНОМІЧНОГО МЕДІАДИСКУРСУ
ГО Строганова
Young 56 (4.4), 2018
2018
ІНДИВІДУАЛЬНО-АВТОРСЬКІ МЕТАФОРИ В НІМЕЦЬКОМУ ЕКОНОМІЧНОМУ МЕДІАДИСКУРСІ
ГО Строганова
Молодий вчений 48 (8), 151, 2017
2017
СОЦІОМОРФНІ МЕТАФОРИ НІМЕЦЬКОГО ЕКОНОМІЧНОГО МЕДІАДИСКУРСУ
ГО Строганова
МОВА І КУЛЬТУРА, 164, 2017
2017
Способи реалізації концептуальних метафор у німецькому економічному медіадискурсі
ГО Строганова
Новітні тенденції розвитку філологічної освіти в контексті інтеграції в …, 2017
2017
ПРИРОДОМОРФНІ МЕТАФОРИ НІМЕЦЬКОГО ЕКОНОМІЧНОГО МЕДІАДИСКУРСУ
ГО Строганова
МОВА І КУЛЬТУРА 182, 352-356, 2016
2016
Конвенційні і неконвенційні метафори в німецькому економічному медіадискурсі
ГО Строганова
Київський національний університет ім. Т.Г. Шевченка, 2015
2015
Metaphorization Objects in German Economic Media Discourse
G Stroganova
The Fifth European Conference on Languages, Literature and Linguistics …, 2015
2015
Способы образования неконвенциональных метафор немецкого экономического медиадискурса
ГА Строганова
Scripta manent: сборник статей ученых-филологов, 138–145, 2014
2014
Метафора як джерело номінації нових економічних понять (на матеріалі німецької мови)
ГО Строганова
Сучасні лінгвістичні парадигми : матеріали міжнар. наук. конф., 9 березня …, 2014
2014
Концептуальная метафора в креолизованных текстах немецкого экономического медиа-дискурса
ГА Строганова
Риторика ↔ Лингвистика: сб. статей., 310–319, 2013
2013
Метафорические новообразования в немецком экономическом медиа-дискурсе
ГА Строганова
Риторика в свете современной лингвистики: тезисы докл. VIII Междунар. конф …, 2013
2013
 Вживання прецедентних метафор в німецькому економічному дискурсі (на матеріалі німецьких економічних статей)
ГО Строганова
Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах: зб. наук. праць …, 2012
2012
Функції метафори в науковій мові (на матеріалі німецької мови економіки)
ГО Строганова
Актуальні проблеми філології, американські та британські студії : матеріали …, 2012
2012
Метафорична репрезентація економічної кризи в німецьких публіцистичних текстах
ГО Строганова
Германістика XXI століття: традиційні й новітні аспекти дослідження та …, 2012
2012
Метафоричность терминов немецкого языка экономики
ГА Строганова
Мова і культура 6 (14), 140–144, 2011
2011
Когнітивна класифікація метафор у німецькому економічному дискурсі
ГО Строганова
Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах: зб. наук. праць …, 2011
2011
Класифікація метафор німецького економічного дискурсу за когнітивною функцією
ГО Cтроганова
Актуальні проблеми філології, американські та британські студії : матеріали …, 2011
2011
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20