Подписаться
Олеся Дробіт, Alesya,Olesia Drobit
Олеся Дробіт, Alesya,Olesia Drobit
Інститут кліматично орієнтованого сільського господарства НААН.
Подтвержден адрес электронной почты в домене icsanaas.com.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Влияние приёмов агротехники на урожайность гибридов кукурузы различных групп спелости
АСК А.Н. Влащук, Н.Н. Прищепо
Вестник Белорусской государственной сельскохозяйственной академии, 105-108, 2017
162017
Науково-практичні рекомендації з технології вирощування насіння ріпаку озимого в умовах зрошення півдня України
ПОО Вожегова Р.А., Влащук А.М., Прищепо М.М., Шапарь Л.В., Дробіт О.С ...
"ОЛДІ-ПЛЮС", 2018
13*2018
Економічна ефективність вирощування гібридів кукурудзи різних груп стиглості в умовах зрошення
ОСК А.М. Влащук
"Стан і перспективи впровадження ресурсоощадних, енергозберігаючих …, 2017
112017
Naukovi osnovy adaptatsii system zemlerobstva do zmin klimatu v Pivdennomu Stepu Ukrainy–[Scientific basis of adaptation of agricultural systems to climate changes in the …
RA Vozhehova, MI Romashchenko, AP Shatkovskyi
Kherson: OLDI-PLUS.[in Ukrainian], 2018
82018
Ріпак озимий для Південного Степу
Р Вожегова, А Влащук, Л Шапарь, О Колпакова
Аграрний тиждень, 321, 2017
82017
Формування врожаю нових гібридів кукурудзи різних груп стиглості залежно від елементів технології в умовах степової зони України на зрошенні
ОСК А.М. Влащук, О.П. Конащук, А.Г. Желтова
Зрошуване землеробство, 86-89, 2016
82016
Продуктивність нових гібридів кукурудзи залежно від агротехнічних заходів в умовах зрошення Південного Степу України
О Колпакова
Зрошуване землеробств, 68-71, 2014
82014
Формування урожайності нових гібридів кукурудзи в умовах зміни клімату
ОСК А.М. Влащук, М.А. Кляуз
"Підвищення ефективності функціонування сільського господарства в умовах …, 2016
7*2016
Продуктивність і економічна ефективність вирощування гібридів кукурудзи різних груп стиглості
ДОС Вожегова Р.А., Влащук А.М., Прищепо М.М.
Вісник аграрної науки, 2018
62018
Вплив строків сівби на продуктивність та якість зерна гібридів кукурудзи в умовах зрошення
ОСК А.М. Влащук, О.П. Конащук
Агроекологічний журнал, 89-95, 2017
62017
Динаміка висоти рослин гібридів кукурудзи різних груп стиглості в умовах зрошення
АМ Влащук, ОС Дробіт
Селекція, генетика та технології вирощування сільськогосподарських культур, 15, 2018
52018
Особливості технології вирощування кукурудзи на зерно в умовах Південного Степу України
Олеся Колпакова, Олена Конащук, Максим Кляуз
Зрошуване землеробство, 91-94, 2013
52013
Water consumption and efficiency of irrigation of maize hybrids of different FAO groups in the southern steppe of Ukraine.
GM Vozhehova R., Lavrynenko Y., Marchenko T., Piliarska O., Sharii V ...
Scientific Papers. Series A. Agronomy, LXV, 603-612, 2022
4*2022
Оптимизация агротехнических приёмов выращивания донника белого однолетнего на юге Украины
ВОА Влащук А.Н., Дробит А.С.
Научно-методический журнал «Вестник Белорусской государственной …, 2019
4*2019
Динаміка накопичення сирої та сухої надземної біомаси рослинами кукурудзи в умовах зрошення Південного Степу України
ОСК А.М. Влащук, О.П. Конащук
Наукові доповіді НУБІП України // Агрономія : Електронний науковий фаховий …, 2018
4*2018
Продуктивність гібридів кукурудзи залежно від мікродобрив та регуляторів росту на зрошуваних землях півдня України
Т Марченко, Ю Лавриненко, О Дробіт, П Забара
Інноваційні технології та препарати в системі органічного землеробства Степу …, 2018
42018
Економічна ефективність вирощування гібридів кукурудзи в умовах зрошення Південного Степу України
ОСК Р.А. Вожегова, А.М. Влащук
Вісник Львівського національного аграрного університету, 2018
42018
Шляхи збільшення виробництва зерна сучасних гібридів кукурудзи
ОСК А.М. Влащук, А.Г. Желтова
«Новітні технології вирощування сільськогосподарських культур», С. 38-39, 2016
4*2016
Буркун білий однорічний - перспективна кормова культура
ОК Анатолій Влащук, Микола Прищепо, Олена Конащук
Агроном, С. 216-218, 2015
4*2015
Вдосконалення елементів технології вирощування нових гібридів кукурудзи в умовах зрошення
О Колпакова
"Актуальні питання вирощування сільськогосподарських культур у південному …, 2014
4*2014
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20