Iryna Tokarieva (Токарєва І.А., Токарева Ирина Анатольевна) ORCID :  0000-0001-6026-0822
Iryna Tokarieva (Токарєва І.А., Токарева Ирина Анатольевна) ORCID : 0000-0001-6026-0822
Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба
Підтверджена електронна адреса в hups.mil.gov.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Аnodic formation of nanoporous crystalline niobium oxide
L Skatkov, L Lyashok, V Gomozov, I Tokareva, B Bayrachniy
Journal of Electrochemical Science and Engineering 4 (2), 75-83, 2014
102014
Получение нанопористого оксида ниобия
БИ Байрачный, ЛВ Ляшок, ИА Токарева
Перспективные материалы, 66-70, 2014
32014
Комплексная переработка вольфрама из техногенных отходов
БИ Байрачный, ЛВ Ляшок, ИА Токарева, ЕВ Сёмкина, АГ Тегина
Энерготехнологии и ресурсосбережение, 43-46, 2012
32012
Технічна електрохімія
БІ Байрачний, ГГ Тульський, ВВ Штефан, ІА Токарєва
Частина V. Сучасні хімічні джерела струму, електроліз розплавів …, 2016
22016
ORGANIZATION OF THE FOREIGN STUDENTS'AVIATION TEACHING PROCESS USING MULTIMEDIA TECHNOLOGIES
Y Sheviakov, IA Tokarieva, A Fainer, O Ivashyna
Information Technologies And Learning Tools 66 (4), 207-216, 2018
12018
Мембранний електроліз води з використанням твердого електроліту
ОВ Вороніна, БІ Байрачний, АО Майзеліс, ЮА Желавська, ІА Токарєва, ...
Національний технічний університет" Харківський політехнічний інститут", 2015
12015
Электродные равновесия в системе ниобий-оксид-электролит
ИА Токарева, БИ Байрачный, ЛВ Ляшок
НТУ" ХПИ", 2014
12014
Электрохимическая импедансная спектроскопия анодных оксидов алюминия и ниобия
ЕВ Семкина, ИА Токарева, БИ Байрачный
Одесский национальный политехнический университет, 2013
12013
Механізм електрохімічного формування поруватих оксидів алюмінію і титану
БІ Байрачний, ЛВ Ляшок, ІА Токарєва, ОВ Сьомкіна
НТУ" ХПІ", 2012
12012
Синтез нанокомпозитів на основі поруватого анодного оксиду алюмінію
ЛВ Ляшок, ІА Токарєва, ОВ Сьомкіна, ОВ Борзенко, АГ Тегіна
НТУ" ХПІ", 2011
12011
Організація процесу авіаційної підготовки іноземних студентів з використанням мультимедійних технологій
ЮІ Шевяков, ІА Токарєва, АІ Файнер, ОВ Івашина
Інформаційні технології і засоби навчання, 207-216, 2018
2018
Наноструктурированные анодные оксидные покрытия на вентильных металлах — задачи и возможности
ИА Токарева, ББ Иванович
Наносистеми, наноматеріали, нанотехнології Nanosistemi, Nanomateriali …, 2017
2017
Nanostructured Anodic Oxide Films of Niobium: Features of Electrochemical Formation, Functional Properties and Applications
BI Вayrachniy, IA Tokareva
Physics and Chemistry of Solid State 17 (2), 160-169, 2016
2016
Фізика і хімія твердого тіла 2016.–T. 17.–№ 2
БІ Байрачний, ІА Токарєва, МД Раранський, ВН Балазюк, ММ Гунько, ...
Physics and Chemistry of Solid State 17 (2), 2016
2016
Наноструктуровані анодні оксидні плівки ніобію: особливості електрохімічного формування, функціональні властивості та застосування (Огляд)
БІ Байрачний, ІА Токарєва
ДНВЗ" Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника", 2016
2016
Metal Oxide Porous Coatings for Implantant Materials
L Skatkov, L Lyashok, V Gomozov, I Tokarevа, I Kolupaev, B Вayrachniy
Journal of Coating Science and Technology 2 (1), 1-5, 2015
2015
Електрохімічна імпедансна спектроскопія анодних оксидів ніобію
АВ Юдіна, ЛВ Ляшок, ІА Токарєва
НТУ" ХПІ", 2014
2014
Формирование нанопористого анодного оксида ниобия в сульфатно-фторидных электролитах
АА Терещенко, ЮВ Мирошниченко, ЛВ Ляшок, ИА Токарева
НТУ" ХПИ", 2014
2014
Металоксидний електрод порівняння неполяризований
БІ Байрачний, ІА Токарєва, ВБ Байрачний, ГГ Тульський
ДП" Український інститут промислової власності", 2014
2014
Електрохімічна поведінка ніобію в кислих фторидвмісних розчинах
ІА Токарєва, ЛВ Ляшок, БІ Байрачний
НТУ" ХПІ", 2014
2014
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20