Галина Іванівна Суслик - Рінило
Галина Іванівна Суслик - Рінило
Danylo Halytsky Lviv National Medical University endocrinology - thyroid disease - diabetes mellitus
Підтверджена електронна адреса в meduniv.lviv.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Alphalipoic acid: mechanisms of action and beneficial effects in the prevention and treatment of diabetic complications
V Serhiyenko, L Serhiyenko, G Suslik, A Serhiyenko
MOJ Public Health 7 (4), 174-8, 2018
62018
Роль макро-и микроэлементов в патогенезе сахарного диабета 2-го типа
ГИ Суслик, ОС Капустинская, ЕЯ Гирявенко
Клінічна ендокринологія та ендокринна хірургія, 2014
42014
Prognosis of ischaemic heart disease in patients with newly diagnosed dm type 2 by logistic regression.
A Urbanovych, H Suslyk
Wiadomosci Lekarskie (Warsaw, Poland: 1960) 71 (3 pt 2), 691-694, 2018
12018
Концентрація лептину та показники інсулінової резистентності у хворих на цукровий діабет 2 типу з ожирінням
ГІ Суслик, ВО Сергієнко, АМ Урбанович
Вісник наукових досліджень, 24-26, 2012
12012
“МАГНЕРОТ” У КОРЕКЦІЇ ВМІСТУ Mg2+, ПАРАМЕТРІВ ІНСУЛІНОВОЇ РЕЗИСТЕНТНОСТІ У ХВОРИХ НА ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ 2-ГО ТИПУ З ІШЕМІЧНОЮ ХВОРОБОЮ СЕРЦЯ ТА ОЖИРІННЯМ
ОО Сергієнко, ГІ Суслик, ВО Сергієнко
Буковинський медичний вісник 15 (2), 58, 2011
12011
Корелятивні зв'язки між адипокінами та інсуліновою резистентністю в жінок із синдромом полікістознозмінених яєчників та ожирінням
АМ Урбанович, ГІ Суслик
Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології, 87-93, 2018
2018
Correlation between adipokines and mediators of non-specific inflammation in type 2 diabetic patients depending on the glycaemic control.
A Urbanovych, G Suslyk
Wiadomosci lekarskie (Warsaw, Poland: 1960) 71 (6), 1169-1174, 2018
2018
Деякі особливості вторинної дислпідемії у хворих на цукровий діабет 2 типу
АМ Урбанович, ГІ Суслик, МО Урбанович
Здобутки клінічної i експериментальної медицини, 129-134, 2018
2018
Динаміка показників вуглеводного обміну у процесі консервативного лікування дифузного токсичного зоба
OZ Lishchuk, HI Suslyk, BF Lishchuk
Здобутки клінічної і експериментальної медицини, 2016
2016
Стан макро-та мікроелементного забезпечення у хворих на цукровий діабет 2 типу з ожирінням
HI Suslyk, OZ Lishchuk
Здобутки клінічної і експериментальної медицини, 2016
2016
Порушення макрота мікроелементного гомеостазу у хворих на цукровий діабет 2-го типу з ожирінням
ГІ Суслик
Международный эндокринологический журнал, 2013
2013
Гіперлептинемія та стан інсулінової резистентності у хворих на цукровий діабет 2-го типу з ожирінням
ГІ Суслик
Клінічна ендокринологія та ендокринна хірургія, 41-44, 2012
2012
N-термінальний натрійуретичний мозковий пептид, параметри інсулінової резистентності у хворих на цукровий діабет 2-го типу та ішемічну хворобу серця
ВО Сергієнко, ГІ Суслик, АМ Урбанович, ОО Сергієнко
Клінічна ендокринологія та ендокринна хірургія, 62-65, 2012
2012
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–13