Володимир Трофименко /Volodimir Trofimenko
Володимир Трофименко /Volodimir Trofimenko
Подтвержден адрес электронной почты в домене nulau.edu.ua
НазваниеПроцитированоГод
Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар: співавторстві.
ЄПБ О. М. Бандурка, Є. М. Блажівський
Х. : Право, 1, 768 с, 2012
39*2012
Кримінально-процесуальні гарантії особистості в стадії судового розгляду
ВМ Трофименко
України ім. Ярослава Мудрого, 2000
232000
Теоритичні та правові основи диференціації процесуальної форми у кримінальному судочинстві: монографія
ВМ Трофименко
Х.: ТОВ «Оберіг», 2016
132016
Теоретичні та правові основи диференціації кримінального процесу України
ВМ Трофименко
Ярослава Мудрого. Харків, 2017
92017
Диференціація процесуальної форми як пріоритетний напрямок реформування кримінального судочинства України
В Трофименко
Вісник Національної академії правових наук України, 242-250, 2012
92012
Особливості контролю за дотриманням прав і свобод людини при проведенні слідчих дій у житлі чи іншому володінні особи
В Аббакумов, В Трофименко
Прокуратура. Людина. Держава, 69-70, 2005
82005
Актуальні питання системи кримінального процесу України
В Трофименко
Науковий вісник Ужгородського національного університету. Сер.:: Право, 265-269, 2014
62014
Процессуальная форма: сущность и значение в уголовном судопроизводстве
ВМ Трофименко
Проблеми законності, 2012
62012
До питання щодо механізмів забезпечення адвокатської таємниці в кримінальному процесі
ВМ Трофименко
Університетські наукові записки, 294-299, 2011
62011
Теоретичні, правові та прикладні аспекти закриття кримінальних справ у суді
ГР Крет, ГР Крет
62010
Кримінальне процесуальне провадження: поняття та ознаки
В Трофименко
Вісник Національної академії правових наук України, 169-177, 2014
52014
Система кримінального процесу України (спроба концептуального аналізу)
ВМ Трофименко
52014
Співвідношення понять «кримінальне провадження»,«кримінальне судочинство»,«процедура» та «стадія кримінального процесу» в юридичній доктрині та за КПК України
В Трофименко
Право України, 71-80, 2013
52013
Співвідношення понять «кримінальне судочинство» та «кримінальне провадження» за КПК України
ВМ Трофименко
52013
Заочна форма кримінального провадження та її значення для захисту прав і законних інтересів сторін
ВМ Трофименко
Форум права, 913-918, 2012
52012
Кримiнально-процесуальнi гарантiї особистостi в стадiї судового розгляду: дис.… канд. юрид. наук: 12.00. 09/Трофименко Володимир Михайлович.-Х., 2000.-232 с.
ВМ Трофименко
52000
Владні суб’єкти досудового розслідування в механізмі забезпечення прав і законних інтересів потерпілого (фізичної особи)
ДЮ Кавун
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія …, 2016
4*2016
Особливості участі захисника в доказуванні в кримінальному провадженні: деякі теоретико-прикладні аспекти
ВМ Трофименко
Видавничий дім" Гельветика", 2015
42015
Соціально-правова цінність кримінальної процесуальної форми
В Трофименко
Национальный юридический журнал: теория и практика, 278-281, 2014
32014
До питання щодо поняття та значення диференціації кримінально-процесуальної форми.
ТВ Михайлович
Науковий вісник Ужгородського національного університету, 139-142., 2012
3*2012
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20