Володимир Трофименко /Volodimir Trofimenko
Володимир Трофименко /Volodimir Trofimenko
Подтвержден адрес электронной почты в домене nulau.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар: співавторстві.
ЄПБ О. М. Бандурка, Є. М. Блажівський
Х. : Право, 1, 768 с, 2012
51*2012
Кримінально-процесуальні гарантії особистості в стадії судового розгляду
ВМ Трофименко
України ім. Ярослава Мудрого, 2000
342000
Теоритичні та правові основи диференціації процесуальної форми у кримінальному судочинстві: монографія
ВМ Трофименко
Х.: ТОВ «Оберіг», 2016
172016
Теоретичні та правові основи диференціації кримінального процесу України
ВМ Трофименко
Ярослава Мудрого. Харків, 2017
142017
Процессуальная форма: сущность и значение в уголовном судопроизводстве
ВМ Трофименко
Проблеми законності, 2012
102012
Система кримінального процесу України (спроба концептуального аналізу)
ВМ Трофименко
92014
Диференціація процесуальної форми як пріоритетний напрямок реформування кримінального судочинства України
В Трофименко
Вісник Національної академії правових наук України, 242-250, 2012
92012
Теоретичні, правові та прикладні аспекти закриття кримінальних справ у суді
ГР Крет, ГР Крет
82010
Особливості контролю за дотриманням прав і свобод людини при проведенні слідчих дій у житлі чи іншому володінні особи
В Аббакумов, В Трофименко
Прокуратура. Людина. Держава, 69-70, 2005
82005
Особливості участі захисника в доказуванні в кримінальному провадженні: деякі теоретико-прикладні аспекти
ВМ Трофименко
Видавничий дім" Гельветика", 2015
72015
Актуальні питання системи кримінального процесу України
В Трофименко
Науковий вісник Ужгородського національного університету. Сер.:: Право, 265-269, 2014
72014
Співвідношення понять «кримінальне провадження»,«кримінальне судочинство»,«процедура» та «стадія кримінального процесу» в юридичній доктрині та за КПК України
В Трофименко
Право України, 71-80, 2013
72013
Співвідношення понять «кримінальне судочинство» та «кримінальне провадження» за КПК України
ВМ Трофименко
72013
Кримiнально-процесуальнi гарантiї особистостi в стадiї судового розгляду: дис.… канд. юрид. наук: 12.00. 09/Трофименко Володимир Михайлович.-Х., 2000.-232 с.
ВМ Трофименко
72000
Кримінальне процесуальне провадження: поняття та ознаки
В Трофименко
Вісник Національної академії правових наук України, 169-177, 2014
62014
Заочна форма кримінального провадження та її значення для захисту прав і законних інтересів сторін
ВМ Трофименко
Форум права, 913-918, 2012
62012
До питання щодо механізмів забезпечення адвокатської таємниці в кримінальному процесі
ВМ Трофименко
Університетські наукові записки, 294-299, 2011
62011
Особливості порядку підготовчого провадження за КПК України
ВМ Трофименко
Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право, 138-142, 2014
52014
Актуальні питання порядку проведення експертизи за новим Кримінальним процесуальним кодексом України
ВМ Трофименко
Бюлетень Міністерства юстиції України, 77-82, 2012
52012
Гарантії забезпечення конституційного права на свободу та особисту недоторканність при затриманні підозрюваного, обвинуваченого
ВМ Трофименко
Університетські наукові записки, 281-284, 2005
52005
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20