Подписаться
Володимир Трофименко /Volodimir Trofimenko
Володимир Трофименко /Volodimir Trofimenko
Подтвержден адрес электронной почты в домене nulau.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар: співавторстві.
ЄПБ О. М. Бандурка, Є. М. Блажівський
Х. : Право, 1, 768 с, 2012
83*2012
Кримінально-процесуальні гарантії особистості в стадії судового розгляду
ВМ Трофименко
України ім. Ярослава Мудрого, 2000
542000
Теоритичні та правові основи диференціації процесуальної форми у кримінальному судочинстві: монографія
ВМ Трофименко
Х.: ТОВ «Оберіг», 2016
482016
Кримінальний процес.
ОГШ В.Я. Тація, Ю.М.Грошевого, О.В.Капліної
Харків: Право, 2013
43*2013
Теоретичні та правові основи диференціації кримінального процесу України: дис.… д-ра юрид. наук: 12.00. 09
ВМ Трофименко
Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, 2017
412017
Процессуальная форма: сущность и значение в уголовном судопроизводстве
ВМ Трофименко
Проблеми законності, 202-209, 2012
322012
Особливості участі захисника в доказуванні в кримінальному провадженні: деякі теоретико-прикладні аспекти
ВМ Трофименко
Видавничий дім" Гельветика", 2015
192015
Теоретичні, правові та прикладні аспекти закриття кримінальних справ у суді
ГР Крет
Одеса, 2010, 2010
172010
Диференціація процесуальної форми як пріоритетний напрямок реформування кримінального судочинства України
В Трофименко
Вісник Національної академії правових наук України, 242-250, 2012
152012
Поняття й ознаки заочного кримінального судочинства
ОВ Маленко
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія …, 2016
14*2016
Співвідношення понять «кримінальне судочинство» та «кримінальне провадження» за КПК України
ВМ Трофименко
142013
Кримінальний процес
ОВ Капліна, ЮМ Грошевий, ТМ Мірошниченко, СО Гриненко, ...
Видавництво" Право", 2010
132010
Особливості порядку підготовчого провадження за КПК України
ВМ Трофименко
Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право, 138-142, 2014
122014
Кримінальна процесуальна форма в контексті сучасної кримінальної процесуальної політики
С Трофименко В.М. . – Х.: Право
Вісник Національної академії правових наук України: зб. наук. пр. / редкол …, 2015
112015
Система кримінального процесу України (спроба концептуального аналізу)
ВМ Трофименко
112014
Заочна форма кримінального провадження та її значення для захисту прав і законних інтересів сторін
ВМ Трофименко
Форум права, 913-918, 2012
112012
Кримінальна процесуальна форма як соціально-правова цінність
В Трофименко
Вісник Національної академії правових наук України, 154-164, 2014
102014
Співвідношення понять «кримінальне провадження»,«кримінальне судочинство»,«процедура» та «стадія кримінального процесу» в юридичній доктрині та за КПК України
В Трофименко
Право України, 71-80, 2013
102013
Актуальні питання порядку проведення експертизи за новим Кримінальним процесуальним кодексом України
ВМ Трофименко
Бюлетень Міністерства юстиції України, 77-82, 2012
102012
Особливості контролю за дотриманням прав і свобод людини при проведенні слідчих дій у житлі чи іншому володінні особи
В Аббакумов, В Трофименко
Прокуратура. Людина. Держава, 69-70, 2005
102005
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20