Follow
Соляр Ігор Ярославович
Соляр Ігор Ярославович
Відділ новітньої історії та сектор дослідження українського національного руху ХХ ст., Інститут
Verified email at inst-ukr.lviv.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Українське національно-демократичне об’єднання: перший період діяльності (1925-1928)
І Соляр
Львів: Ін-т українознавства ім. І. Крип’якевича, 50, 1995
271995
Зовнішні орієнтації національно-державницьких партій Західної України (1923–1939)
І Соляр
Львів: Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, 2011
172011
Радянофільство у Західній Україні (1920-ті рр.)
ІЯ Соляр
Український історичний журнал, 2009
132009
Консолідаційні процеси національно-державницьких сил Західної України (1923–1928)
ІЯ Соляр
Львів: Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, 25, 2010
82010
УНДО і Польща в 1928–1930 рр.: пошук шляхів порозуміння
І Соляр
Інститут українознавств ім. І. Крип’якевича НАН України, 2008
72008
Ідея консолідації національних сил у діяльності Всеукраїнської Національної Ради і Ради Республіки в 1921 р.
І Соляр
Вісник Прикарпатського університету. Історія, 25-30, 2010
62010
Українська революція 1914–1923 років в національній пам’яті галичан у міжвоєнний період ХХ століття
ІЯ Соляр
Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність, 157-164, 2017
32017
Культурно-просвітницька діяльність нацюнально-державницьких партій Західної України у 1920-х рр.
І Соляр
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2010
32010
Трансформація державно-церковних відносин в Україні (1989–2021)
ІЯ Соляр, ОЯ Красівський
Izdevnieciba Baltija Publishing, 2021
22021
Український політикум і міжнародні організації в 1920-1930-х рр.: формат міжпарламентської унії
І Соляр
Галичина, 220-225, 2013
22013
Українські політичні партії та громадські організації Галичини: від політичних впливів до співпраці (20–30-ті роки ХХ століття)
ОІ Пасіцька
Україна-Польща: історична спадщина і суспільна свідомість, 69-77, 2016
12016
Просвіта” і радянофільський рух у Східній Галичині міжвоєнного періоду
І Зуляк
Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність, 423-433, 2013
12013
22 січня 1918 и 1919 років в національній пам’яті галичан в міжвоєнний період ХХ ст.
ОВ Омельченко, ІЯ Соляр
Національна та історична пам’ять, 259-270, 2011
12011
Організаційні засади та програмні орієнтири Народної організації українців м. Львова (1920–1930-ті рр.)
І Соляр
Краєзнавство, 2009
12009
Українське питання на європейських конгресах національних меншин
ІЯ Соляр
12008
РАДЯНОФІЛЬСЬКІ ОРІЄНТАЦІЇ УКРАЇНСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНО-ДЕМОКРАТИЧНОГО ОБ’ЄДНАННЯ (УНДО) в 1920-х рр. РАДЯНОФІЛЬСЬКІ ОРІЄНТАЦІЇ УКРАЇНСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНО-ДЕМОКРАТИЧНОГО ОБ’ЄДНАННЯ …
І СОЛЯР
Проблеми гуманітарних наук: збірник наукових праць ДДПУ імені Івана Франка …, 2007
12007
ПОВСЯКДЕННЯ МАТЕРІАЛЬНО-ГОСПОДАРСЬКОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УКРАЇНСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНО-ВИЗВОЛЬНОГО РУХУ НА ТЕРИТОРІЇ ЗАХІДНИХ ОБЛАСТЕЙ УКРАЇНИ У 1944–1953 рр.
ІЯ Соляр, ВВ Старка
Військово-науковий вісник, 42-52, 2023
2023
Літературнетова риство імені Шевченка (1873—1892 рр.) в національній пам’яті українців
Р Голик, І Соляр
Український історичний журнал, 43-43, 2023
2023
Між загрозою для суверенітету й реґіональним лідерством: Україна та російські інтеґраційні проекти на пострадянському просторі
І СОЛЯР, П АРТИМИШИН
Ukrains' kyi Istorychnyi Zhurnal, 2022
2022
Перелом: війна Росії проти України у часових пластах і просторах минувшини. Діалоги з істориками: у 3-х кн.
В Агеєва, О Алфьоров, О Андрощук, В Арістов, О Аркуша, О Бажан, ...
Інститут історії України НАН України, 2022
2022
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20