Бечко Петро Кузьмич
Бечко Петро Кузьмич
Уманський національний університет садівництва, професор кафедри фінансів, банківської справи та
Подтвержден адрес электронной почты в домене udau.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Податковий менеджмент
ПК Бечко
К.: Центр учбової літератури, 2008
1022008
Податкова система: Навчальний посібник
ОВ Олійник, ІВ Філон
К.: Центр навчальної літератури, 2006
712006
Місцеві фінанси: навч. посіб
ПК Бечко, ОВ Ролінський
К.: Центр учбової літератури, 32, 2007
592007
Основи оподаткування
ПК Бечко
Київ: Центр учбової літератури, 2009
412009
Податкова система: навч. посіб.
ПК Бечко
К.: Центр навчальної літератури, 2006
182006
Podatkovyi menedzhment [Tax management]
PK Bechko, NV Lysa
Kyiv: Tsentr uchbovoi literatury, 2009
112009
Проблеми податкового регулювання земельних відносин в агросфері в умовах євроінтеграції
ПМ Боровик, ПК Бечко, СМ Броварна
Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Економічні …, 2014
92014
Соціальне страхування: навч. посіб
МІ Мальований, ПК Бечко, ВП Бечко
К.: Центр уч. л-ри, 2012
92012
Соціальне страхування: Навчальний підручник [для студ. вищ. навч. зал.]
МІ Мальований
МІ Мальований, ПК Бечко, ВП Бечко–Умань: Видавець «Сочінський, 2011
72011
Теоретичні основи впливу економічних ризиків на діяльність суб’єктів аграрного виробництва
ПК Бечко, АО Романова
Ефективна економіка, 2012
62012
Кредитні ризики в системі банківського кредитування аграріїв
ОО Непочатенко, ПК Бечко, АО Корнега
Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва, 7-20, 2016
52016
Банківське кредитування аграрного виробництва
ПК Бечко
Умань.: Видавничо–поліграфічний центр" Візаві"(Видавець" Сочінський), 2013
52013
Tax management
PK Bechko, NV Lusa
Center navch lіt-ry, 2009
52009
Податкова система
ПК Бечко
Київ: Центр навчальної літератури, 2006
52006
Теоретичні засади сутності економічних категорій конкуренція і конкурентоспроможність
ПК Бечко, ЯО Голобородько
Ефективна економіка, 2015
42015
ПДВ-підтримка агробізнесу в Україні
ОО Непочатенко, ПМ Боровик, ПК Бечко
Львів: Національний університет" Львівська політехніка", 2015
42015
Методичні підходи щодо оцінки фінансових результатів сільськогосподарських підприємств
ОВ Митяй
42012
Податкове стимулювання суб’єктів господарювання аграрного виробництва, як складова регуляторного механізму: світовий досвід
ПК Бечко, ЛВ Барабаш, МО Кобилянський, ЮІ Нагорна
Modern economics, 13-20, 2019
32019
Napriamy optymizatsii kredytuvannia subiektiv hospodariuvannia ahrarnoi haluzi [Directions of optimization of lending to business entities in the agrarian sector]
PK Bechko, LV Barabash, OS Natalich
Finansovye uslugi—Financial Services 3, 38-42, 2017
32017
Теоретичне обґрунтування сутності оборотних активів
ОО Непочатенко, ПК Бечко, ДА Попиченко
Інноваційна економіка, 265-273, 2015
32015
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20