Подписаться
Бечко Петро Кузьмич
Бечко Петро Кузьмич
Уманський національний університет садівництва, професор кафедри фінансів, банківської справи та
Подтвержден адрес электронной почты в домене udau.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Податковий менеджмент
ПК Бечко
К.: Центр учбової літератури, 2008
1092008
Податкова система: Навчальний посібник
ОВ Олійник, ІВ Філон
К.: Центр навчальної літератури, 2006
772006
Місцеві фінанси: навч. посіб
ПК Бечко, ОВ Ролінський
К.: Центр учбової літератури, 32, 2007
632007
Кожа как орган иммунной системы
ТЭ Боровик, СГ Макарова, СН Дарчия, АВ Гамалеева, СГ Грибакин
Педиатрия. Журнал им. ГН Сперанского 89 (2), 132-136, 2010
502010
Основи оподаткування
ПК Бечко
Київ: Центр учбової літератури, 2009
452009
Податкова система: навч. посіб.
ПК Бечко
К.: Центр навчальної літератури, 2006
192006
Соціальне страхування: навч. посіб.
МІ Мальований, ПК Бечко, ВП Бечко
К.: Центр уч. л-ри, 2012
132012
Podatkovyi menedzhment [Tax management]
PK Bechko, NV Lysa
Kyiv: Tsentr uchbovoi literatury, 2009
122009
Проблеми податкового регулювання земельних відносин в агросфері в умовах євроінтеграції
ПМ Боровик, ПК Бечко, СМ Броварна
Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Економічні …, 2014
102014
Банківське кредитування аграрного виробництва
ПК Бечко
Умань.: Видавничо–поліграфічний центр" Візаві"(Видавець" Сочінський), 2013
72013
Соціальне страхування: Навчальний підручник [для студ. вищ. навч. зал.]
МІ Мальований
МІ Мальований, ПК Бечко, ВП Бечко–Умань: Видавець «Сочінський, 2011
72011
Теоретичні основи впливу економічних ризиків на діяльність суб’єктів аграрного виробництва
ПК Бечко, АО Романова
Ефективна економіка, 2012
62012
Кредитні ризики в системі банківського кредитування аграріїв
ОО Непочатенко, ПК Бечко, АО Корнега
Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва, 7-20, 2016
52016
Теоретичні засади сутності економічних категорій конкуренція і конкурентоспроможність
ПК Бечко, ЯО Голобородько
Ефективна економіка, 2015
52015
Sotsialne strakhuvannia [Social insurance]
MI Malovanyi, PK Bechko, VP Bechko
Uman: Vydavets “Sochinskyi”[in Ukrainian], 2011
52011
Податкова система
ПК Бечко
Київ: Центр навчальної літератури, 2006
52006
Податкове стимулювання суб’єктів господарювання аграрного виробництва, як складова регуляторного механізму: світовий досвід
ЛВ Барабаш, ПК Бечко, МО Кобилянський, ЮІ Нагорна
Modern Economics, 2019
42019
ПДВ-підтримка агробізнесу в Україні
ОО Непочатенко, ПМ Боровик, ПК Бечко
Львів: Національний університет" Львівська політехніка", 2015
42015
Финансово-кредитный механизм в системе кредитования сельскохозяйственных предприятий
ЕА Непочатенко, ПК Бечко
Актуальные проблемы экономики и управления, 30-39, 2014
42014
Теоретичні основи фінансової стійкості банківської системи
ОО Непочатенко, ПК Бечко
Економіка: реалії часу, 77-82, 2013
42013
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20