Бечко Петро Кузьмич
Бечко Петро Кузьмич
Уманський національний університет садівництва, професор кафедри фінансів, банківської справи та
Підтверджена електронна адреса в udau.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Податковий менеджмент
ПК Бечко
К.: Центр учбової літератури, 2008
942008
Податкова система: Навчальний посібник
ОВ Олійник, ІВ Філон
К.: Центр навчальної літератури, 2006
942006
Місцеві фінанси: навч. посіб
ПК Бечко, ОВ Ролінський
К.: Центр учбової літератури, 32, 2007
632007
Основи оподаткування
ПК Бечко
Київ: Центр учбової літератури, 2009
512009
Банківське кредитування аграрного виробництва
ПК Бечко
Умань.: Видавничо–поліграфічний центр" Візаві"(Видавець" Сочінський), 2013
92013
Podatkovyi menedzhment [Tax management]
PK Bechko, NV Lysa
Kyiv: Tsentr uchbovoi literatury, 2009
92009
Проблеми податкового регулювання земельних відносин в агросфері в умовах євроінтеграції
ПМ Боровик, ПК Бечко, СМ Броварна
Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Економічні …, 2014
82014
Соціальне страхування: навч. посіб.
МІ Мальований, ПК Бечко, ВП Бечко
К.: Центр уч. л-ри, 2012
62012
Соціальне страхування: Навчальний підручник [для студ. вищ. навч. зал.]
МІ Мальований
МІ Мальований, ПК Бечко, ВП Бечко–Умань: Видавець «Сочінський, 2011
62011
Методичні підходи щодо оцінки фінансових результатів сільськогосподарських підприємств
ПК Бечко, ОВ Митяй
Економічний форум, 278-282, 2012
52012
Tax management
PK Bechko, NV Lusa
Center navch lіt-ry, 2009
52009
Податкова система
ПК Бечко
Київ: Центр навчальної літератури, 2006
52006
Napriamy optymizatsii kredytuvannia subiektiv hospodariuvannia ahrarnoi haluzi [Directions of optimization of lending to business entities in the agrarian sector]
PK Bechko, LV Barabash, OS Natalich
Finansovye uslugi—Financial Services 3, 38-42, 2017
42017
Кредитні ризики в системі банківського кредитування аграріїв
ОО Непочатенко, ПК Бечко, АО Корнега
Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва, 7-20, 2016
42016
Теоретичні основи впливу економічних ризиків на діяльність суб’єктів аграрного виробництва
ПК Бечко, АО Романова
Ефективна економіка, 2012
42012
Оцінка стану забезпечення оборотними засобами суб’єктів зберігання зерна Черкаської області
ПК Бечко, ТА Деркач
Актуальні проблеми розвитку економіки регіону, 26-32, 2011
42011
ПДВ-підтримка агробізнесу в Україні
ОО Непочатенко, ПМ Боровик, ПК Бечко
Львів: Національний університет" Львівська політехніка", 2015
32015
Податкові важелі державного регулювання розвитку вітчизняної агросфери
ОО Непочатенко, ПМ Боровик, СА Сливінський
Проблеми раціонального використання соціально-економічного та природно …, 2014
32014
Sotsialne strakhuvannia [Social insurance]
MI Malovanyi, PK Bechko, VP Bechko
Uman: Vydavets “Sochinskyi”[in Ukrainian], 2011
32011
Місцеві фінанси [Teкст]: навчальний посібник
ПК Бечко, ОВ Ролінськиий
К.: ЦУЛ, 2007
32007
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20