Андрій Клюваденко
Андрій Клюваденко
Завідувач лабораторії фітовірусології та біотехнології
Підтверджена електронна адреса в nubip.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Система конституціональної стійкості рослин роду Aesculus L. до каштанової мінуючої молі (Cameraria оhridella Deschka et Dimіć)
ТЛ Демчук, ІП Григорюк, АФ Ліханов, МД Мельничук, АА Клюваденко
Доповіді НАН України, 2012
52012
Покращення складу живильних середовищ для пришвидшення росту і розвитку троянди ефіроолійної в культурі in vitro
ОО Олійник, АА Клюваденко, МД Мельничук
Науковий вісник НЛТУ України, 134-139, 2016
42016
Практикум з біотехнології рослин
МД Мельничук, ІП Григорюк, ТВ Новак
К.: Вид-во НАУ, 2005
42005
Вплив підготовки садивного матеріалу на адаптаційний потенціал сіянців сосни звичайної (Pinus sylvestris L.)
МД Мельничук, АП Пінчук, АФ Ліханов, ВМ Маурер, АА Клюваденко
Біоресурси і природокористування, 92-98, 2013
32013
Розробка біотехнологічних прийомів розмноження сумаха пухнастого (Rhus typhina L.) in vitro
МО Борщевський, ОЮ Чорнобров, АА Клюваденко
Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування …, 2013
22013
Особливості ініціації та динаміки калюсогенезу in vitro гібрида тополі чорної× тополі бальзамічної (Populus nigra L.× Populus balsamifera L.)
ОЮ Чорнобров, AA Клюваденко, МД Мельничук
Науковий вісник НУБіП України: зб. наук. праць.–К.: Вид-во НУБіП України …, 2011
22011
Особливості нагромадження фенольних сполук в експлантатах троянди ефіроолійної в умовах in vitro
ОО Олійник, АА Клюваденко, АФ Ліханов, МД Мельничук, ...
Інтродукція рослин, 97-103, 2017
12017
Вплив фенольних сполук на ефективність уведення сортів rosa damascena mill. у культуру in vitro
О Олійник, А Клюваденко, А Ліханов, М Мельничук
Вісник аграрної науки 94 (2), 28-31, 2016
12016
Анатомо-гістохімічні особливості пагонів перспективних сортів троянди ефіроолійної
ОО Олійник, МД Мельничук, АА Клюваденко, АФ Ліханов
Наукові доповіді Національного університету біоресурсів і …, 2016
12016
Оптимізація традиційних та дослідження новітніх способів розмноження ялини європейської (Picea Abies (L.) H. Karst.) в умовах іn vivo та in vitro
ОО Середюк, ОЮ Чорнобров, АА Клюваденко, ОВ Колесніченко
Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування …, 2014
12014
Регенераційна здатність мікропагонів Tilia cordata Mill. в умовах in vitro
НО Олексійченко, АА Клюваденко, ОЮ Чорнобров, МО Совакова
Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування …, 2013
12013
БІОТЕХНОЛОГІЯ НЕПРЯМОГО МОРФОГЕНЕЗУ IN VITRO ГІБРИДА ТОПОЛЯ ЧОРНА× ТОПОЛЯ БАЛЬЗАМІЧНА (POPULUS NIGRA L.× POPULUS BALSAMIFERA L.)
ОЮ Чорнобров, АА Клюваденко, МД Мельничук, ІП Григорюк
Агроекологічний журнал, 75-80, 2012
12012
ОСОБЛИВОСТІ ВВЕДЕННЯ У КУЛЬТУРУ IN VITRO ЛИПИ СЕРЦЕЛИСТОЇ (TILIA CORDATA MILL.)
НО ОЛЕКСІЙЧЕНКО, АА Клюваденко
12010
Біотехнологічні аспекти введення в культуру in vitro каштана їстівного (Castanea sativa Mill.)
ОВ Колесніченко, АА Клюваденко, МД Мельничук, ІП Григорюк, ...
Видавничий дім" Академперіодика" НАН України, 2007
12007
Біотехнологічні аспекти введення в культуру in vitro каштана їстівного (Castanea sativa Mill.)
ОВ Колесніченко, АА Клюваденко, МД Мельничук, ІП Григорюк, ...
Видавничий дім" Академперіодика" НАН України, 2007
12007
Peculiarities of accumulation of phenolic compounds in explants of Rosa damascena Mill. in in vitro conditions
OO Oliynyk, AA Kluvadenko, AF Likhanov, MD Melnychuk, ...
Plant Introduction 73, 97-103, 2017
2017
Отримання асептичної культури багатовікового дерева Дуб ТГ Шевченка
СЮ Білоус, АА Клюваденко, ОО Марчук
Лісове і садово-паркове господарство, 2017
2017
Покращення складу живильних середовищ для пришвидшення росту і розвитку троянди ефіроолійної в культурі in vitro
ОО Олійний, АЛ Клюваденко, МД Мельничук
Науковий вісник НЛТУ України 26 (7), 2016
2016
Динаміка вмісту пластидних пігментів у листках смородини чорної [Ribes nigrum L.
АФ Ліханов, МС Рожко, АА Клюваденко, СМ Костенко
Науковий вісник НЛТУ України 26 (5), 2016
2016
Біотехнологічні підходи збереження колекційного фонду високопродуктивних сортів смородини чорної (Ribes nigrum L.)
АА Клюваденко, АФ Ліханов, ОВ Оверченко, МС Рожко
2014
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20