Follow
Вадим Барко
Вадим Барко
Доктор психологічних наук, професор, Державний науково-дослідний інститут МВС України
Verified email at mvs.gov.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Професійний відбір кадрів до органів внутрішніх справ:(психологічний аспект): монографія
VI Barko
Ніка-Центр, 2002
1952002
Як визначити творчі здібності дитини
ВІ Барко, АМ Тютюнников
К.: Україна 1 (1), 7, 1991
1741991
Психологія управління персоналом органів внутрішніх справ (проактивний підхід): Монографія
ВІ Барко
К.: Ніка-центр, 37, 2003
1472003
Професіографічний опис основних видів діяльності в органах внутрішніх справ України: Практичний посібник
ВІ Барко, ЮБ Ірхін, ТВ Нещерет, ОВ Шаповалов
К.: Київський нац. ун т внутр. справ, ДП «Друкарня МВС, 2007
632007
Теоретико-психологічні засади управління персоналом органів внутрішніх справ
ВІ Барко
К, 2004
542004
Психолого-педагогічна діагностика творчого потенціалу особистості учня в навчально-виховному процесі
ВІ Барко, ВГ Панок, СВ Лазаревський
Видавничий відділ ТЕІПО, 2000
502000
Робоча книга керівника органу внутрішніх справ (психолого-педагогічний аспект): навч. посіб.
ВІ Барко, ВІ Зелений, ЮБ Ірхін
Вінниця: Книга-Вега, 2009
402009
Розвиток здібностей і творчого потенціалу
ВІ Барко
Обдарована дитина, 27, 2004
302004
Психологічна діагностика здібностей особистості до навчання у вузі
ВІ Барко, ОВ Шаповалов, ВГ Панок
Практична психологія та соціальна робота, 27-30, 1998
281998
Роль креативності у формуванні професійної компетентності
ВІ Барко
Вісник Національної академії оборони України. Зб-к наук. праць.− К.: НУОУ, 69-75, 2010
262010
Профілактика адиктивної поведінки у працівників ОВС України: навч. посіб
ВІ Барко, ІВ Клименко, ВО Криволапчук
Київ: НАВС, 2009
252009
Розвиток комунікативних умінь керівників міліції та вирішення конфліктів (психолого-педагогічний аспект): навч. посіб
ВІ Барко, ЮБ Ірхін, ПП Підюков
К.: Київ. юрид. ін-т, 2005
252005
Управління персоналом органів внутрішніх справ (психолого-педагогічний аспект): навч. посіб./[Барко ВІ, Ірхін ЮБ, Никифорчук ДЙ, Підюков ПП]
ВІ Барко
К.: Київ. юрид. ін-т, 2005
202005
Креативність та її діагностика
ВІ Барко, ВГ Панок, СВ Лазаревський
Обдарована дитина, 22-27, 2001
182001
Психологія управління командою міліцейського підрозділу: навч. посіб
ВІ Барко, ЮБ Ірхін, ПП Підюков
Київ: РВЦ НАВСУ, 2006
172006
Шляхи оптимізації професійного психологічного відбору кандидатів на службу до Національній поліції України
ВІ Барко, ВП Остапович, ВВ Барко
Право і безпека.–2017.–№ 1 (64).–С. 12-19, 2017
162017
Інформаційний порадник з питань формування прихильності до здорового способу життя і безпечної поведінки серед військовослужбовців та працівників правоохоронних органів …
ВІ Барко, ОВ Бойко, ЕС Литвиненко
Київ: КІС, 2008
162008
Профессионально значимые индивидуально-психологические особенности руководителей ОВД
ВИ Барко, АА Марченко
Психопедагогика в правоохранительных органах, 10-14, 2013
152013
Психологічне супроводження оперативно-розшукової діяльності: навч. посіб
ВІ Барко, ЮБ Ірхін, ТР Морозова, ДЙ Никифорчук
Київ: РВЦ КНУВС, Друкарня МВС, 2007
152007
Методика проведення тренінгів управлінського спрямування
ВІ Барко
Практична психологія та соціальна робота, 70-76, 2004
132004
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20