Дмитро Ольшанський
Дмитро Ольшанський
завідувач кафедри англійської мови, доцент, Київський університет імені Бориса Грінченка
Verified email at kubg.edu.ua
TitleCited byYear
Дидактичні умови використання коміксів у навчанні іноземних мов молодших школярів
ДВ Ольшанський
Ольшанський Дмитро Валентинович, 2002
72002
Нові підходи до формування професійних навичок і вмінь як необхідного компоненту методичної підготовки вчителів іноземної мови [Електронний ресурс]
ДВ Ольшанський
Режим доступу: elibrary. kubg. edu. ua/…/D_Olshansky_FO_KA, 0
3
Особливості підготовки студентів немовних спеціальностей до складання міжнародних стандартизованих екзаменів з англійської мови
Ольшанський, Дмитро
Педагогічна освіта: теорія і практика, 241-246, 2018
2018
Формування комунікативної компетентності в англійській мові майбутніх фахівців з медіакомунікацій у контексті їх професійної підготовки
ДВ Ольшанський
Педагогічна освіта: теорія і практика. Збірник наукових праць, С. 250-257, 2017
2017
Робоча програма навчальної дисципліни" Міжнародні екзамени з англійської мови"(2 курс)
ДВ Ольшанський
Київський університет імені Бориса Грінченка, 2016
2016
Формування соціокультурної компетенції в англійській мові майбутніх фахівців сфери медіакомунікацій у контексті їхньої професійної підготовки
ОД В.
Матеріали науково-методичного семінару (м. Київ, 27 листопада 2015 року), 23-31, 2016
2016
Формування умінь іншомовного писемного мовлення майбутніх журналістів у контексті їхньої професійної підготовки
ДВ Ольшанський
Формування середовища навчання англійської мови у вищих навчальних закладах …, 2015
2015
РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ Наукове спілкування іноземною мовою Спеціальність 8.03030101 «Журналістика»
ДВ Ольшанський
Київський університет імені Бориса Грінченка, 2014
2014
Формування теоретичних основ методичної майстерності вчителя іноземної мови у процесі його професійної підготовки
ДВ Ольшанський
Сучасні стратегії університетської освіти: якісний вимір: матер. Міжнар …, 2012
2012
Методичні рекомендації щодо самостійної роботи студентів та ІНДЗ з методики викладання іноземної мови
ДВ Ольшанський
Київський університет імені Бориса Грінченка, 2011
2011
Зміст формування мовної компетенції як необхідної передумови навчання іншомовної комунікації у професійній сфері
ДВ Ольшанський
2010
Навчально-дослідна та самостійна робота студентів в умовах кредитно-модульної системи
ДВ Ольшанський
Педагогічна освіта: теорія і практика. Педагогіка. Психологія, 22-27, 2010
2010
Викладання основ зарубіжної методики навчання англійської мови як важливий компонент професійної підготовки вчителя-іноземного філолога
ДВ Ольшанський
2009
Дидактичні особливості навчання іноземних мов із використанням сучасних інформаційних технологій у процесі фахової підготовки вчителів-філологів в умовах кредитно-модульної …
ДВ Ольшанський
Професійна підготовка вчителів в умовах упровадження кредитно-модульної …, 2007
2007
Використання сучасної іншомовної художньої літератури у процесі навчання студентів-філологів вищого навчального закладу
ОД В.
Педагогічна освіта: Теорія і практика. Психологія. Педагогіка: Збірник …, 2006
2006
Методика навчання іноземних мов учнів молодшого шкільного віку на основі використання коміксів
О Дмитро
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету …, 2005
2005
Розвиток умінь іншомовної ділової комунікації майбутніх вчителів іноземних мов
ДВ Ольшанський
НПУ, 2004
2004
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–17