кафедра всесвітньої історії та методик навчання
кафедра всесвітньої історії та методик навчання
історичний факультет Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини
Verified email at udpu.edu.ua - Homepage
TitleCited byYear
Персональний склад та генеалогія української козацької старшини (1648–1782 рр.)
ВВ Кривошея
К., 2005.–938 арк, 2006
342006
Южнорусские земли во второй половине XIII-XIV в: по материалам археологических исследований
СА Беляева
Наукова Думка, 1982
301982
Німецько-фашистський окупаційний режим і православні конфесії в Україні
ВВ Гордієнко
Укр. іст. журн, 107-119, 1998
231998
Неурядова старшина Гетьманщини
ВВ Кривошея, ІІ Кривошея, ОВ Кривошея
Стилос, 2009
222009
Православні конфесії в Україні періоду другої світової війни (вересень 1939–вересень 1945 рр.)
ВВ Гордієнко
Автореф. дис. канд. істор. наук 20, 6, 1999
141999
Древнерусские поселения Среднего Поднепровья (Археологическая карта)
МП Кучера, ОВ Сухобоков, СА Беляева
К.: Наукова думка, 169-170, 1984
131984
Еволюція дворянства Правобережної України наприкінці XVIII–початку ХХ ст.(за матеріалами Київської губернії)
ІІ Кривошея
121997
Поселення Дніпровського Лівобережжя Х–XV ст
СО Бєляєва, АІ Кубишев
СО Бєляєва, АІ Кубишев–К.: Наук. думка, 1995
111995
Історія міжнародних організацій
ОМ Скрипник
Умань: ПП Жовтий ОО, 2011
82011
Уманщина в етнополітичній історії України (кінець XVIII–перша половина XІX ст.)
ІІ Кривошея, ВВ Кривошея, ІВ Близнюк
К.: ІПіЕД НАНУ, 1998
71998
Соціальне забезпечення інвалідів Вітчизняної війни в УРСР (1941-1950 рр.)
ГМ Гордієнко
дис... канд. іст. наук: 07.00. 01, 2010
62010
Взаємовідносини східнослов’янського і тюркського світів у ХІІІХVІІІ ст.(за матеріалами археологічних досліджень в Україні): дис.… доктора іст. наук: 07.00. 04/Біляєва Світлана …
СО Біляєва
Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора історичних наук. Київ, 2012
52012
Формування національної самосвідомості учнів 7-9 класів на уроках історії України
ПІ Горохівський
Вид-во НПУ ім. МП Драгоманова, 2005
52005
Проурядові аграрні ініціативи в Російській імперії на початку ХХ століття
ЗВ Священко
Донецький національний університет., 2013
42013
Аграрный вопрос в политической деятельности СЮ Витте
ЗВ Священко
Коломна: Московский государственный областной социально-гуманитарный институт, 2013
42013
Слов'янські та тюркські світи в Україні: З історії взаємин у ХІІІ-ХВІІІ ст
С Біляєва
Університет" Україна", 2012
42012
Гендерний аспект мілітаристського дискурсу в егодокументах: компаративний аналіз мемуарів уманського періоду Надії Суровцової та Петра Курінного (1914–1917)
ІІ Кривошея, ЛМ Якименко
Гілея: науковий вісник, 117-122, 2014
32014
Присяги російським царям XVII-XVIII ст. як джерело історії неурядової старшини Гетьманщини
І Кривошея
Сіверянський літопис, 17-26, 2011
32011
Фонди Центрального державного архіву вищих органів влади і управління України як джерело вивчення російсько-українських відносин у період становлення тоталітарної держави
ВВ Сокирська
Історичний архів. Наукові студії, 2011
32011
Неурядова старшина Гетьманщини і міщанська верхівка в середині ХVIII ст.(На прикладі м. Стародуба)
І Кривошея
Сiверянський лiтопис, 2009
32009
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20