кафедра всесвітньої історії та методик навчання
кафедра всесвітньої історії та методик навчання
історичний факультет Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини
Подтвержден адрес электронной почты в домене udpu.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Южнорусские земли во второй половине XIII-XIV в: по материалам археологических исследований
СА Беляева
Наукова Думка, 1982
321982
Українська козацька старшина
В Кривошея, І Кривошея, О Кривошея
Ч. 1.—К, 89, 1997
301997
Німецько-фашистський окупаційний режим і православні конфесії в Україні
ВВ Гордієнко
Укр. іст. журн, 107-119, 1998
231998
Неурядова старшина Гетьманщини
ВВ Кривошея, ІІ Кривошея, ОВ Кривошея
Стилос, 2009
222009
Православні конфесії в Україні періоду другої світової війни (вересень 1939–вересень 1945 рр.)
ВВ Гордієнко
Автореф. дис. канд. істор. наук 20, 6, 1999
161999
Історія міжнародних організацій
ОМ Скрипник
Умань: ПП Жовтий ОО, 2011
142011
Древнерусские поселения Среднего Поднепровья (Археологическая карта)
МП Кучера, ОВ Сухобоков, СА Беляева
К.: Наукова думка, 169-170, 1984
131984
Еволюція дворянства Правобережної України наприкінці XVIII–початку ХХ ст.(за матеріалами Київської губернії)
ІІ Кривошея
121997
Поселення Дніпровського Лівобережжя Х–XV ст
СО Бєляєва, АІ Кубишев
СО Бєляєва, АІ Кубишев–К.: Наук. думка, 1995
121995
Персональний склад та генеалогія української козацької старшини (1648–1782 рр.)
ВВ Кривошея
К., 2005.–938 арк, 2006
72006
Уманщина в етнополітичній історії України (кінець XVIII–перша третина XIX ст.)/Ігор Кривошея, Володимир Кривошея, Ігор Близнюк
ІІ Кривошея
К.: ІПіЕД НАНУ, 1998
71998
Соціальне забезпечення інвалідів Вітчизняної війни в УРСР (1941-1950 рр.)
ГМ Гордієнко
дис... канд. іст. наук: 07.00. 01, 2010
62010
Формування національної самосвідомості учнів 7-9 класів на уроках історії України
ПІ Горохівський
Вид-во НПУ ім. МП Драгоманова, 2005
62005
Слов'янські та тюркські світи в Україні: З історії взаємин у ХІІІ-ХВІІІ ст
С Біляєва
Університет" Україна", 2012
52012
Історія України
ВА Греченко
Модульний курс. Навчальний посібник/Греченко ВА—Х.: Торсінг плюс 384, 2009
52009
Козацька старшина Переяславського полку (1648–1782)
І Кривошея
]/І. Кривошея, 1998
51998
Гендерний аспект мілітаристського дискурсу в егодокументах: компаративний аналіз мемуарів уманського періоду Надії Суровцової та Петра Курінного (1914–1917)
ІІ Кривошея, ЛМ Якименко
Гілея: науковий вісник, 117-122, 2014
42014
Аграрный вопрос в политической деятельности СЮ Витте
ЗВ Священко
Коломна: Московский государственный областной социально-гуманитарный институт, 2013
42013
Взаємовідносини східнослов’янського і тюркського світів у ХІІІХVІІІ ст.(за матеріалами археологічних досліджень в Україні): дис.… доктора іст. наук: 07.00. 04/Біляєва Світлана …
СО Біляєва
Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора історичних наук. Київ, 2012
42012
Проурядові аграрні ініціативи в Російській імперії на початку ХХ століття
ЗВ Священко
Донецький національний університет., 2012
42012
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20