Онищенко Оксана Володимирівна (Oksana Onyshchenko) ORCID 0000-0003-3272-9755
Онищенко Оксана Володимирівна (Oksana Onyshchenko) ORCID 0000-0003-3272-9755
к.е.н., доцент кафедри обліку і фінансів, Кременчуцький національний університет імені Михайла
Подтвержден адрес электронной почты в домене kdu.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Еволюція наукових підходів до формування облікової політики підприємства
ОВ Онищенко, АО Касич
Вісник кременчуцького національного університету імені Михайла …, 2013
252013
Фінансова результативність сільськогосподарських підприємств
О Онищенко
Економіка України, 59-70, 2005
212005
Етапи організації транспортно-логістичного ядра кластерної структури
ОВ Онищенко
Вісник Одеського національного університету. Економіка, 78-81, 2013
92013
Introducing ERP System as a Condition of Information Security and Accounting System Transformation
I Trunina, O Vartanova, O Sushchenko, O Onyshchenko
International Journal of Engineering & Technology, 530-536, 2018
72018
Логістичні концепції розвитку аеропортів
МЮ Григорак, ДО Бугайко, М Павеска, ОМ Гармаш, ВГ Алькема, ...
Логос, 2017
62017
Реінжиніринг бізнес-процесів авіапідприємств транспортно-логістичного кластера
ОВ Оніщенко
Бізнесінформ, 2013
6*2013
Методи обліку витрат та калькулювання собівартості продукції: вітчиняний та зарубіжний досвід
ОВ Онищенко, ОО Куренна, АС Крикуненко
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Економіка і …, 2017
52017
УПРАВЛЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЕМ
ОВ Онищенко, ВС Рослик
Актуальные вопросы модернизации экономики и профессионального …, 2014
5*2014
Еволюцiя наукових пiдходiв до формування облiкової полiтики пiдприємства
АО Касич, ОВ Онищенко
52013
Evolyutsiya naukovykh pidkhodiv do formuvannya oblikovoyi polityky pidpryyemstva [The evolution of scientific approaches to the formation of
AO Kasych, OV Onyshchenko
Journal of Kremenchuk University. Kremenchuk: KrNU, 78, 2013
52013
The formation and development of social responsibility of business: Ukrainian experience in a context of decentralization
A Pochtovyuk, V Semenikhina, O Onyshchenko, B Ruban
SHS Web of Conferences 61, 01018, 2019
42019
Оптимізація податкового навантаження в Україні
ОВ Онищенко, ДО Омельченко
Вісник Одеського національного університету імені І.І. Мечникова. Серія …, 2015
42015
Облік та оцінка фінансових інвестицій в сучасних умовах на підприємствах України
ОВ Онищенко
Регіональні перспективи, 20, 2002
42002
Транспортно-логістичний кластер: формування, функціонування, аналіз діяльності
ВА Кулик, ОВ Онищенко
Транспортно-логістичний кластер: формування, функціонування, аналіз …, 2016
32016
Формування податкової облікової політики підприємства
ОВ Онищенко
Проблеми системного підходу в економіці: Збірник наукових праць, С.61–64, 2013
32013
Упровадження та застосування сучасних інформаційних технологій і ERP-систем у бухгалтерському обліку вітчизняних підприємств
ОВ Онищенко
Східна Європа: економіка, бізнес та управління, 515-522, 2019
22019
Інноваційні шляхи розвитку олійно-жирової галузі
ОВ Онищенко, ОО Куренна, ОО Куренная, АС Крикуненко
22018
Недоліки податкової системи в Україні
ОВ Онищенко, АС Крикуненко
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017
22017
Modern engineering instruments for accounting theory and practice
O Onyshchenko
Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла …, 2016
22016
Методические основы оценки перспектив создания и развития кластерной модели взаимодействия власти и бизнеса при участии региональных аэропортов
ОВ Онищенко
Бизнес Информ, 2013
22013
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20